Våkne, vaksinepass stopper ikke covid-smitte men demokratiet!

0
Paris, France - August 28, 2021 : Large crowd of demonstrators go down the street of Paris near the Invalides, marching for liberty, against vaccine mandate for health workers and "sanitary pass"

Av Guri, ingeniør.

Hei, jeg er ingeniør og har brukt mye tid på å forstå covid-regimet som er i ferd med å spre seg over hele verden. Jeg er trent i å tenke logisk, vurdere kost/nytte, se helheten og samtidig finne de viktige små feilene som gjør at store prosjekt ikke vil fungere. 

Ser nå at de jeg tidligere så på som opplyste venner mener man må skamme seg om man våger å sette spørsmål covid-vaksiner, vaksinepass og skader. Faren for å miste venner og jobb gjør at jeg nå dessverre skriver dette anonymt.

 • Hallo, er det noen til stede eller er dere så skremt at dere har mistet all solidaritet, samvittighet, ansvarsfølelse og selvstendig tenkning? Det er behagelig å slippe å tenke selv, men du vil da være delaktig i apartheid-regimet som nå innføres også i Norge. Det er fint med tillit til myndighetene, men man har ett selvstendig ansvar for å sette seg inn i annen informasjon som finnes, passiv medvirkning til forbrytelser kan og være straffbart.
 • Synes du det er greit med covid-sertifikat for å gjøre livet til uvaksinerte/ delvaksinerte mest mulig uutholdelig og som en form for offentlig mobbing?
 • Er det greit at norske politikere kaller uvaksinerte utskudd? Har du tenkt på hvordan tyskerne med offentlig propaganda ble opplært til å tro at jødene spredte smitte og var mindreverdige borgere?  Og er det greit at norske og internasjonale lover nå brytes uten helsefaglige begrunnelser?
 • Du har gjentatte ganger hørt utsagnet om at uvaksinerte er de som sprer smitte og at sertifikat er nødvendig for å unngå lockdowns, men har dere sjekket bevisene til dette? Vaksineleverandørene har ennå ikke greid å bevise annet enn at denne typen vaksiner reduserer alvorlig sykdom og død, men ikke lettere sykdom og dermed smittespredning. Noen undersøkelser kan tyde på at vaksiner reduserer smitte, mens andre tyder på at småsyke vaksinerte fungerer som superspredere. I praksis erfarer vi uansett statistikker nå at dobbeltvaksinerte, yngre kollegaer kan bli sengeliggende med covid.
 • Kanskje dere tenker uvaksinerte/delvaksinerte må straffes/beskyttes mot seg selv siden de kan medføre det offentlige en større sykdomsbyrde?
  Hva da med røykere, overvektige, alkoholskadde etc., hvorfor skal ikke de straffes? Og har dere vurdert sykdomsbyrden til de ca. 3600 som nå er registrert med alvorlige bivirkninger (minus de 2-300 døde av vaksinen). Se Legemiddelverket.
 • Vet dere at gjennomsnittsalder for covid-innlagte på sykehus er 77 år, og at de som dør er to år eldre enn normal levealder?
 • Kanskje dere som gjennomsnittsbriten tror at covid er 100 ganger farligere enn tallene viser pga. mediedekningen? For den yngre delen av befolkningen er faktisk influensa statistisk sett farligere enn covid.
  Det er ellers vanskelig å vurdere om eldre dør av eller med covid, og en del land registrerer alle som covid-dødsfall uansett om man dør av eller med dette. Dersom man fjerner alle med underliggende andre sykdommer, reduseres for eksempel Italias dødstall drastisk.
 • Synes du det er greit at venner/kollegaer/familiemedlemmer/folkevalgte utelukkes fra samfunnet fordi de ikke tåler eller ønsker nye vaksinedoser? Vaksinering skal være frivillig, men hvor frivillig blir dette om man mister retten til mat på bordet, sosial kontakt etc.? Uvaksinerte uten covid-pass blir nå i land nær oss satt i ulønnet permisjon/mister rett til å jobbe, nektet inngang i matbutikken, skoler etc.

-Vet du at influensa har forsvunnet fra statistikkene siden legene begynte å rapportere fra covid-tester i 2020. (Se statistikk FHIs statistikk for influensaovervåkning).Forskere har tidligere ment at det er umulig å utrydde influensa. Tror du virkelig lockdownpolitikk greier å fjerne influensa, men ikke covid?

