Den hemmelige løgnen – november 2021

0

The Leftovers

Av Eva Thomassen.

Nå vil «IS-husmødrene» hjem. De angrer. De er ofre. De ble lurt. De ville bare hjelpe. Men, hadde de overgitt seg om de ikke måtte? Skal vi tro på dem? Tar de avstand fra ideologien?

Eller sier de det bare fordi det er returbilletten? Det som er felles er at alle kvinnene fra 60 land sier akkurat det samme.

 Denne situasjonen har disse kvinnene satt seg  selv i. Brent passet fra hjemlandet, til fordel for statsborgerskap i Kalifatet som ble etablert som egen «stat» i 2014 med Raqqa som hovedstad. Der levde de godt. De klager over hvor grusomt de har de nå, men ikke over hvordan livet var i Kalifatet.

De sier de har tatt et oppgjør med denne islamismen samtidig som de kler seg i uniformene de brukte da de oppholdt seg i dette Kalifatet. Kvinnene til og med dreper hverandre om de slurver med kleskoden. Det er etablert egne shariadomstoler som dømmer «søstre» til døden.

Jihadi brides, homecoming?

Medieyndlinger og skup

Vi har etterhvert blitt godt kjent med de norske husmødrene. Mediene har valfartet til Al-Hol. Fått eksklusive intervjuer. Laget glansede reportasjer og journalistene har fått snakket om seg selv. Om hvor vanskelig det var å komme dit, alle forbeholdene de måtte ta når de skulle intervjue dem osv. Statskanalen NRK har opptrådd som en mellommann.  Mediene går i forbønn for «våre».

Mellom terroristene i Al-Hol-leiren, det norske folk og det offisielle Norge. Til regjeringen og alle velmenende politikere og representanter for bistandsorganisasjoner. NRK har kjørt dette i alle kanaler, Urix, Debatten, Dagsrevyen, Dagsnytt 18, Podkaster , osv.

NRKs Sissel Wold forteller hun tok seg inn i Syria fra kurdiske Erbil i Irak hvilket er å ta seg inn i Syria ulovlig. Det er som om det er helt greit å ikke respektere Syrias territorielle grenser. Men, det er klart hadde motivasjonen for NRK vært å formidle ofrenes lidelser måtte hun ha søkt om visum og kunne ikke ha tatt seg til Al-Hol siden området er okkupert av USA og den kurdiske militsen SDF. Det er et valg NRK tar og har tatt gjennom hele krigen. Å forlede det norske folk. Da blir også ofrenes historier kun omtalt i en bisetning. NRKs selvpålagte oppdrag er å formidle de norske «IS-husmødrenes» anger og fornekting av egen rolle i IS. Ofrene blir nærmest kakepynt for å markere at medlemmene av IS er noe annet enn det IS utførte.

https://radio.nrk.no/podkast/oppdatert/l_74121936-c57a-42f7-9219-36c57aa2f712

Mediene er den viktigste formidleren av fortellingen om krigen mot Syria. Og, har vært det fra dag én.

Så viktig er mediene at et intervju med en angrende terrorist blir til en nasjonal sak. Så mye makt har mediene i å sette dagsorden. Men, hvordan forvaltes denne makten?

Ingen beklager hva IS har gjort, utover å si at «IS» har begått fryktelig terror. Mot hvem? Ingen stiller spørsmålet om hvor er ofrene? Hvem er ofrene? Vitnene?

Barna

85000 kvinner og barn fra 60 land befinner seg i AL-Hol leiren nordøst i Syria. Som nærmest er å betrakte som en konsentrasjonsleir. Mennene deres sitter enten arrestert i provisoriske fengsler, er døde, har stukket fra Syria eller kriger i andre områder av Syria.

20 000 er barn under 5 år, 11 000 er mellom 6 og 18 år. Flere hundre er foreldreløse.

Norske statsborgere?

«Norge har et moralsk ansvar å hente hjem våre». «Barna er norske statsborgere».  Er de det? Inntil det er bekreftet at de som hevder de er mødrene i realiteten er det, er barna de facto statsløse. Det er det svært mange barn i Al-Hol leiren som er og som vil forbli statsløse. I Norge følger statsborgerskap både mor og far. I de fleste land følger statsborgerskap kun far. De fleste barna i Al-hol leiren er farløse. De fleste mødrene har barn med menn fra ulike nasjonaliteter. For at ikke mange av barna i Al-Hol skal forbli statsløse og siden ingen land vil ha tilbake sine statsborgere, kanskje Norge skulle hente dem hit? Man har jo tross alt invadert Syria fordi det sto så dårlig til med menneskerettighetene.

