Protestene mot koronatiltakene blir lagt merke til i regjeringa

0
Mars 2020: Hans Petter Graver var krystalklart mot regjeringas "koronatiltak" fra første øyeblikk.

«Kamp nytter!» het det på søttitallet, og det gjelder tydeligvis også i dag. De massive protestene mot regjeringas koronatiltak, inkludert lockdown, «karantenehotell» og koronapass, blir lagt merke til. Dette går fram av Prop. 10 L (2021–2022) fra regjeringa der høringsrunden omtales slik:

«Departementet har mottatt i alt 2808 høringsuttalelser, hvorav mer enn 2700 fra privatpersoner, og kan derfor ikke gjengi alle som har gitt uttalelser i listen over høringsinstanser i punkt 3.1. Departementet gjør oppmerksom på at alle uttalelser er lest.

Blant de høringsinstansene som støtter forslaget, kan nevnes: Datatilsynet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Helse Fonna HF, Bergen kommune, Røros kommune, Unio, KS, Hovedorganisasjonen Virke, Norsk Revmatikerforbund, Norsk Sykepleierforbund, Pensjonistforbundet og Tannhelsesekretærenes Forbund.

Blant de høringsinstansene som ikke støtter forslaget, kan nevnes: Demokratene, Partiet De Kristne, Kristelig Folkeparti – landsdekkende utvalg av folkevalgte og medlemmer, Liberalistene, Norges Kommunistiske Parti, Norges Rederiforbund, Det norske folks interesseorganisasjon, Foreningen Fritt vaksinevalg, Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter, Stop Lockdown Norge og Steigan.no.

Privatpersonene er gjennomgående negative til høringsforslagene. Mange uttrykker sterk tvil om nødvendigheten av tiltakene sett i sammenheng med sykdommens alvorlighet.»

Les: Høringssvar: Regjeringas forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes

«Mange av uttalelsene fremhever på generelt grunnlag de negative virkningene koronatiltakene har hatt, herunder de psykososiale virkningene, særlig for barn og unge. De skriver at «konsekvensene er av en slik art at det går ut over menneskerettighetene til alle, menneskelig verdighet og helse, bryter oss ned, og bryter også med rettsstatsprinsippene». Flere viser til uttalelser fra professor ved det juridiske fakultet i Oslo, Hans Petter Graver, som har uttalt at rettsstaten har blitt underordnet smittevernstaten. På den bakgrunn mener flere at høringsforslaget er mer kontrolltiltak enn smitteverntiltak.«

Vi noterer oss at regjeringa har merket seg vår kritikk, men er også svært fornøyde med at den framhever at mange uttalelser viser til kritikken fra Hans Petter Graver som han formulerte i artikkelen:

 – Det tok mindre enn ett år: Rettsstaten er underordnet smittevernstaten

Etter at proposisjonen ble skrevet har Graver kommet med en enda skarpere kritikk, som ikke er mindre velformulert:

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet

Vi henter to konklusjoner ut av regjeringas omtale av protestene mot koronapolitikken:

For det første er de massive protestene helt opplagt viktige, og de gjør inntrykk sjøl på kalde byråkrater.

For det andre vil vi framheve betydninga av det arbeidet Hans Petter Graver og gruppa rundt ham har gjort for å få fram de alvorlige prinsipielle konsekvensene av den politikken som føres, for demokrati, folkestyre og rettstilstanden her til lands. I en situasjon der de aller fleste politikerne svikter katastrofalt, framstår Graver som en moralsk og juridisk autoritet med tyngde.

Konklusjonen på dette må bli å trappe opp kampen mot Smittevernstaten og kjempe for gjeninnføring av rettsstaten og demokratiet. «Kamp nytter!»

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelRegimeskifte i Hviterussland er tydeligvis viktigere enn fri innvandring
Neste artikkelKjøttprisene i USA rett til himmels – magre tider for arbeidsfolk
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).