Russland mobiliserer til å kunne møte en krig på alle fronter

0
Forsvarsminister Shoigu og generalstabssjef Gerasimov.

Dagsrevyen til NRK og andre NATO-medier gir inntrykk av at Russland forbereder seg på å invadere Ukraina. Vi har tidligere pekt på at Ukraina ikke har noe Russland ønsker seg, så Russland har ingen egeninteresse av å invadere landet.

Når vi ser på det store bildet og ser på de militære disposisjonene Russland gjør, er det et helt annet scenario som tegner seg. Russland gjennomfører øvelser som strekker seg fra Østersjøen til Vladivostok og utplasserer marinefartøyer i Middelhavet, Atlanterhavet, Arktis og Stillehavet. Observatører sier at det ikke har vært gjennomført noen så storstilt mobilisering siden Sovjetunionens tid.

Dette er ikke forberedelser til en krig med Ukraina. Det er forberedelser til en eventuell storkrig med USA og NATO.

The Saker har lagd et sammendrag av de kjente informasjonene om denne mobiliseringa i en video. Den er riktignok på russisk, men den er tekstet på engelsk, slik at mange av leserne vil få med seg innholdet.

Videoen viser til en møte i den russiske generalstaben, tilsvarende USAs Joint Chiefs of Staff. Der la forsvarsminister Sergej Shoigu (t.v.) generalstabssjef Valerij Gerasimov fram sine disposisjoner.

Nesten alle disponible marinefartøyer vil forlate russiske havner og ble utplassert i Middelhavet, Arktis, Atlanterhavet og Stillehavet. Det skal dreie seg om i alt 140 marinefartøyer. I tillegg kommer mindre anti-ubåt og missilfartøyer. Landstyrkene vil bli satt i beredskap fra elva Bug (grenseelv mellom Hviterussland og Polen) til Beringstredet. Hviterussland og Russland samordner seg militært i denne beredskapen og den koordineres med en stor felles militærøvelse i Hviterussland.

Viseforsvarsminister Fomin sier at målet med mobiliseringa er at Russland skal være i stand til å handle i et hvilket som helst område.

I kommentaren til videoen sies det at Russland betrakter en konfrontasjon med NATO som «mer og mer sannsynlig».

Bare formatet på denne øvelsen, inkludert organisering, forsyning og logistikk er så enormt, at det er noe man bare gjør dersom man anser faren som overhengende.

De russiske marinebevegelsene er også fanget opp av magasinet The Drive, som også oppfatter dette som en rekordstor mobilisering.

Den militære ledelsen i Russland og president Putin ser tydeligvis en stor fare for at den nåværende militære opptrappinga fra NATOs side kan føre til storkrig, og gjør sine disposisjoner deretter.

Dette burde få vestlige politikere og medier til å tenke seg om. Dette er alvor. Antakelig har ikke verden vært i en så farlig situasjon siden Cuba-krisa, og likevel driver skrivebordskrigerne og hausser opp krigsentusiasmen.

De burde i stedet gjøre alt som er mulig for å dempe spenninga og få til tillitsskapende tiltak for å redusere faren for krig. Men det ville jo ikke glede våpenindustrien, naturligvis.

Forrige artikkelCorona-dømt frifunnet
Neste artikkelVelkommen med tilsvar, professor Anne Spurkland