Humanitær stormakt

Som en humanitær stormakt er det jo rart at ikke Norge henter hjem egne borgere? Norge er det landet i verden som har jo gitt mest i bistand til Syria. 17 milliarder kroner i humanitær bistand til sivilbefolkningen i Syria. Disse pengene har gått til «opposisjonen» og nå sitter «opposisjonen» i interneringsleiren Al-Hol sammen med «opposisjonen» fra 60 land. Fortsatt lever de av bistand som de har gjort siden de kom til Syria. Noen så tidlig som i 2011. Men, hvorfor henter så ikke Norge hjem disse damene og barna deres? I stedet for at norske skattebetalere skal betale for dem i disse interneringsleirene. Mødrene er tatt på «fersken». Det er derfor lett å tiltale dem etter norske terrorlover. De er ettersøkt av PST for terror. Hvorfor bistår ikke regjeringen PST?
Muligheten for å flykte fra Al-Hol er absolutt til stede. Den norsk-russiske IS- kvinnen med 2 barn har klart å flykte fra Al-Hol til Tyrkia (april 2021)

Barnas rolle i Kalifatet

Oppdras til neste generasjon jihadister. Den oppdragelsen stod mødrene for. Hat mot vesten, mot vantro, bestialitet, hjernevasking, tortur og avkappingstrening, en evig dur fra Koranen. Hat mot mennesker rett og slett. Rettet mot oss alle. Livet etter livet er viktige enn livet her. Derfor trenes barna til å bli selvmordsbombere.

 Barna blir bare mer og mer farlige. Ekstreme i holdningen til vesten, til vantro og svaret er å begå bestialske handlinger som de har vokst opp med, sett og indoktrinert og hjernevasket til å tro. Avkapping av hoder, stygg tortur og terror.  De fleste er født inn i dette Kalifatet. Mens far var på jobb og kappet hoder var mor hjemme og lærte barna å kappe hoder av dukker og bamser. Mens maten …. hvor fikk de maten fra? Hvor bodde de? Hvor fikk de penger fra? Bamser? Våpen? Klær. Barna trengte klær. Hvor fikk de knivene fra som de brukte å skjære hodet. De var på tokt over hele Syria hvor uskyldige syrere be utsatt for en bestialitet uten sidestykke i historien.

“The Islamic State, researchers say, employed children as scouts, spies, cooks and bomb-planters, and sometimes as fighters and suicide bombers. Some of the children “have had years of ISIS indoctrination and, in the case of older boys, military training.” However, not every child was involved in terrorist-related activities. A majority of the children had no choice but to live under ISIS, and many were even born into the regime.

Farlig? For hvem?

Et norsk IS-medlem ble hentet hjem i 2019 fordi et av barna var antatt syk, stilt for retten og ble dømt til 3 ½ år fengsel for deltaking i terrorgruppa IS. Saken er anket. Mens hun venter på ny rettsrunde ble hun løslatt og beveger seg rundt som hun vil. Men, er hun plutselig ikke farlig lenger?

Det er påfallende at den ene etter den andre av norske IS- medlemmer plutselig vil hjem. Men, de er farlige. Hun som nå går løs er også farlig. Så farlig at Frp gikk ut av regjering. Hvem beskytter oss mot henne nå mens hun går løs og venter på ankebehandlingen?

Hente hjem? Hvorfor ikke hente hjem?

Er det ett land som er forberedt på å ta imot «fremmedkrigere» og barna deres er det Norge. Som har kunnskap. Det mangler ikke på kunnskap. Argumentene om å ikke hente hjem egne borgere må være tuftet på annet enn kunnskap. Politikk? Ja.

Ja og nei og ja og nei

2019

AP-leder Støre

Støre: Norske barn kan hentes fra Syria sammen med mødrene

Etter et møte på Stortinget, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at han mener at norske IS-kvinner kan hentes hjem sammen med sine barn, dersom mødrene straffeforfølges i Norge.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/xPy79B/stoere-norske-barn-kan-hentes-fra-syria-sammen-med-moedrene

2021

Statsminister Støre

Vil ikke hente hjem Syria-farere

– Det er ikke Norges politikk å hente hjem folk som har sluttet seg til IS eller andre terrorbevegelser, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). – Det er ikke noe Norge er forpliktet til å gjøre. Det er ikke noe Norge har som politikk å gjøre, sa Støre.

