Bensin på bålet: Er FHI pyromane?

0

Av Enigma.

Forfatteren arbeider i norsk helsevesen, men må skrive anonymt, slik situasjonen i dagens Norge er. Redaksjonen kjenner forfatterens identitet.


Norske myndigheter har nå besluttet at de eldre skal få en immunologisk svært kraftig vaksine, som gjentatte ganger har vært gjenstand for utvidede undersøkelser grunnet bivirkninger og dødsfall. Vaksinen heter Fluad og produseres av det multinasjonale og korrupsjonsbelatede legemiddelselskapet Novartis, med hovedsete i Sveits. Selskapet eier patent på den omdiskuterte squalenkomponenten MF59.

«Anbefaling om bruk av adjuvantert firevalent inaktivert influensavaksine (aTIV/Fluad Tetra) til beboere i sykehjem influensasesongen 2021-22»

https://www.fhi.no/…/influensavaksine-til-beboere-i…/…

https://www.aftenposten.no/…/fhi-har-bestilt…

Bakgrunnen for det nye vaksinealternativet skal være coronasituasjonen, i kombinasjon med etter hvert velkjent sparsommelig effekt av tradisjonelle influensavaksiner hos eldre. En slik innrømmelse setter influensavaksinering fram til nå i et uheldig lys, da man vet at slike vaksiner er uten hensikt hos voksen ellers frisk befolkning. I følge tidligere forskningssjef ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Haneberg er den også til skade på befolkningen.

https://forskning.no/…/arets-vaksine-mot…/370835

https://tidsskriftet.no/…/friske-bor-ikke-ta…

Om å fyre opp immunforsvaret

Medisinsk erfaring viser at man bør slukke framfor å stimulere til inflammatorisk brann. Politikerne i nært samarbeide med legemiddelindustrien vil det annerledes.

Adjuvanter tilsettes vaksiner for å forsterke immunresponsen. Squalen er et slikt komponent og har gjentatte ganger vært tilsatt vaksiner, med alvorlige bivirkninger til følge. Vi kjenner den best fra anthrax- eller miltbrann-vaksinen, som har vært mistenkt for å ha medført gulfkrigsyndromet, samt også sannsynligvis narkolepsi relatert til svineinfluensavaksinen i 2009.

I en studie som ble publisert januar 2020 fant man at sjansen for coronasykdom økte med 36% hos influensavaksinert militærpersonell. Dersom verken de eldre eller normalbefolkning har nytte av denne type vaksinering – må man spørre seg hvem som tjener på denne virksomheten? Effekten av tiltaket i et folkehelseperspektiv forringes således til et kompromitterende spørsmål myndigheter og legemiddelindustri i sparsommelig grad kan redegjøre fornuftig for.

https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0264410X19313647…

https://www.disabledveterans.org /2020/03/11/flu-vaccine-increases-coronavirus-risk/

Del 1: squalen, inflammasjon og autoimmunitet:

Autoimmunitet mot squalen og gulfkrigsyndromet:

På 90-tallet opplevde det amerikanske militæret at mange soldater ble alvorlig syke i forbindelse med tjeneste i Midtøsten. Sykdommen hadde et autoimmunt og systemisk preg. Omfanget ble etter hvert så omfattende at tilstanden fikk navnet “Gulfkrig-syndromet”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10640454/

Etter ulike undersøkelser ble det klart at sykdommen kunne relateres til vaksinering av soldatene. Mistanken ble rettet mot anthrax-vaksinen mange av soldatene fikk før de reiste i tjeneste.

“Gulf War Syndrome (GWS) is a multisystemic illness afflicting many Gulf War-era veterans. The molecular pathological basis for GWS has not been established. We sought to determine whether the presence of antibodies to squalene correlates with the presence of signs.”

Som et ledd i undersøkelsene ble soldatene testet for antistoffer mot squalen, hvor blodprøver viste 100% samsvar mellom symptomatologi og blodprøver. I kontrollgruppen fant man ingen pasienter med disse antistoffene.

All (100%) GWS patients immunized for service in Desert Shield/Desert Storm who did not deploy, but had the same signs and symptoms as those who did deploy, had antibodies to squalene. In contrast, none (0%) of the deployed Persian Gulf veterans not showing signs and symptoms of GWS have antibodies to squalene. Neither patients with idiopathic autoimmune disease nor healthy controls had detectable serum antibodies to squalene. The majority of symptomatic GWS patients had serum antibodies to squalene.

