Hans Petter Graver: Pandemi og unntakstilstand

0

Den 29. september 2021 holdt jusprofessor Hans Petter Graver et foredrag om den nye boka si, «Pandemi og unntakstilstand – Hva Covid-19 sier om den norske rettsstaten». Foredraget ble holdt for FAKS – Foreningen for alle konservative studenter, og det er lagt ut i en (uredigert) video her. Foredraget begynner etter ca 4:30 minutter:

https://www.youtube.com/watch?v=WufS26A2Wik

Pandemi og unntakstilstand

hva covid-19 sier om den norske rettsstaten

Hans Petter Graver 

I forlagets vaskeseddel om boka heter det:

Kan en diskusjon om unntakstilstand, og teorien om dette, gi nyttig innsikt i analysen av koronaloven og bruken av smittevernloven? Hva ligger i begrepet rettsliggjøring, og hva er betydningen av den vestlige rettstradisjonen for forholdet mellom rett og politikk?

Slike sentrale spørsmål reises, før boken belyser de prøvelsene den norske rettsstaten ble utsatt for gjennom Nav-skandalen og pandemien fram mot våren og sommeren 2020. Oppmerksomheten er rettet mot forholdet mellom våre øverste statsorganer, Stortinget, regjeringen og domstolene og de unntaksfullmaktene regjeringen fikk for å håndtere krisen.

Av og til kan «unyttig» forskning vise seg svært så nyttig. Flere års forskning på domstoler under autoritære forhold i forrige århundres Europa har satt forfatteren i stand til å levere den første analysen av de tiltak som ble satt inn i Norge under pandemien, og av de utfordringene pandemien stilte vårt politiske og rettslige system overfor. Boka er et viktig bidrag til teorien om unntakstilstand.

Forrige artikkelKraftig nedgang i antistoffer etter sju måneder for de dobbeltvaksinerte
Neste artikkelStorebror YouTube forbyr alle videoer som er kritiske til vaksinene