NRK Super, meslinger og korona

0

Av Christina Fjeldavli.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) hersker det «foreløpig usikkerhet rundt enkelte mer alvorlige bivirkninger (myo- og perikarditt)» knyttet til koronavaksinering. I et notat datert 9. november, publisert av NRK 12. november, skriver FHI om koronavaksinene at de «har kun vært i bruk circa 1 år og eventuelle langtidsbivirkninger er ukjent». Det kan virke som om unge mennesker er spesielt sårbare for alvorlige bivirkninger. Norske myndigheter går likevel hardt inn for å koronavaksinere alle borgere fra fylte tolv år og oppover. Dette til tross for at både koronavaksinerte og ikke-koronavaksinerte kan spre koronavirus. Et barn som har fulgt det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet blir i 2021 stemplet som «uvaksinert» hvis hen ikke har tatt koronavaksinen. Også de aller yngste barna, i førskolealder, blir nå utsatt for vaksinepress gjennom en Muppet show-lignende sekvens som ligger ute på NRK Super.  

«Nå er det viktig at alle er med og kaster seg til pumpene! /Selv om noen syns at sprøytestikk er bare sprøyt! /Andre føler at et nålestikk/ Nei, det er for drøyt! /Må alle huske at vi gjør det ikke kun for oss selv /Om du er redd, bit tenna sammen/ Gjør det likevel/ Vi må ta vaksinene/ Gjør det nå, gjør det nå!/ Styrk immunforsvaret/ Da blir du med i kampen du og!/ Ta vaksinene/ Gjør det nå, gjør det nå!» heter det i episode 10, i sesong 3, av «Bamselegens musikkvideo». Adverbet «nå» brukes hele fem ganger, noe som gir sangen et insisterende og akutt preg. Barna får vite at det er en kamp på gang og at vi må bidra i denne kampen «ikke kun for oss selv».  

I Bamselegens musikkvideo får barna beskjed om å «[kaste] seg til pumpene». Mener man med dette at barn og foresatte ikke skal ta seg tid til å vurdere saken nøye? Personer som har motforestillinger eller tenker at det hele «er for drøyt», fremstilles i sangen som pyser og egoister. Disse er kun redde for selve sprøytestikket, og de tenker ikke på andre. Å ta vaksinen «nå» er avgjørende for å ta del i det gode fellesskapet. «Da blir du med i kampen du og!»  

Korona blir ikke nevnt spesifikt i sangteksten, men narrativet lyder kjent. Likevel må man nesten spørre: Er formålet med musikkvideoen å motivere barn til å ta koronavaksinen? Mener NRK Super at barna må ta denne vaksinen «nå» for å være en del av fellesskapet?  

Svar fra NRK Super:

«Takk for henvendelsen på Bamselegen-programmet om vaksine.

I Bamselegen tar vi for oss mange tema som ungene lurer på i møtet med helsevesenet og vaksine er et av dem. Å grue seg til et nålestikk er vanlig. Bamselegen ønsker å gi barna kunnskap om ulike diagnoser og tema samt forberede dem til det som faktisk skjer på sykehuset og hos legen. Velger foreldrene at barna skal ta vaksine, skal de få vite hvordan det forgår, hvordan den fungere og hvorfor de tar den.

I denne spesifikke episoden får barna svar på hva vaksine er og hvordan den fungerer. Vi har tatt for oss vaksinen mot meslinger som er en etablert vaksine som har vært i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge siden 1969 og er anbefalt av helsemyndighetene.

Det reageres på at dukken Gilbert synger at alle bør ta vaksine.