Forskerne mente etterhvert at antistoffutviklingen mot squalene var relatert til enkelte spesifikke partier av antraxvaksinen hvor stoffet ble identifisert. Forkortelsen ASA står for anti-squalene antibodies. Altså antistoffer mot squalen:

“The incidence of ASA in personnel in the blinded study receiving these lots was 47% (8/17) compared to an incidence of 0% (0/8; P < 0.025) of the AVIP participants receiving other lots of vaccine. Analysis of additional personnel revealed that in all but one case (19/20; 95%), ASA were restricted to personnel immunized with lots of vaccine known to contain squalene”

“These results suggest that the production of ASA in GWS patients is linked to the presence of squalene in certain lots of anthrax vaccine”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12127050/

I den prisbelønte dokumentaren Direct Order får man innsikt i de lidelsene amerikanske soldater har vært igjennom som følge av den squaleneforsterkede antrax-vaksinen. Spesielt har de nevrologiske bivirkningen vært belastende for de mange soldatene som i etterkant av tjenesten lever svært begrensede liv med store helseplager.

Pandemrix, squalen og narkolepsi:

Høsten 2009 kom GSK på markedet med den hasteutviklede svineinfluensavaksinen Pandemrix. Vaksinen var tilsatt squalenekomponenten AS03.

Allerede året etter svineinfluensavaksineringen bekreftet svenske og finske myndigheter at vaksinen hadde medført den autoimmune hjernesykdommen narkolepsi. Det har vært diskutert hvorvidt det var squalenekomponenten eller antigenkomponenten H1N1 som var utslagsgivende for bivirkningene. Pandemrix ble raskt tatt av markedet. I ettertid er det tilsatt antigen fra H1N1 i andre vaksiner uten at man har sett tilsvarende økning av narkolepsi, mye taler derfor for at det var squalenekomponenten som var utslagsgivende. I retrospektive studier vektlegges nettopp det aspektet; at vaksinen var tilsatt squalen.

https://www.aftenposten.no/…/narkolepsi-kom-som-en…

https://www.bmj.com/content/346/bmj.f794

«Risk of narcolepsy in children and young people receiving AS03 (squalene) adjuvanted

pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine: retrospective analysis»

Squalen og autoimmunitet:

Den bakenforliggende årsaken til autoimmunitet mot squalen kan relateres til at molekylet er kroppsnært, samt at det gis som injeksjon. Lignende reaksjoner forekommer ikke dersom man spiser squalen – for eksempel i form av olivenolje.

Man gjenfinner squalen i mange av kroppens strukturer basert på fett. Blant annet er deler av hjernecellene våre omgitt av stoffet myelin, hvor squalen inngår. Hormonsystemet i form av steroidhormoner og D-vitamin baseres også på squalen. Enkelte forskere mener at økt dødelighet for covid-19 kan relateres til lave D vitaminnivåer, hvilket man mulig kan anta faller uheldig ut dersom kroppens eget squalen er under angrep.

https://www.dailymail.co.uk/…/Government-orders-review…

I boken “Vaccine A: The Covert Government Experiment That’s Killing our Soldiers and Why GI’s are Only the First Victims” av journalist Gary Matsumoto får man innsikt i hvorfor denne typen olje-adjuvanter medfører komplikasjoner i menneskekroppen. Man bringer her på bane forholdet omkring kroppsnære stoffer som kan forvirre immunforsvaret og medføre autoimmunitet. Kroppens immunforsvar vil da angripe vevet det var ment å skulle beskytte. Forskeren Pamela Asa siteres slik:

“Oil adjuvants are the most insidious chemical weapon ever devised”

“Strictly speaking it is not the injected oil that does the damage, it is the immune systems response to the immune system’s response to the oil. Squalene is a kind of trigger of the real biological weapon: the immune system. When the immune system`s repertoire of cells and antibodies start attacking the tissues they are supposed to protect, the results can be catastrophic”

Dyrestudier med squalen:

Skaperen av squalen som adjuvant, Jules Freund advarte allerede i 1956 om svært alvorlige bivirkninger som sterilitet, MS, lammelser og en rekke autoimmune sykdommer hos forsøksdyr. Selv i svært begrensede doser så man slik symptomatologi oppstå:

