Hvorfor driver massemediene fryktpropaganda?

0

Av Bindersinitiativet.

Hvorfor sprer massemedia frykt når vi mer en noen gang trenger en nyansert presse som deler allsidig kunnskap, som ikke sprer frykt i krigstyper, og som gir mannen i gata mulighet til å ta rasjonelle avgjørelser basert på balansert og sannferdig informasjon?

Mange fullvaksinerte smittes – mange har nok overvurdert vaksinens effekt mot smitte, sier Nakstad den 14. november. I juni, fire måneder før, sa Nakstad at vi imot slutten av sommeren skulle ha reell flokkimmunitet. Et par måneder før det igjen, i april, sa Nakstad at jo flere som vaksinerer seg, jo færre mennesker kan viruset infisere.  – Situasjonen vi står i viser at det Nakstad sier ikke stemmer. – Hvem skal vi egentlig stole på?

Flere og flere sakkyndige, leger og fagfellevurderte rapporter stiller spørsmål ved koronapass, vaksinen og strategien vi og de fleste land i verden har valgt for å slå ned pandemien. På et halvt år er det blitt tydelig at vaksinen ikke har den effekten som Nakstad så gjerne ville den skulle. De vaksinerte smitter. Ifølge denne fagfelle vurderte undersøkelsen så kommer det frem at vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte. Lege, epidemiolog og samfunnsøkonom Gunhild Alvik Nyborg etterlyser nå en ny strategi for å hindre en katastrofe. Hun sier:
 

«Den valgte strategien er den mest skadelige og kostbare over tid.»

«Det er en politikk som også på kort sikt innebærer mye menneskelig lidelse.»


Hvordan ser denne katastrofen ut? – Den kan synes altomfattende. Den handler ikke bare om dødstall, overfylte sykehus og vaksiner. Den handler om mye, mye, mer. Den omfavner alle aspekter av vårt liv og samfunn. Kort sagt kan totalen av den kommende katastrofen betegnes som et felles nasjonalt og globalt traume.  Flere og flere leger, fagfellevurderte rapporter og fagpersonell melder, i media, at strategien vi i har brukt ikke fungerer. På Gibraltar er 100% av befolkningen vaksinert og de er i full lockdown p.g.a. smitte. – Hva er det vi ikke forstår? 

Endeløs fryktjournalistikk i krigstyper

Det som ikke hjelper, i den situasjonen vi står ovenfor, er den endeløse utfoldelsen av fryktskapende journalistikk som holder mannen i gata i et ufrivillig og urasjonelt mentalt fengsel. Det er svært godt dokumentert, gjennom mange tiår, hva som skjer med mennesker som er redde. Redsel i befolkningen er en maktstrategi som er velkjent og velbrukt i mange århundrer før Covid-19 brøt løs. Hvorfor ser vi denne strategien blomstre i vår moderne og «opplyste» tid?

I Japan tror forskere at Deltavarianten av korona viruset har utslettet seg selv. På kort tid har smittetall i landet sunket mot null. Denne relevante nyheten presenteres i Dagbladet 25 november, med overskriften «Delta-teori: – Vi ble sjokkert», i store fonter. I svært liten skrift har Dagbladet føyd til «Japanske forskere mener deltavarianten av covid-19 kan ha «utryddet seg selv». Dette er ren manipulasjon fra Dagbladet sin side. Overskriften underbygger fryktbildet vi lever i, mens den egentlige nyheten bringer håp.  

 

Overskriften fra Dagbladet.no 25. nov. underbygger frykt bildet vi lever i, mens den egentlige nyheten, i liten skrift,  bringer håp.

Har vi ikke lært noen ting? Hvorfor borrer massemedia i frykt, i stedet for å gjøre det de har best forutsetning for å gjøre; bedrive gravende journalistikk og hente frem informasjon som belyser den globale situasjonen vi står i, fra flere kanter samtidig? – Det er ikke rart at folk blir såkalte konspirasjonsteoretikere. De som stusser på sannheten som blir servert, søker instinktivt løsninger selv. Det er det tenkende og undrende mennesket; – mennesket som stiller spørsmål. Dette har vi gjort all den tid vi har fantes. Det er en dypt menneskelig egenskap som skiller oss fra andre levende vesener på jordkloden. Det er ikke mer enn 400 år siden at Galileo Galilei måtte avsverge ovenfor den katolske kirke at jorden beveget seg, for å beholde livet. 

Folk er redde – redde for barna sine, foreldrene sine og besteforeldrene sine. Det er forståelig. Vi er redde for våre kjære. I massemedia fremkommer det et generelt bilde av at pandemien kveler Norge. Det gjør den faktisk – og det er dette som er innholdet i den katastrofen noen ser komme. Katastrofen er imidlertid ikke nødvendigvis et høyt antall døde av korona, men en kvelning av det vi er vant med er et velfungerende samfunn. Alt som var trygt, er nå utrygt. Bekymringen knyttet til epidemien vi opplever, burde ligge i det nasjonale traumet hvor vi ikke lengre stoler på hva som blir sagt, ikke opplever en normal og nødvendig grad av sosialisering og har kollektiv angst for et virus som har 0,002 prosent sjanse for ta livet av et voksent menneske. 
 