Kilde: FHI

Det mest graverende eksempelet finner man nå i Australia og Latvia hvor man nå er i ferd med å miste stemmeretten, da folkevalgte blir nektet inngang til parlament om de ikke har dette passet i orden.

 • Handler ikke dette nå om maktmisbruk i stedet for helse siden det ikke lar seg bevise at dette er forholdsmessig samt at vaksinerte også sprer smitte?
 • Vil dere ha på samvittigheten at barn og yngre presses til å ta en vaksine de ikke har nytte av? Og hva er langtidsplanen, skal alle vaksineres hver 6. mnd. gjennom livet med risiko for nye bivirkninger? Vet du at du sannsynligvis må ta stadig nye doser for å ha covid-sertifikat, i Israel er kravet nå 3 doser?
 • Hvor mange doser tror du du tåler før du og kan rammes av bivirkninger?
 • Forstår du at selv om man vaksinerer alle inkludert nyfødte, må vi leve med covid i fremtiden på samme måte som influensa og forkjølelse?
 • Det er nå innmeldt over 40.000 bivirkninger, hovedsakelig blant yngre som statistisk tåler sykdommen bra. Siden det normalt er under 10% av bivirkninger som meldes inn, er det sannsynligvis flere hundre tusen som har hatt bivirkninger, skal disse utelukkes fra samfunnet?
 • Vet dere at gjennomgått covid-sykdom ifølge undersøkelser gir ca. 13 ganger bedre beskyttelse mot infeksjon fra Deltavariant enn fullvaksinerte?
  FHI kan likevel ikke begrunne hvorfor man etter sykdom ikke kan få sertifikat uten å måtte vaksineres, og bare viser til EUs regler.
 • Vet dere at anerkjente forskere mener dagens massevaksinering gjør at viruset muterer mer?  (Men her er det riktignok usikkerhet og uenighet mellom forskerne)
 • Vet dere at mange liv sannsynligvis kunne vært reddet ved forebyggende helsetiltak eller tidlig medisinering med eksisterende rimelige preparater, samt at mesteparten av covid-pasienter har D-vitaminmangel? (D-vitamin dannes i huden av sol og er essensielt for at immunsystemet skal fungere). Dette forklarer hvorfor en stor andel av covid-pasientene på norske sykehus er innvandrere med mørk hud som fort får D-vitaminmangel oi Norge pga. manglende sol.
 • Vet dere at avtalene med vaksineprosentene er hemmelig selv for representantene i EU-parlamentet, og at f.eks. Pfizer er domfelt over 40 ganger og bøtelagt med ca. 50 milliarder kr? Vet dere at varslere har påpekt betydelig juks ift. testing av vaksinene, og at produsentene ikke gir innsyn i detaljer ved studiene før ca. år 2026?
 • Er dere klar over at norske myndigheter i svineinfluensa-debatter i 2009 kalte motparten konspirasjonsteoretikere uten å ville diskutere fakta og viste kun til internasjonale eksperter.Selv om dette i ettertid er kalt en helsekatastrofe har Bent Høie og FHIs ledelse sluppet å stå til ansvar for dette, mens over 500 fikk alvorlige, invalidiserende skader.
 • Dere tror kanskje forskere og leger verden over er samstemte og enig i covid-regimet? Det stemmer ikke, men pga. en koordinert, massiv mediestrategi risikerer man nå utfrysning, nettangrep og stor fare for å miste jobb/karriere.  Det er derfor hovedsakelig pensjonerte samt noen offentlig ansatte forskere som fortsatt tørr stå i denne stormen. Forstår dere hvor farlig dette er for vitenskapen?

Anbefaler å høre på hva denne kanadiske offentlig ansatte vaksineforskeren har å si verden, han våger for å gjøre jobben sin og fortelle det han mener er vitenskapelig riktig, til tross enorme hetskampanjer:

Se video her.


– «It is absolutely 100% impossible to achieve herd immunity with these vaccines. The public health authorities don’t have the science on their side and they are contradicting themselves over and over again. All the figures are wrong. The PCR test has been grossly misused. Over 50% of those that have died would have been alive today if they had been given early treatment strategies with hydroxychloroquine and ivermectin.» 

Kilde: Grafisk statistikk om innrapporterte bivirkninger etter covid-19 vaksinasjon i Norge   Se her.

Dødsfall av vaksiner:

 

Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, 22. september 2020


Artikkelforfatteren har bedt om å få være anonym, og det er et ønske vi godtar, siden både ytringsfriheten, jobbsikkerheten, de faglige rettighetene og de demokratiske rettighetene er så utsatt og undergravd som de er.

Red.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.