Frykt er et bevisst politisk våpen – heksejakt er ikke noe nytt fenomen

0

Forfatter: Bindersinitiativet.

«Frykt fremstår som et bevisst politisk våpen i en «viruskrig» der smittevern rettferdiggjør ethvert middel. Men hvordan skrur du av frykt? Som blant andre psykolog Hedvig Montgomery har påpekt: Frykt er lett å aktivere, men langt mer problematisk å deaktivere»

Fulgte du med i historietimen på skolen? – Husker du historiene som besteforeldrene dine fortalte fra 2. verdenskrig? Fikk du med deg det som skjedde i Kambodsja på 70-tallet? Og hva med inkvisisjonen – har du peiling på hva som skjedde under inkvisisjonen?

Gjennom hele historien, i spillerommet mellom makt, frykt og korrupsjon, har mindre grupper i samfunnet fått skylden for det som enhver tid har blitt oppfattet som tidens problem av den som har makt til å sette agendaen. Vi står oppe i ett globalt problem. Mediene er tydelige på det. De som styrer landet vårt, er tydelig på det. Dette problemet avler frykt. Og frykt avler mennesker med liten mulighet til egen refleksjon og rasjonell tankegang. Det vi står igjen med da, når frykten har tatt overhånd, er instinkt. Instinkt er ikke rasjonelt.

Er det dette som har skjedd når Danmarks statsminister, Mette Fredriksen sier at «en liten gruppe i samfunnet har skylden for situasjonen hele Danmark står i»? Er hun lammet av frykt og har mistet evnen til å tenke rasjonelt? Er det hennes grunnleggende instinkt – det som også kjennes som fight eller flight reaksjonen, som snakker når hun nå utlyser heksejakt på de som velger å ikke vaksinere seg? Er menneskerettighetene, som også inkluderer informert samtykke til medisinske inngrep og andre inngrep i enkeltmenneskers private sfære, tilsidesatt når instinkt og frykt tar overhånd? Vi har sett heksejakt, mange ganger i historien. I samfunn som vi liker å sammenligne oss med og i samfunn som vi absolutt ikke liker å sammenligne oss med.
For 500 år siden herjet Inkvisisjonen i Europa. For de som trenger en oppdatering på hva det gikk ut på, så kan dette leses i Store norske leksikon på nett:

Inkvisisjon var en del av den katolske kirkes strategi for å hindre at kjetteri, vranglære, bredte seg. Kirken forsøkte å hindre dette med tre midler. Først skulle man forsøke å overtale og overbevise, det neste nivået var rettslig forfølgelse og straff av de som ikke lot seg overbevise, og som tredje og siste utvei bruk av militærmakt slik som ved albigenserkorstoget mot de kjetterne som hadde evnen til å fysisk motsette seg rettsapparatet.

Et annen eksempel på heksejakt som fremdeles burde være kjent for de fleste mennesker over 18 år, ligger 80 år tilbake i tid. Her treffer vi på Hitler. Hitler og nazi-regimet som sakte, men sikkert, over en årrekke, innprentet i sin egen befolkning at det var en liten, segregert gruppe i samfunnet som hadde skylden for den prekære situasjonen tyskerne stod i: Jødene. Vi kjenner historien. Den gikk fra Goebbels forslag om gule stjerner på jødiske jakkeslag i 1938, til påbud om merking med jødestjerne fra 1941 av, for alle jøder over 6 år – til konsentrasjonsleir eller utryddelsesleir som det også kalles. Det hele endte opp med folkemord på 6 millioner jøder. Nok om det. Vi skal ikke skremme. Det burde holde for den enkelte leser å prøve å forestille seg hva som skjedde i konsentrasjonsleirene.

Veien fram til det som ble folkemordet på jødene var en gradvis prosess. Fra Adolf Hitlers maktovertakelse i Tyskland i januar 1933 til utbruddet av andre verdenskrig i september 1939 ble jødene diskriminert juridisk, økonomisk og sosialt, og forholdene de levde under ble gradvis forverret. Mange ble også drept eller grovt mishandlet.

Hva med Kambodsja og Røde Khmer?  Det er «bare» 45 år siden. På 70-tallet tok Pol Pot og hans regime livet av en fjerdedel av Kambodsjas befolkning. Det tok dem litt over fire år å gjennomføre. 1,5 – 2 millioner mennesker måtte dø, i hovedsak etniske minoriteter og personer som ble mistenkt for å være fiender av regimet. Pol Pots regime likte ikke de «intellektuelle». De passet ikke inn i den nye statsformen som skulle grunnlegges på jordbruksøkonomi. 45 år er ikke lenge siden i historisk perspektiv. Rettsaken mot Røde Khmer tok til i 2009.

Det var ikke den katolske paven, Hitler eller Pol Pot som med egen hånd tok livet av dem som ikke passet inn. Det var alle de andre, de som trodde på regimet eller ikke turte å gjøre noe annet enn å følge ordre. Dette til ettertanke.  Etter 2. verdenskrig ble FNs komite for menneskerettigheter satt ned. Av en grunn. 