“Dr. Jules Freund creator of this oil-based adjuvant warned in 1956 that animals injected with his formulation developed terrible, incurable conditions: allergic aspermatogenesis (stoppage of sperm production), experimental allergic encephalomyelitis (the animal version of MS), allergic neuritis (inflammation of the nerves that can lead to paralysis) and other severe autoimmune disorders”

https://vaccinechoicecanada.com/…/a-glimpse-into…/

Gjentatte dyrestudier viser hvordan squalen fremmer autoimmunitet og sykdommer spesielt relatert til hjernen, nervesystemet, revmatologi og steroidhormoner:

“Rat models are useful for studies of the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA) since rats are extraordinarily sensitive to induction of arthritis with adjuvants. Injection of not only the classical complete Freund’s adjuvant but also mineral oil without mycobacteria and pure adjuvants such as pristane and squalene, induce severe arthritis in many rat strains”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12086312/

“Although mineral oils are generally considered nontoxic and have a long history of use in humans, the mineral oil Bayol F (incomplete Freund’s adjuvant, IFA) and certain mineral oil components (squalene and n-hexadecane) induce lupus-related anti-nRNP/Sm or -Su autoantibodies in nonautoimmune mice”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14718649/

“Seven groups of 3-month-old female BALB/cJ mice received a single intraperitoneal injection of pristane, squalene (used in the adjuvant MF59), incomplete Freund’s adjuvant (IFA), three different medicinal mineral oils, or saline, respectively. Serum autoantibodies and peritoneal cytokine production were measured. In addition to pristane, the mineral oil Bayol F (IFA) and the endogenous hydrocarbon squalene both induced anti-nRNP/Sm and -Su autoantibodies (20% and 25% of mice, respectively)”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12892730/

“Squalane (perhydrosqualene), pristane and hexadecane were excellent substitutes for mineral oil in preparing arthritogenic adjuvants from various mycobacteria, C. rubrum and N. asteroides. These oily compounds were also very effective adjuvants per se, in the absence of bacterial material or emulsifier, for inducing EAE in Lewis rats.” (EAE=allergic encephalomyelitis)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4214125/

Inflammatorisk brann:

Myndighetene hevder at de ønsker å gi de eldre den kraftige og inflammasjonsfremmende vaksinen Fluad kommende høst grunnet covid-19 situasjonen. Man ønsker at de eldre skal være ekstra godt beskyttet, slik at de ikke får både influensa og corona.

Argumentet fremstår merkelig, spesielt fordi man vet at en del av strategien i behandling av covid-19 er nettopp det motsatte. Dette i form av inflammasjonshemmende behandling, hvor det kraftige kortisonpreparatet Dexametason har vist seg lovende.

https://finansavisen.no/…/corona-forskere-et-stort…

Pasientene dør av inflammasjonen immunforsvaret fremmer framfor viruset i seg selv. Ofte ser man såkalt ARDS-utvikling (akutt lungesvikt syndrom) i lungevevet hos disse pasientene. Dette forteller noe om den systemiske inflammatoriske prosessen og ikke infeksjonen.

Den svenske patologen Elisabet Englund ved universitetet i Lund forteller også at pasientene ikke dør av viruset, men av inflammasjonen. Hun bekrefter at man ikke gjenfinner virus i organene hos de avdøde:

Coronaobduktioner förbryllar läkare: ”Hittar inga tecken på virusinfektion i organen”. Elisabet Englund jobbar på patologen i lund och arbetar just nu med att obducera personer som avlidit av corona. Här berättar hon för TV4Nyheterna om de förvånande upptäckterna.»

https://www.tv4.se/…/coronaobduktioner-forbryllar…

Med stor sannsynlighet vil eldre personer som er inflammatorisk “primet” med slike kraftige vaksiner, bli ekstra sårbare ovenfor den typen immunologiske overreaksjoner man har sett ved corona, forøvrig sannsynligvis også ved andre infeksjoner.

I tillegg til Fluad-vaksinen er de eldre eksponert for de eksperimentell genterapeutiske corona-vaksinene som nettopp kan utløse utilsiktede immunologiske reaksjoner. Fra tidligere forskning vet man at det har vært svært vanskelig å lage en vaksine mot denne type virus nettopp grunnet alvorlig inflammasjon. Den inflammatoriske byrden blir på et slikt samlet grunnlag gjenstand for betraktelige synergieffekter man i begrenset grad kan forutsi utfallet av.

https://www.nature.com/articles/s41577-020-0323-4

Det bør nevnes at Italia, som var offer for et av de mer kraftige coronautbruddene, gjentatte ganger har brukt Fluad-vaksinen til sine eldre, og var blant de første som opprinnelig godkjente denne vaksinen. Den siste versjonen av vaksinen er en firekomponentsvaksine.