2019

Stortingsrepresentant  Huitfeldt

– Dette handler om norske barn i prekær nød. Det er et viktig prinsipp at barn ikke skal lide for sine foreldres uforstand. Derfor mener jeg regjeringen bør legge til rette for at vi kan få barna hjem, sier Huitfeldt til Dagbladet.

Hun viser til at Norge ved en rekke anledninger har strukket seg langt for å hjelpe nordmenn i vanskelige situasjoner med å komme hjem.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026934703435

2021

Utenriksminister Huitfeldt

 Vil ikke hente dem hjem

– Som en generell grunnholdning så henter vi ikke hjem de som har reist ut som fremmedkrigere, sier den ferske utenriksministeren Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

https://www.nrk.no/norge/ny-regjering-om-norske-is-kvinner_-vil-ikke-hente-dem-hjem-1.15694311

Handlingsplaner

Norge har brukt millioner på handlingsplaner, regjeringens egne handlingsplaner, nytt lovverk, undervisningsopplegg, team i fengsler, skoler, barnehager, kommuner, politi, PST, Universitetet, forskning på ekstremisme, radikalisering og terror. Og, ikke minst i FN og andre internasjonale organer. Norge har forberedt seg godt på å få hjem «fremmedkrigere».

Her noen av tiltakene

Justis- og beredskapsdepartementet  Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

https://www.regjeringen.no/contentassets/a7b49e7bffae4130a8ab9d6c2036596a/handlingsplan-mot-radikalisering-og-voldelig-ekstremisme-2020-web.pdf

Undervisningsopplegg: Terrorisme og ekstremisme

På denne siden kan du lære mer om forskjellene mellom terrorisme, ekstremisme og radikalisering. Det er lenker til flere relevante bakgrunnsartikler, og nederst vil du finne forslag til drøftningsoppgaver til diskusjon i klassen, eller som skriftlige hjemmeoppgave.

Slik kan lærere hindre at elever radikaliseres

Terrorismeforsker Jacob Ravndal tror skolen kan være en viktig arena for forebygging av ekstremisme. — Det handler blant annet om å lære ungdom å gjenkjenne ekstremistisk tankegods og retorikk i form av svart-hvitt tenkning.

https://www.utdanningsnytt.no/ekstremisme-radikalisering-rasisme/slik-kan-laerere-hindre-at-elever-radikaliseres/208948

Fremmedkrigere og exitprosesser -bekymringssamtalens muligheter og begrensninger en teoretisk oppgave

BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen
2015

https://phs.brage.unit.no/phs-xmlui/bitstream/handle/11250/284520/bachelor_Meyer.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Farer, forpliktelser, og utfordringer ved retur av fremmedkrigere og deres familier

Publisert: 25. juni 2019

Flere tusen menn, kvinner og barn sitter i fangenskap i Syria og Irak etter IS’ fall. Hva kan bli skjebnen til disse? Og hvem skal ta ansvaret for dem?

https://www.nupi.no/Nyheter/NUPI-Podkast-Farer-forpliktelser-og-utfordringer-ved-retur-av-fremmedkrigere-og-deres-familier

Er det mulig å integrere hjemvendte fremmedkrigere?

Norske statsborgere som blir dømt til flere år i fengsel, skal på et tidspunkt tilbakeføres til det vanlige norske samfunnet igjen.

https://forskning.no/krig-og-fred-partner-terrorisme/er-det-mulig-a-integrere-hjemvendte-fremmedkrigere/274662

Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere?

Tiltak for ivaretakelse og oppfølging

Forfattere: Tina Wilchen Christensen og Tore Bjørgo

Rapporten er utgitt av:
Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Universitet i Oslo, 2017

https://www.sv.uio.no/c-rex/english/publications/c-rex-reports/2018/hjemvendte-fremmedkrigere-c-rex-report-1-2018.pdf

FNs Sikkerhetsråd 2014


FNs Sikkerhetsrådet vedtok i 2014 å kriminaliseres enkeltpersoners deltagelse i utenlandske væpnede konflikter ved resolusjon 2178 med tittelen «Foreign Terrorist Fighters», altså ‘terroristfremmedkrigere’. Denne resolusjonen definer fremmedkrigere som: «individuals who travel to a State other than their State of residence or nationality for the purpose of the perpetrating, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict».

