Protester mot regjeringens planer om å snikinnføre et evigvarende korona-diktatur

0

Av Bjørn Nistad.

Regjeringen har i de siste månedene skapt et inntrykk av at korona-tiltakene er under avvikling og snart vil være fullstendig opphevet. Dette er løgn, utvilsomt med tanke på det forestående valget. I realiteten planlegger regjeringen å forlenge korona-tiltakene , i første omgang til 1. juli 2022. Dersom folk ikke protesterer, risikerer vi å få et evigvarende smittevernsdiktatur.

Den 10. september 2021 – to dager før stortingsvalget – sendte regjeringen et forslag om å videreføre ordningene med karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat ut på høring.

Høringsfristen er særdeles knapp: 24. september 2021.

Dette dramatiske forslaget – nærmest en form for statskupp – som åpner for et evigvarende smittevernsdiktatur ved at smittevernstiltakene stadig fornyes til tross for at det er null bruk for dem, har blitt forbigått i taushet av de etablerte massemediene. Selv leste jeg ved en tilfeldighet om forslaget på Steigan.no.

I denne situasjonen er det livsviktig at vanlige borgere protesterer mot regjeringens planer om å gjøre det helvetet vi har levd i de siste to årene til den nye normalen. Kommer det titusener av protester mot planene om et evigvarende smittevernsdiktatur, vil myndighetene kanskje få kalde føtter og gi oss friheten tilbake.

Send inn din protest her: Høringssvar.

Jeg tillater meg å gjengi mitt eget høringssvar:

Ønsker regjeringen å fremprovosere konflikt?

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. I det siste halvåret har svært få personer dødd av korona. Under 100 personer er innlagt på sykehus på grunn av korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle korona-tiltak nå opphevet.

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona-tiltakene, kan dette umulig dreie seg om hensynet til folkehelsen. Jeg klarer bare å finne to forklaringer: 1) Myndighetene ønsker å teste ut tiltak for å kontrollere befolkningen. 2) Erna Solberg og kretsen rundt henne, som regner med å tape valget, ønsker seg internasjonale toppjobber og vil derfor ha et perfekt smittevernsregime på CV-en.

Mange har allerede forstått at korona-tiltakene ikke dreier seg om folkehelsen, knapt noen er lenger redd for korona, og skepsisen til korona-tiltakene er økende. Dersom myndighetene likevel forsøker å videreføre korona-tiltakene, som mange i dag oppfatter som et korona-diktatur, vil dette ikke bare undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten, men vil kunne fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen.

Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie

Les også: Regjeringa vil forlenge forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat.

Forrige artikkelHelomvending: England dropper planene om vaksinepass
Neste artikkelMacrons «kamp mot terror» avslørt i saka om samarbeidet mellom Lafarge og IS