Forvaltningsdomstolen i Bayern: koronatiltakene var ulovlige

0
Regjeringssjefen i Bayern Markus Söder. Skjermdump fra video.

Rettsstaten viste den bayerske statsministeren rødt kort, skriver avisa Wochenblick. Markus Söder skilte seg ut som en talsmann for spesielt tøffe tiltak, særlig i den første og andre lockdown. Han krevde at folk bare kunne forlate hjemme for å gå på jobb, gå tur eller handle. Dette var en total overskridelse av hans kompetanse ifølge en dom i den bayerske forvaltningsdomstolen. 

  • Portforbudet var uforholdsmessig, og de mildeste midlene bør velges
  • Retten kritiserer også Söder-regjeringens menneskesyn
  • Igjen og igjen erklærer domstolene at individuelle koronatiltak er ulovlige

Portforbud var «ikke et nødvendig tiltak»

Knapt noen tyske unionspolitikere var tydeligere for den tøffe koronalinja enn Markus Söder. Alle som brøt husarresten han hadde gitt i den første lockdownen, måtte regne med høye bøter. En saksøker protesterte mot dette dekretet – og fikk nå rett mer enn halvannet år seinere. Tiltaket er «ineffektivt» fra et juridisk synspunkt, ifølge den bayerske forvaltningsdomstolen.

Retten sier at offentlig myndighet må avstå fra å iverksette tiltak hvis ulempene for de berørte er uforholdsmessige til det tiltenkte resultatet. Med andre ord: Söder krenket demokratiets prinsipper – fordi selv det antatt gode formålet med «helsevern» ikke rettferdiggjør enhver frihetsberøvelse. Portforbudet var ifølge retten «ikke et nødvendig tiltak» etter smittevernloven. 

Et mildere middel trengs: bryter med lovens hensikt

Spesielt var de «gode grunnene som gir deg rett til å forlate ditt eget hjem» for snevre. I tillegg stiller retten spørsmål ved om lockdown eller nedleggelser er i samsvar med lovgivers forståelse av smittevernloven. Fordi da bestemmelsen ble gitt om at adgang til offentlige steder kan være forbudt i en nødssituasjon, var det mye mer et spørsmål om å innføre badeforbud i visse vann og vassdrag eller adgangsbegrensning til skog for å bekjempe rabies, siterer «Welt» fra rettskjennelsen.

Videre klarte ikke den bayerske statsregjeringen å «velge det minst belastende tiltaket i forhold til innbyggernes grunnleggende rettigheter når den valgte blant flere mulige tiltak.» Man kunne ha brukt mildere midler som kontaktbegrensninger. Følgelig er portforbudet etter rettens mening ikke akseptabelt. 

Kritiserer Söder-regjeringas menneskesyn

Men dommerne setter ikke bare spørsmålstegn ved nødvendigheten eller effektiviteten av tiltakene – de ser også et problematisk menneskesyn hos Söder-regjeringa. Söders forordninger mot ansamlinger er slik utformet at de forventer «en ulovlig oppførsel fra innbyggerne og til og med forutsetter dette.»

Det er forresten ikke første gang at den bayerske forvaltningsdomstolen har gitt Söder-dekretene om den såkalte «kampen mot pandemien» en kritisk behandling. Allerede i november erklærte statens høyeste forvaltningsdomstol plikten til å stenge treningsstudioer i lockdown som ulovlig. Etter at den siste avgjørelsen ble offentlig, ble de første oppfordringene til Söder om å trekke seg reist sosiale medier

Korona-tiltak er blitt erklært ulovlige

Igjen og igjen i Tyskland erklærer modige dommere at politikkens diktaturregler er ulovlige eller ineffektive. En dom i Weimar slo fast at maske- og testkravene i skolene var ulovlige. Det ble slått fast at de ikke var til barnets beste. Andre domstoler har også sluttet seg til dette synet.

Les: Domstol i Tyskland: Masker, koronatester og minsteavstand er ulovlig i skolen

Men påtalemyndigheten anklaget dommeren for å ha avsagt en dom som ikke falt innenfor hans jurisdiksjon. Av denne grunn ble dommeren og andre mennesker rundt ham trakassert og utsatt for sjikanerende razziaer. Disse razziaene kan ha blitt utført etter politiske instruksjoner fra den rød-rød-grønne delstatsregjeringa. 

Les: Tysk domstol: – Lockdown er grunnlovsstridig

Restriksjonene i Østerrike var også ulovlige

I Østerrike vedtok forfatningsdomstolen (VfGH) i november året før at de forskjellige opprinnelige koronareglene bryter gjeldende lov. Dette gjaldt spesielt flere adgangs- og forsamlingsforbudene samt kravet til avstand i det offentlige rom.

Dette juridiske vedtaket førte imidlertid på ingen måte til en revurdering fra den turkisgrønne koalisjonens side. Tvert imot: østerrikerne ble utsatt for ytterligere to tøffe, landsdekkende lockdowns.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelUkrainsk opposisjonspolitiker trues på livet etter Putin-gratulasjon
Neste artikkelLaos: Jernbanen til Kina er åpnet