Sikkerhetsrådets definisjon vektlegger således at fremmedkrigere er enkeltpersoner som reiser til et annet land, enn der hvor de bor eller har statsborgerskap for å motta trening til å kunne utføre terrorhandlinger eller bidra til, planlegge, delta i eller utføre slike handlinger (Andersson et al. 2017). Motivasjonen er, som nevnt før, oftest idealistisk og sjeldent økonomisk og materielt, til tross for at de fleste fremmedkrigere inntil nylig har blitt godt betalt av IS.

Resolusjonen pålegger stater å ta i bruk straffelovgivning for å hindre at borgere reiser til utlandet for å begå slike handlinger. En slik kriminalisering har blitt fulgt opp av mange land, heriblant Norge, ved å kriminalisere all deltagelse i ikke-statlig militær virksomhet i væpnede konflikter i utlandet. Det er således ifølge gjeldende norsk lov straffbart å delta i militære  Deltagelse i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet kan være straffbart, men lovens ordlyd er klar på at deltagelse på vegne av statlige styrker ikke rammes.

grupper uansett om de bedriver eller ikke bedriver terrorvirksomhet. Dette betyr at det er ulovlig for norske statsborgere å delta i en væpnet konflikt i utlandet på vegne av en ikke-statlig styrke – uavhengig av hvilken militærgruppe man kjemper for. Mer spesifikt er fremmedkriger- bestemmelsen’ nedfelt i § 145 i den norske straffeloven og lyder som følger: § 145. Deltakelse i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet; Den som på rettsstridig måte deltar i militær virksomhet i en væpnet konflikt i utlandet, straffes med fengsel inntil 6 år, med mindre vedkommende deltar på vegne av en statlig styrke.

§136a omfatter «våre» kvinnelige IS-husmødre

Videre kriminaliserer den norske straffeloven terrorhandlinger i §§ 131 og 132, og bistandshandlinger, deriblant å reise for å delta i en terrororganisasjon, i §§ 133-138. Norge innførte en terrorparagraf i 2013 som er mer omfattende enn FNs resolusjon, da den både kriminaliserte «deltagelse i, og støtte til terrororganisasjoner» i straffeloven § 136 a (§ 147 d i gammel straffelov) og dessuten også flere forberedelseshandlinger til terror. Bestemmelsen lyder slik: § 136 a. Straff for deltakelse mv. i en terrororganisasjon. Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. Medvirkning straffes ikke.

Derfor straffes også personer som vurderes til å ha intensjon om å fullbyrde et lovbrudd ved å påbegynne sin reise til området eller foretar andre handlinger som legger til rette for og peker mot gjennomføringen. Forsøket straffes mildere enn fullbyrdet overtredelse. Men det gjøres blant annet straffbart både å forsøke å reise ut, å reise ut og å delta i eller rekruttere medlemmer til en terrororganisasjon som for eksempel den ‘Islamske stat’.

https://www.sv.uio.no/c-rex/english/publications/c-rex-reports/2018/hjemvendte-fremmedkrigere-c-rex-report-1-2018.pdf

Alt ligger til rette for å hente hjem «våre». Så hvorfor ikke hente dem?

Den hemmelige løgnen

Norge deltar i en skitten amerikansk krig

Hvorfor er ikke IS nedkjempet?

I 2014 invaderte USA og nærmere 70 land, inkludert Norge, Syria. Fortellingen er at denne  USA-ledet koalisjon skulle nedkjempe IS på syrisk jord. I Syria bor det syriske folket. Følgelig er det det syriske folket som er ofrene for IS. Men, denne USA-ledete koalisjonen ville ikke samarbeide med Syrias lovlig valgte regjering og den syriske hæren. På tross av at IS var en felles fiende. På tross av at det er IS som dreper, begår de groveste overgrep på sivile syrere og dreper 150 000 soldater i den syriske hæren. Siden «menneskerettigheter» nevnes til stadighet når USA invaderer land burde det vel i denne sammenhengen bety å beskytte befolkningen?

Det burde være ulogisk for de fleste? USA invaderte Syria i 2011. Og planla den og la til rette for den i samarbeid med Al-Qaida.  Norge støttet invasjonen. Hittil med 17 milliarder kroner til opprørerne.