Del 2: korrupsjon og hemmelighold

Italia stanset fluad

I 2014 stoppet Italia den squalentilsatte vaksinen Fluad fra Novartis etter 13 dødsfall:

https://www.thelocal.it/…/italy-examinesd-13-deaths-in…/

«Thirteen people in Italy may have died after taking a flu vaccine made by Swiss pharmaceuticals giant Novartis.

Italy’s drug regulator, the Italian Pharmaceutical Agency (AIFA), said in a statement on Sunday that it was investigating an additional ten cases, on top of three reported late last week.

The most recent fatality was an 83-year-old from Umbria, the agency said.

The agency last week banned the use of two batches of the Fluad vaccine after three people died within 48 hours of receiving it.»

Dette var riktignok ikke første gang italienske myndigheter har stanset Fluad-vaksinen. I 2012 advarte Italienske myndigheter mot den samme vaksinen basert på bivirkningsrapporter:

https://www.huffpost.com/…/italy-novartis-flu-vaccine…

“The Italian Health Ministry advised citizens not to buy or use the drugs Agrippal, Fluad, subunit Influpozzi and adjunvated Influpozzi until further notice.

It said 487,738 vaccine doses were affected, and the move came after the Italian Pharmaceutical Agency decided further tests on the products may be necessary following indications of possible side effects.

Switzerland’s drug watchdog then also raised a precautionary red flag for flu vaccines Agrippal and Fluad, saying that at most 160,000 doses were affected”

Forurensing av fluad-vaksinen:

De gjentatte problemene med Fluad-vaksinen startet allerede i 2004, da Chiron hadde patenten på MF59. Vaksinen ble stanset i flere land grunnet kontaminasjon. Produksjonsanleggene ble undersøkt og det ble avdekket alvorlige forhold. Det amerikanske legemiddelverket (FDA) uttalte at ingen av Chirons vaksiner var trygge.

https://www.cidrap.umn.edu/…/none-chirons-flu-vaccine…

«Shipment of Chiron’s 48 million doses of vaccine was halted last week when the British government shut down the plant because of concerns about contamination. US officials had held out little hope that any of the Chiron vaccine could be used, and today’s announcement confirmed the bad news.»

Tilsvarende situasjon ble avdekket i 2012 da Novartis var eier av MF59 patenten. Man fant da partikkelkontaminasjon av vaksinen. Noe som medførte at den ble stoppet i Spania, Tyskland, Frankrike, Sveits, Østerrike og Italia.

http://www.pmlive.com/…/france,_germany_and_spain_join…

«France, Germany and Spain have joined Switzerland, Austria and Italy in banning flu vaccines produced by Novartis after small particles were found in batches of both Agrippal and Fluad»

Uetiske vaksineeksperimenter på hjemløse:

Det er ikke kun vaksinen Fluad som stiller Novartis i dårlig lys. I 2007 testet Novartis en fugleinfluensa-vaksine gjennom et tysk firma. Vaksinen ble satt på hjemløse og fattige polakker som ble kompensert med en godtgjørelse på 2 dollar. Forsøkspersonene ble aldri informert om at de testet en helt ny vaksine, og trodde det dreide seg om en ordinær influensavaksine.

Dødeligheten for de hjemløse i dette området økte fra 8 til 21 personer dette året. Ingen av dødsfallene ble registrert eller etterforsket som potensielle vaksinebivirkninger. Novartis ble ikke stilt til ansvar for disse forholdene da man rettslig valgte å la ansvarsbyrden pålegges tredjepart.

https://www.swissinfo.ch/…/h5n1-vaccine…/43329732

«Although no deaths have been directly proved as a result of the trial, the director of a homeless centre in Grudziadz told a Polish paper that in 2007 there were 21 deaths in the centre, compared with the average of about eight.»

Fluad eksperimentelt testet på eldre institusjonsbeboere:

Til tross for at skaperen av adjuvantet squalen på det sterkeste advarte mot bivirkninger, ser man at Novartis som nå eier patenten på MF59, fortsatt forsvarer tilsetning av stoffet i sine vaksiner. Det benektes at vaksinen kan føre til autoimmunitet gjennom egenproduserte sikkerhetsstudier.