Gilbert er en karakter som barna kjenner godt etter tre sesonger av Bamselegen. Han er den klønete og overivrige assistenten til Charlotte. Han bruker litt tid på å forstå legevitenskapen og hva legen Charlotte holder på med, men når han først forstår kuliminerer det alltid i en i en musikkvideo med en spesialskrevet sang framført av ham, med hans skråblikk. Dette har Gilbert gjort på samme viset gjennom 30 episoder enten det handler om barnemark, hjernerystelse, hodelus eller kreft, og vår innsikt i målgruppa viser at barna både forventer det og forstår hans rolle. Charlotte representerer fakta og legevitenskapen, mens Gilbert har sin særegne tolkning og ufarliggjør det som skjer på sykehuset.

Vaksine er, som alle andre tema vi tar opp i Bamselegen, et komplekst tema som vi må forenkle for at barna skal forstå på sine premisser. Graden av forenkling sett opp målgruppas kunnskapsnivå og modenhet er noen av de vanskeligste redaksjonelle diskusjonene vi har i forbindelse med produksjon til NRK Supers flater. Redaksjonen bak serien har lang erfaring med vitenskapsformidling til denne målgruppa og alt innhold i serien er faktasjekket med fagmiljø før, under og etter produksjon.

Håper dette var klargjørende.»

Kommentar fra Christina Fjeldavli til NRK Super:

NRK Super har rett i at episode 10, sesong 3 av serien Bamselegen, først og fremst handler om hvor viktig det er å vaksinere seg mot meslinger. Bamselegens assistent, som av NRK Super omtales som «den klønete og overivrige […] dukken Gilbert», misforstår imidlertid. Når det blir snakk om meslingvirus på legekontoret, tror han umiddelbart at det dreier seg om koronavirus. «Jeg er så lei av det forbaska koronaviruset!» utbryter han. «Ikke coronaviruset, Gilbert! Meslingviruset. Et annet virus», svarer legen, men Gilbert lytter ikke. Han er allerede på vei ut døra. «Jeg har noe annet veldig viktig jeg må gjøre», sier han. I korte sekvenser ser vi ham så med sykkelhjelm og plastriddere som skal illustrere Bamselegens pedagogiske forklaringer. Brått står han igjen i døra til legekontoret. «Var det noe som sa vaksine? Jeg elsker vaksine! Har dere tatt vaksine?» spør han.  

Både Bamselegen og barnet som har tatt med bamsene sine, nikker til vaksinespørsmålet. «Bra! Dere, hør på denne låta her!» sier Gilbert, og så stjeler han showet (fra 10:51-11:19) med den musikkvideoen jeg omtaler i Klassekampen 19. november. Selv om Bamselegen sier klart fra til Gilbert at det handler om meslinger, og ikke om korona, er det lite eller ingenting i episoden som kan tyde på at misforståelsen blir oppklart. Det virker sannsynlig at Gilbert synger om koronavaksinen, for det er jo dette viruset han har nevnt spesifikt.

Personer som ser musikkvideoen separat fra episoden, som det legges opp til at man kan gjøre inne på NRK Supers nettsider, vil gjenkjenne den retorikken som brukes når det er snakk om koronavaksiner. En tilsvarende retorikk blir i 2021, produksjonsåret, ikke brukt når det handler om meslingvaksinen. Meslingvaksinen har en helt annen status enn koronavaksinen fordi den, som NRK Super påpeker, «har vært i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge siden 1969». Langtidseffekten er altså kjent.

Referanser

Bamselegen, episode 10, sesong 3. (2021). Hentet fra NRK Super: https://tv.nrk.no/serie/bamselegen/sesong/3/episode/10/avspiller

NRK. (2021). «Bamselegens musikkvideo», episode 10, sesong 3. Hentet fra NRK: https://tv.nrk.no/serie/bamselegen-musikkvideo/sesong/3/episode/10

NRK. (2021, 9. november). NRK. Hentet fra www.nrk.no/nyheter/uenighet-innad-i-fhi-om-boosterdose-1.15727606

Forrige artikkelHannes Hofbauer om situasjonen i Østerrike: «Ikke la motstanden splittes»
Neste artikkelGatekamper i Rotterdam – skarpe skudd fra politiet mot demonstrantene