La oss si at kampen mot IS var reell. Hvilke planer hadde USA og denne koalisjonen på 70 land? Skulle de drepe alle terroristene de kom over? Arrestere dem? Deportere dem? Overgi dem til syriske myndigheter? Nei. De hadde kun én plan og det var å bruke dem mot president Assad, gjøre Syria om til en islamistisk stat. Og, de var overbevist om å lykkes. Det tok jo ikke lang tid i Libya.

For hadde de hatt en reell plan hadde de ikke latt 70 000 kvinner og barn sitte i denne konsentrasjonsleiren Al-Hol. Særlig ikke når vi vet at de blir mer og farlige, fanatiske, hatet mot vesten øker, Og trusselfaren og terroren vil øke i Europa. Så hvorfor ber USA Norge fortsatt være i Syria?

Den hemmelig planen er ikke hemmelig lenger

Department og Defence (DOD) bekrefter  at Al-Nusra deltok i opprøret allerede i 2011

En lekket amerikansk etterretningsrapport fra august 2012 slår fast at det salafister, det muslimske brorskapet og Al-Qaida i Irak er hovedkreftene bak opprøret i Syria. Og, har vært det helt fra begynnelsen 2011. At en eskalering av volden kunne føre til etablering av en erklært eller uerklært salafistisk statsdannelse i Øst-Syria og at dette igjen ville skape ideelle muligheter for at Al-Qaida i Irak vil kunne vende tilbake til Mosul og Ramadi og erklære en islamsk stat gjennom å forene seg med andre terroristgrupper i Irak og Syria. Amerikansk etterretning forutså altså IS’ framvekst, men valgte likevel å støtte det væpna opprøret. I realiteten var dette et samarbeid med Al-Qaida som hadde foregått over mange år.

Vel vitende om at Al-Qaida er en terrorgruppe som har som uttalt mål å angripe Vesten og vel vitende om at støtten til Al-Qaida i Syria ville utgjøre en alvorlig fare for Irak, valgte Norge å støtte Al-Qaida. Vel vitende om at det ble pøst på med tonnevis av våpen fra Libya og gulfstatene til Al-Qaida i Syria. Og, vel vitrende om at de har holdt det skjult for det norske folk at 17 milliarder skattekroner har gått til terrorfinansiering.

CIA bekrefter at Al-Nusra deltok i opprøret i 2011

I CIAs oversikt over terrorgrupper leser vi historien om Al-Nusra som også bekrefter at terrorgruppa var allerede i 2011 del av opprøret mot Syria

Al Nusra ble etablert i 2011 da tidligere Al-Qaida leder i Irak (AQI) Abu Bakr. Al. Baghdadi sendte syriske terroristen al-Jolani til Syria for å organisere Al-Qaida celler i Syria. Jolani er leder av Al-Nusra i Idlib.

Link til hele dokumentet

http://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2015/05/Pg.-291-Pgs.-287-293-JW-v-DOD-and-State-14-812-DOD-Release-2015-04-10-final-version11.pdf

Vesten visste allerede i 2011 eller lenge før det at ved å bruke Al-Qaida mot den syriske staten eller «Assad-regimet» ville Al-Qaida skape et helvete på jord både for Syria og Irak, men de valgte å bruke terrorgrupper som redskap for å ødelegge Syria og Irak. Irak var allerede ødelagt, men ikke tilstrekkelig. USA måtte sikre fortsatt nærvær i regionen og uten IS hadde de ingen legitime grunner til å fortsatt invadere Irak og Syria. Hvorfor var Norge med på dette? Når Norge også visste at de støttet Al-Qaida?

Al-Hol og The leftovers

Tilbake til Al-hol og the leftovers. USA hadde aldri trodd de ville tape kampen mot Syria. Aldri. Så gjorde de altså det. Så skjer akkurat det USA og Norge visste ville skje. Se de lekkede dokumentene som beskriver dette. Det er blitt et helvete på jord i Syria. Og, i Irak. I stedet for å bekjempe IS brukte USA IS som redskap og gjør det fortsatt. De som USA holder fanget i Al-Hol vil skape et farlig Europa. Vil skape kaos. Det var også meningen. For i motsatt fall hvorfor forhindrer de ikke at det vil skje?

Kynismen viser seg daglig i Al-Hol leiren. Herfra gjennomfører USA det de «lovet» og som var hensikten ifølge de hemmeligstemplede dokumentene. At IS ville ødelegge Irak fra Syria. At det ville gi USA kontroll over regionen.