Mye av kritikken som har vært rettet mot MF59 beror på på at utprøvingen av vaksinen ble gjort på sykehjemspasienter med en snittalder på 71,5 år. Basert på aldersrelaterte helseplager kan det være komplisert å kartlegge bivirkningsfrekvens i denne pasientgruppa. Man vet også at immunforsvarets vitalitet influeres av alder. De opprinnelige forsøkene ble foretatt av den tidligere patentinnehaveren Chiron. Patenten ble deretter overtatt av Novartis i 2006 i forbindelse med oppkjøpet av Chiron.

https://vaccinechoicecanada.com/…/a-glimpse-into…/

https://en.wikipedia.org/wiki/MF59

Novartis med ny omfattende korrupsjonsdom:

Det er lite som taler for at Novartis tar lærdom av sin uetiske og korrupte fremferd. Nylig ble selskapet dømt til å betale omfattende summer for blant annet smøring av helsepersonell relatert til foreskrivning av resepter, manipulasjon av legemiddelpriser og bestikkelser i forbindelse med epidemiologisk forskning i hensikt av å øke legemiddelsalget. Slike forhold skal ha funnet sted blant annet i Vietnam, Hellas og Sør-Korea.

«Novartis AG and a former subsidiary of the Swiss drugmaker agreed to pay a combined $347 million to resolve allegations that the companies ran schemes to bribe public hospitals and clinics in Greece, Vietnam and South Korea, U.S. authorities said Thursday.»

«The agreements announced Thursday detailed a scheme by the Novartis subsidiary, based in Greece, to bribe employees of Greek state-owned and state-controlled hospitals and clinics by sponsoring their travel to international medical conferences, including events held in the U.S.»

«What the subsidiary wanted in return was clear, prosecutors said. According to the agreement, the Novartis unit expected the publicly employed health-care workers to increase the number of prescriptions they wrote for Lucentis, a medication used to treat certain eye conditions.»

The Novartis subsidiary also admitted in its settlement with prosecutors to paying bribes between 2009 and 2010 to health-care providers in connection with an epidemiological study aimed at increasing the sales of Novartis-branded drugs.

The bribery schemes constituted a conspiracy to violate the FCPA, according to prosecutors. In attempting to hide the schemes, the Greek subsidiary also caused Novartis to record false books and records, in what constituted a second conspiracy to violate the antibribery statute, prosecutors said.

https://www.wsj.com/…/novartis-current-and-former…

Et immunologisk flerkomponents-eksperiment uten fasit:

Vi går på flere måter en interessant vinter i møte. Barn og unge vaksineres eksperimentelt med genterapi, mens de eldre allerede er ferdig vaksinert og vil i tillegg utsettes for Fluadvaksinen og sannsynligvis en tredje runde med eksperimentell genterapi. I samtidighet har man sett den begynnede effekten av å frata befolkningen naturlig immunitet ved redusert naturlig smitte i form av utvidede smittevernstiltak som bruk «metern», tidvis «to-metern», munnbind, spriting av hendene, unaturlig og hysterisk generell hygiene, besøksforbud ved sykehus og institusjoner samt en drøss andre immunitetsreduserende tiltak. Konsekvensene i form av «sesongforvirrede» epidemier har kommet til syne blant annet i form av sommerens RS-virus utbrudd.

Nettopp fordi det er såpass mange faktorer i dette eksperimentet vil man neppe kunne fange opp de variablene som blir utslagsgivende. Dersom vi ser høy forekomst av sykdom hos barn og unge neste vinter; vil det være fordi de har tapt naturlig immunitet som følge av tiltakene, at viruset helt plutselig har blitt farlig for denne aldersgruppa, eller vil det være en konsekvens av den eksperimentelle genterapien? Dersom man ser økt forekomst av død hos eldre; var dette fordi viruset ble mer aggressivt, eller fordi gruppa hadde mottatt 3 doser eksperimentell genterapi i kombinasjon med en squalentilsatt vaksine man siden 90-tallet har hatt kjennskap til at kan fremkalle alvorlig autoimmunitet?

Jeg tror alle kjenner svaret – det er irriterende innlysende – og handler om at «viruset nok en gang muterte». Det finnes ingen nyanser som tar høyde for vaksinebivirkninger og konsekvenser av de immunkomprimerende tiltakene -det finnes bare alfa, beta, delta, gamma, epsilon osv versjoner av et rimelig hypet forkjølelsesvirus.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelIran: – Krigen med Israel har allerede begynt
Neste artikkelGrønne Europa tigger Russland om mer kull
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).