Tyskland: – Karbonavgiftene driver hundretusener inn i fattigdom

0
Illustrasjon: Shutterstock

I lys av den kraftige økninga i energiprisene, blir oppfordringene om lettelser for innbyggerne stadig sterkere. Die Linkes parlamentariske gruppeleder Dietmar Bartsch ba den framtidige føderale regjeringa om å avlyse den neste planlagte økninga i særavgifter på utslipp av CO2 i begynnelsen av 2022. Den føderale regjeringa ønsker å redusere karbondioksidutslippene gjennom den økende CO2-avgiften. Dette skriver Deutsche Wirtschafts Nacrichten.

Fellesrådet for tyske byer etterlyste også støtte til berørte husholdninger. CSU-sjef Markus Söder hadde tidligere bedt koalisjonsforhandlerne til SPD, De Grønne og FDP om å redusere momsen på energi og drivstoff. Klimaskatter driver prisene opp.

I oktober, ifølge foreløpige data fra det føderale statistiske byrået, steg energikostnadene med 18,6 prosent i løpet av et år. I september var økninga på 14,3 prosent og i august 12,6 prosent. Økende energipriser har vært pådrivere for inflasjonen en stund. I tillegg slår tilbaketrekkingan av det midlertidige momskuttet ut (midlertidig koronatiltak). Vanlige momssatser har vært gjeldende igjen siden januar 2021, så varer og tjenester har en tendens til å bli dyrere igjen.

I tillegg kommer materialmangel og leveringsflaskehalser samt den spesielle CO2-avgiften som har vært gjeldende siden begynnelsen av året. Som en del av denne skatten pålegger den føderale regjeringa 25 euro per tonn karbondioksid som slippes ut som produseres når diesel, bensin, fyringsolje og naturgass brennes. Kort tid etter innføringa av avgiften brøt det ut strid om hvem som skulle måtte bære de betydelige merkostnadene for boliger som avgiften ville utløse.

– Den planlagte økninga i CO2-prisen med 20 prosent fra januar bør kanselleres og hele markedsmodellen bør settes på prøve på bakgrunn av priseksplosjonen, sa Bartsch til Redaktionsnetzwerk Deutschland. En trafikklysregjering bestående av SPD, De Grønne og FDP må sikre så raskt som mulig at energiprisene forblir overkommelige for innbyggerne. Det er nå nødvendig å presentere en «vinterenergiplan», sa han. Dette bør inkludere reduksjon i strømprisen og forbud mot strøm- og gasslåser, krevde venstrepolitikeren.

Daglig leder i Fellesrådet for tyske byer, Helmut Dedy, etterlyste en økning av varmekostnadstilskuddet i bostøtten for husholdninger med lav inntekt. Det påvirker mer enn 660 000 husstander i Tyskland, sa han til Rheinische Post. I tillegg må den fremtidige føderale regjeringa bruke sine alternativer, spesielt når det gjelder elektrisitet, for å avlaste innbyggerne. Det er ønskelig at EEG-tillegget for grønt strømtilskudd reduseres til nyttår. «Men det er ikke nok. Den nye føderale regjeringen burde avskaffe EEG-tillegget, krevde Dedy.

Ingen burde sitte i en kald leilighet om vinteren fordi de ikke hadde råd til varme. Noen politikere går inn for løsninga fra i fjor. Det var en kompensasjon for oppvarmingskostnadene i bostøtten fordi CO2-prisen hadde steget.

Söder hadde krevd i Bild am Sonntag at «vi må møte innbyggerne skattemessig i denne vanskelige tida». En redusert momssats på energi og drivstoff «ville avlaste innbyggerne for den verste nøden». I tillegg krevde den bayerske statsministeren en prisbrems for vinteren og en gass-strategi som skulle sikre Tysklands energiforsyning.

Kommentar: Tysklands energipolitikk er en katastrofe og den driver fattigdommen i været

En del av problemene i Tyskland skyldes den globale, og må man si vanvittige, nedstengingspolitikken, som har ødelagt samfunnsøkonomien og leveransekjedene på en måte som er uhørt i historien. Men Tyskland kan også skylde seg sjøl. Tysk energipolitikk ligger i ruiner, og det er en sjølpåført skade. Die Energiewende som liksom skulle gjøre Tyskland klimavennlig, klarer ikke å levere varene. Karbonavgiften driver inflasjonen opp i høyder som man ikke har sett på en generasjon, og fattigdommen kommer for fullt. Dette er klassekamp. De rike blir rikere og de som til nå har vært ganske velstående drives ned i en fattigdom som har vært ukjent for dem.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.