«Det er en politikk som også på kort sikt innebærer mye menneskelig lidelse og derfor er etisk kritikkverdig. Men den valgte strategien er også den mest skadelige og kostbare over tid, både for økonomien, folkehelsen og befolkningens moral.»
– Lege, epidemiolog og samfunnsøkonom Gunhild Alvik Nyborg


Koronaviruset er i noen tilfeller svært alvorlig. Og noen dør av det. Det gjør oss svært redde. Og det er ikke tvil om at verden er i unntakstilstand. Når vi ser på antall dødstall i forbindelse med korona i forhold til andre registrerte dødsårsaker, så er allikevel dødeligheten for korona svært mye lavere enn for andre dødsårsaker. 

FHI har god oversikt over registrerte dødstall i 2020. Les selv i FHI sitt dødsårsaksregister. Det var registrert 40.534 dødsfall i Norge i 2020. Dette tilsvarer en aldersstandardisert dødelighetsrate på 840 per 100.000 innbyggere mot 859 i 2019. Det var registrert 3754 døde av lungesykdommer i 2020 (Covid-19 er ikke spesifisert i denne oversikten over lungesykdommer). De andre registrerte dødsfallene er under kreft, hjerte- og karsykdommer, demens og ytre årsaker (årsaker uten underliggende sykdom, ulykker, alkohol, osv.) 50% av de registrerte dødstallene i Norge i 2020, var kreft og hjerte- og kar sykdommer. Denne kategorien utgjør mer enn seks ganger så mange dødsfall som kategorien lungesykdommer. Siden 12. mars 2020 og fram til 24. november 2021, er det registrert 1049 Covid-19 assosierte dødsfall i Norge. Dette utgjør noen få prosenter av det totale dødstallet i Norge pr år. 

I 2020 var det registrert 459 Covid-19 assosierte dødsfall i Norge. Hovedparten av dødsfallene skjedde i de eldre aldersgruppene med flest dødsfall i gruppen 80-89 år (35 %) og i 90+ år (28 %). 80 dødsfall er registrert i aldersgruppen under 70 år. Av disse er det registrert 24 dødsfall i aldersgruppen 0 – 59 år. Gjennomsnittsalderen for alle covid-19-assosierte dødsfall var 78,4 for menn og 84,4 for kvinner, samlet for begge kjønn 81,5 år.

Hvor er vaktbikkja?

Stavanger Aftenblad vil ha koronasertifikat. I innlegget den 23. november, henter journalisten uttalelser fra forskjellige kilder for å begrunne ønsket om koronasertifikat. Vel og bra. De uttalelsene som ikke passer journalistens syn, vises det ikke til, selv om de er blitt forelagt og selv om FHI har vært tydelig i dagspressen på at Koronapass hjelper lite mot smitte. En kan bare lure på hvorfor. For det føles ulogisk og irrasjonelt å fronte koronapass når så mange med relevant kunnskap, sier at det ikke vil fungere. Er Stavanger Aftenblad redd for det som skjer nå og velger en «skylappstrategi» for å mildne sin angst og den felles angsten vi ser rundt oss? Er journalisten redd, slik som mange andre er? I så fall så er det av forståelige årsaker. For det kan se ut i massemedia som at vi dør i hopetall på grunn av koronaviruset. Om en tar grep og leter litt, som for eksempel i FHi sine egne registre, eller i fagfellevurderte studier, så er viruspandemien kompleks, vaksinen beskytter ikke som det ble lovet og vaksinerte smitter beviselig. Ett koronapass har ingen virkning på smittegrad hos hverken vaksinert eller uvaksinert. I et etisk perspektiv pekes det også på store sosiale kostnader og lidelser. Hvor er vaktbikkja som graver i det ukjente og informerer i et helhetlig perspektiv? – Den er sårt tiltrengt nå. 

Kilder:

Frykt i krigstyper:
https://www.dagbladet.no/nyheter/merker-stor-endring—folk-er-aggressive/74667922

NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/?fbclid=IwAR3nP_BVfz4tBz-c9IG0U_ccqTmkHRAF4x4k10m4yrO9C8zsQOy7YDgb79k

Galileo Galilei: https://snl.no/Galileo_Galilei

FHI dødsårsaksregister: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-fra-dodsarsaksregisteret-for-2020/

Koronasertifikat, ja takk: https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/L5a5rR/koronasertifikat-ja-takk?fbclid=IwAR3oeetUtQVgfjjU9Jcrz7qiVen8AORP3BlwfP_LJD6d99QSTZCMQbiLrks

FHI: Dødsårsaksregisteret 
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-fra-dodsarsaksregisteret-for-2020/

FHI: Tall for covid-19 assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2020: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-for-covid-19-assosierte-dodsfall-i-dodsarsaksregisteret-i-2020/

The Lancet: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext?fbclid=IwAR1h59TUvIOS9EtimRZVp3cqNXfKXXCUchG00YqyDWkqKl0pqXNeXM-cWCc

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert av Bindersinitiativet

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.