Les de 30 artiklene i menneskerettighetene her

Vi tar forgitt at vi er frie mennesker som kan gjøre og tenke det vi vil. Vi kaller det for demokrati. Vet vi hvor kort tid demokratiet har fantes? Er vi klar over at demokrati som styreform – i motsetning til diktatur – er en styreform som har fantes i knapt 100 år? Er det fordi 100 år er lite, at det ikke har rukket å feste seg i oss, som en naturlig refleks, at alle mennesker er frie vesener med rett til, og ansvar for, å utvikle sine liv slik de tenker det best?

Eleanor Roosevelt, førstedame, en av grunnleggerne av menneskerettighetserklæringen og leder av FNs Menneskerettighets komite sa dette om frihet:


Frihet krever masse fra hvert enkelt menneske. Med frihet kommer ansvar. For det mennesket som er uvillig til å bli voksen, og som ikke ønsker å bære sitt eget lass, for dem er frihet et skremmende scenario.

Hva om heksejakten ikke hjelper?
            
Hva skal vi gjøre når det viser seg at det ikke hjelper med koronapass? Eller vaksine? Hva skal vi gjøre når «de uvaksinerte» er internert, avskåret fra verden og fengslet i sine egne hjem og smitten allikevel herjer? Elling Ulvestad, professor ved Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen, er tydelig i innlegget i Bergens Tidene, på det faktum at fullvaksinerte smitter. Han kommenterer også at uvaksinerte helsearbeidere, som følger alle forhåndsregler, antageligvis er tryggere for innlagte å omgås med, enn fullvaksinerte helsearbeidere. Ulvestad sier også at «Å påstå, slik Folkehelseinstituttets Preben Aavitsland gjør i BT – at vaksinerte personer har «80 prosent mindre risiko for i det hele tatt å bli smittet», er direkte feil». I følge FHIs rapport for uke 44, er 51 % av de innlagte fullvaksinerte. Det burde skremme oss. Når alle de uvaksinerte er vaksinerte, så er også alle innlagte det. Hva gjør vi da?

Et grunnelement i sosial mobilisering er frykt. Frykt er en usedvanlig sterk sosial  kraft. Frykt får folk til å trekke sammen og kan være et motiv for politisk handling.

Hva er det egentlig som smitter?

Mette Fredriksen smitter. Hun smitter to ting: Coronaviruset på lik linje med alle andre – de vaksinerte og de uvaksinerte, og hun smitter frykt. Det siste kan være det aller verste. Frykt har gjennom alle tider kvalt mennesket og tvunget oss fra maktsentrum til maktsentrum. Frykt er diktatorens virkemiddel. Frykt er et bevisst politisk våpen. 

Det er viktigere en noen gang å tørre å være det reflekterte menneske. Det er viktigere en noen gang å huske historien. Det er viktigere en noen gang å tørre å stille spørsmål og å ta egne valg. Menneskerettighetene ble skrevet i stein for 70 år siden – for å gi en bunnsolid ramme for frihet. Denne friheten er bare ord i luften så lenge vi ikke løfter hodet og viser at vi har lært noe av historien og at vi er så pass mentalt på plass at vi reagerer ut ifra logikk og resonnement, og ikke frykt.

Kilde: Mette Fredriksen, NRK: https://www.nrk.no/urix/danmark-mot-nye-koronarestriksjoner_-_-en-liten-gruppe-har-skylden-1.15722796
Kilde: Inkvisisjonen, Store Norske Leksikon: https://snl.no/inkvisisjonen
Kilde: Pol Pot, Røde Khmer: https://www.idunn.no/ip/2010/03/art07
Kilde: Eleanor Roosevelt: https://www.forentformenneskerettigheter.no/voices-for-human-rights/eleanor-roosevelt.html
Kilde: Diktaturer før og nå: https://www.idunn.no/ip/2010/03/art07
Kilde: Frykt som politisk redskap: https://psykologisktidsskrift.no/frykt-som-politisk-redskap/
Kilde: professor ved Pandemisenteret, Universitetet i Bergen: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Rr4rEA/vaksinerte-er-ogsaa-smittebaerere?fbclid=IwAR1_0q3i7iRHuQATpwbQwsFljnHXdNY0_dXjeNcR8-LPN9WjG-vdAY2u7Ws
Kilde: Vi bør frykte frykten, Professor i filosofi, Einar Øverenget: https://www.nrk.no/ytring/vi-bor-frykte-frykten-1.15150428
Kilde: Store Norske Leksikon, konsentrasjonsleir: https://snl.no/konsentrasjonsleir
Kilde: Folkemord på Jødene, Store Norske Leksikon: https://snl.no/Holocaust
Kilde: FN, menneskerettighetserklæringen: https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
Kilde: Hedvig Montgomery, Hemali: https://hemali.no/siste/sosiolog-nar-medisin-blir-politikk/?fbclid=IwAR2EvHxRRAVC5fb11MqBlW6ivAtVN9xPbhIstqzoJV2jFBCDeWbUJXr7CN8

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.