Nordisk Covid-erklæring

0
Frigjøring fra masketvang og diktatur krever kamp. Foto: Shutterstock

Den nordiske (Covid-19)-erklæringa har kommet i stand gjennom en nordisk dialog mellom medisinske fagpersoner, inkludert rundt 50 leger fra klinisk medisin (fastleger og medisinske spesialister) og akademisk medisin (epidemiologer, immunologer og mikrobiologer). 

Den nordiske Covid-erklæringa – publisert 9. desember 2021 – er ei felleserklæring signert av helsepersonell, advokater, akademikere og bekymrede borgere fra nordiske land som støtter og bygger på Great Barrington Declaration og the Rome Declaration  og mange tallrike initiativer som f.eks. : Front Line COVID-19 Critical Care AllianceDoctors for Covid EthicsWorld Doctors AllianceHart Group,  American Frontline Doctors , Covid 19 Assembly Brownstone Institute, the German Corona Investigative Committee, Daily ExposeCollateral Global og andre – som alle er åpent kritisk til politikken som regjeringer har implementert siden erklæringa fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om en pandemi 11. mars 2020.

Les: About the Declaration

Erklæringa

Siden Verdens helseorganisasjon erklærte en pandemi 11. mars 2020 har våre regjeringer i varierende grad vedtatt drakoniske tiltak som har hatt alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner og samfunnet som helhet, og som må anses å være et alvorlig brudd på våre grunnleggende rettigheter slik de er lagt til grunn i:

  • FNs menneskerettighetserklæring
  • Nürnberg-koden og Helsingfors-erklæringen
  • Verdenserklæringen om bioetikk og menneskerettigheter

Vi – som underskriver denne erklæringen – er nå dypt bekymret over at de grunnleggende umistelige rettighetene som er nedfelt i våre grunnlover, nå blir ytterligere truet gjennom endringer i lovene våre som blir foretatt uten en konstitusjonell prosess eller støttet i empirisk eller vitenskapelig grunnlag knyttet til folkehelsa.


Vi – som underskriver denne erklæringen – finner det uakseptabelt at regjeringer skal fortsette å føre en politikk der friske borgere – og i økende grad våre barn – blir underkastet fysisk isolasjon, karantene og maskemandater basert på mangelfulle testregimer som i varierende grad har blitt implementert i skoler, arbeidsplasser, sykehus og grenser. Innføring av en slik praksis har skapt en farlig og uholdbar presedens som mangler forankring i empiri og vitenskapelig grunnlag knyttet til smittevern og folkehelsa.

Basert på gjeldende tilgjengelige bevis – må bruken av testing (test og spor), isolasjon, karantene og tvungen bruk av ansiktsmasker for friske individer umiddelbart opphøre.


Vi – som underskriver denne erklæringen – finner den nærmest eksplosive økningen av bivirkninger og dødsfall fra massevaksinasjonskampanjene mot Covid-19 i våre samfunn – som nå inkluderer barn og unge – å være uakseptabel.

Basert på dagens tilgjengelige bevis bør regjeringens massevaksinasjons-programmet for SARS-CoV-2 umiddelbart opphøre.


Vi – som underskriver denne erklæringen – ser på innføringen av Covid-19-pass/sertifikater som et instrument for å skape et skille mellom grupper i samfunnet. Dette bryter med våre grunnleggende rettigheter og må sees på som en farlig og uakseptabel presedens.

Basert på gjeldende tilgjengelige bevis og trusselvurderinger må bruken av Corona-pass/sertifikater umiddelbart opphøre.

Signer eller Støtt Erklæringa

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.