Corona-dømt frifunnet

0
Illustrasjon: Shutterstock

To damer som først ble dømt for å ha festet under corona-forbudet, er nå frifunnet i Gulating lagmannsrett. Dette skriver Dagbladet.

Sammen med 12 andre personer festet de to damene i en leilighet i Bergen i november 2020. Byrådet i Bergen hadde da vedtatt et forbud mot private sammenkomster med over fem deltakere, og mot sammenkomster der avstandskravet på en meter ikke kunne overholdes.

De to kvinnene erkjente de faktiske forhold, men nektet å godta boten de ble ilagt av politiet. Bøtene var opprinnelig på 10 000 og 5000 kroner.

Sosial omgang

I Bergen tingrett ble den 34 år gamle kvinnen som arrangerte festen dømt til en bot på 12 000 kroner – subsidiært 24 dager fengsel. Den andre kvinnen (29 år) fikk en straff på 6000 kroner – eller 12 dagers fengsel.

Dommen ble anket inn for Gulating lagmannsrett. Forsvarerne, advokatene Olaf Halvorsen og John Christian Elden, mente at dommen fra tingretten var feil og måtte kjennes ugyldig.

Adviokatene begrunnet det med at forskriften byrådet hadde vedtatt, ikke lå innenfor det lokale politikere har hjemmel til å bestemme. Det ble blant annet vist til at forskriften satte forbud mot sosial omgang som ikke er å anse som «sammenkomst» i lovens forstand.

Inngripende

Elden og Halvorsen mente også at dommen strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Aktor, politiadvokat Øyvind Rune Bjørkås, la derimot til til grunn at forskriften var gyldig, og at de to damene måtte dømmes siden de hadde brutt forbudet mot festing og sosiale sammenkomster.

I dommen fra Gulating lagmannsrett heter det:

«Lagmannsretten har forståelse for at det i krisetider kan være behov for å ta beslutninger på kort tid for å verne om liv og helse. Det er imidlertid viktig at det også i slike situasjoner – ut fra rettssikkerhetshensyn – foreligger et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for myndighetenes inngrep, særlig når det er snakk om en forskrift av så inngripende karakter som i denne saken».

Frifinnelsesdommen i Gulating lagmannsrett er enstemmig.

Denne dommen i lagmannsretten vil naturligvis ha stor betydning for alle tilsvarende saker, og den truer også en rekke andre ulovlige lokale forskrifter som er kommet under «pandemien». Og det finnes en rekke politikere som bør se etter utgangsdøra.

Forrige artikkelBjørgulv Braanen i Klassekampen drømmer om havvind
Neste artikkelRussland mobiliserer til å kunne møte en krig på alle fronter