Al-hol  og den hemmelige løgnen

Al-hol som amerikansk etterretningssentral

De som tror at terroristene i Al-Hol leiren har sluttet å samarbeide med USA tar feil. De har vært redskapet USA har brukt mot Assad-regimet. Det er de fortsatt. USA og allierte har investert milliarder på milliarder av dollar på dem. Norge 17 milliarder. Separatistene i den kurdiske militsen SDF som opptrer som fangevoktere, samarbeider fortsatt med USA. Når USA har behov for terrorister fra Al-Hol og de lukkede fengslene der IS terrorister sitter, er det kurderne som sørger for at de løslates og fraktes dit USA ber dem om å fraktes til.

Hver gang vi hører om terrorangrep i Syria eller i Irak er det løslatte IS terrorister fra kurdisk «kontrollerte» fengsler nordøst i Syria som begår disse. Det siste terrorangrepet i Damaskus hvor 14 syriske soldater ble drept ble utført av IS terrorister overført fra Al-Hol  til den ulovlig amerikanske militærbasen al-Tanf hvor de blir trent til bruk mot den syriske hæren.

USA-Asayish

Asayish er de USA-støttede kurdiske etterretningsagentene i Syria. De rapporterer til de amerikanske styrkene som ulovlig okkuperer Syria plasseringen av væpnede grupper støttet av Iran som kjemper mot ISIS i Syria. USA bruker denne informasjonen til å målrettede angrep mot gruppene. De gjemmer seg i Al-Hol leiren.

Amerikanske styrker flyttet ISIS-medlemmer fra al-Hol-leiren i Syria til Irak i begynnelsen av oktober 2020

Overføringene skjedde under tilsyn av asayishene fra den såkalte autonome administrasjonen i Nord- og Øst-Syria (AANES), også kjent som Rojava.

The Asayish is the US-backed Kurdish intelligence agents in Syria.  They report to the US forces illegally occupying Syria the locations of armed groups backed by Iran who is fighting ISIS in Syria.  The US uses this information by targeting the groups that fight ISIS in Syria.

The camp,(Al-Hol) which acts as a prison occupied by thousands of ISIS men, and their women and children, is run by the US-backed Kurdish militias SDF and YPG.

US forces relocated ISIS members from the al-Hawl camp in Syria to Iraq in early October 2020. 

The transfers took place under the supervision of the Asayish from the so-called Autonomous Administration of North and East Syria  (AANES), also known as Rojava.

Tv2

Flere IS-terrorister sitter fengslet i de kurdiske områdene. De har i avhør innrømmet at de planla et massivt terrorangrep i byen Erbil. Det var blant annet planlagt en masseskyting for å drepe utlendinger i Irak.

Da politet gikk til aksjon og pågrep IS-medlemmene, fant de sprengladninger og våpen utstyrt med lyddempere.

De fem som ble pågrepet skal alle ha blitt smuglet inn til Irak fra Syria. Og terroraksjonen skal ha blitt planlagt i flyktningeleiren Al-Hol i Syria.

https://www.tv2.no/nyheter/14273628/

I april i fjor (2020) uttalte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov at USA bruker ISIS for å blokkere en politisk løsning på krisen i Syria og støtte separatistmilitante i et åpenbart brudd på internasjonale resolusjoner.

Den amerikanske militære overføringen av ISIS-fanger til den irakisk-syriske grensen gir et påskudd for USAs fortsatte okkupasjon i Syria.

Last April, (2020) Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said the US was using ISIS to block a political solution to the crisis in Syria and supporting separatist militants in a flagrant violation of international resolutions.

The US military transfer of ISIS prisoners to the Iraqi-Syrian border provides a pretext for the US’s continued occupation in Syria. 

Til humanistene og de godtroende I Norge

Krfs Bollestad, Redd Barna og andre velmenende nordmenn må slutte å appellere til norske regjeringer. Finn på noe annet å gjøre. Krev at Norge avslutter støtten til den amerikanske krigen i Syria, få hjem soldatene, stopp støtten til sanksjonene og stift en fredsbevegelse. Ikke glem USA har invadert Norge. Men i motsetning til i Syria, Irak, Libya og Afghanistan har de fått ja fra den norske regjeringen. Her har  vi det demokratiet vi ødelegger land for å innføre. Vårt demokrati. Ingenting er som en demokratisk amerikansk invasjon .  

Forrige artikkelSolcelledrevne tanks: BlackRock leder grønnvaskingen
Neste artikkelFrykt er et bevisst politisk våpen – heksejakt er ikke noe nytt fenomen