Kraftig nedgang i antistoffer etter sju måneder for de dobbeltvaksinerte

0

Antistoffnivået for dobbeltvaksinerte faller raskere enn forskerne tidligere trodde. Reduksjonen er hele 85 prosent for de som har blitt dobbeltvaksinert med Pfizers covid-vaksine og som ikke har fått infeksjonen. 

Det viser den siste delrapporten fra den store COMMUNITY-studien som SVT Nyheter har lest. COMMUNITY-studien et samarbeid mellom Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Folkhälsomyndigheten og Uppsala Universitet. Nettsidene til studien finnes her.

Totalt er drøyt 2000 helsepersonell inkludert i COMMUNITY-studien. Målet er å lære mer om immunitet etter covid-19 og om effekten av vaksiner.  

Den siste interimsrapporten med 464 personer viser hvor raskt antistoffnivået ble svekket hos dobbeltvaksinerte personer som ikke har hatt covid.  

For Pfizer-vaksinert ble antistoffnivået halvert etter tre måneder. 

Etter sju måneder var det bare 15 prosent av de opprinnelige nivåene igjen – en nedgang på hele 85 prosent. 

– At antistoffnivået faller over tid er fullt forventet, men jeg er overrasket over at det har falt så betydelig i en så relativt frisk og ung gruppe, sier Charlotte Thålin.

Fem ganger lavere med Astras vaksine 

Fordi personalet som mottok Astra Zeneca-vaksinen mottok den andre dosen seinere, har forskerne bare kunnet følge dem i tre måneder. Men nedgangen var enda større. Etter tre måneder hadde Astravaccinated bare en femtedel av de antistoffnivåene som de Pfizer-vaksinerte hadde. 

For de som allerede har fått covid og har blitt vaksinert, er dette imidlertid gode nyheter – antistoffnivået deres er betydelig høyere og de faller saktere.

Kommentar: Naturlig immunitet banker vaksinene

Denne studien bekrefter andre studier som sier at vaksinene er betydelig mindre effektive og varige enn det produsentene og myndighetene har forledet folk til å tro. Og den viser også det vi vet fra andre studier, nemlig at den immuniteten folk får ved å hatt hatt sjukdommen, altså den naturlige immuniteten, er mye sterkere og varer lengre.

I artikkelen i SVT trekker man den konklusjonen at folk snarest mulig må få en tredje vaksinedose, men det følger ikke av studien. Det studien viser er at disse vaksinene har svært kortvarig virkning og at naturlig immunitet varer lengre.

Studie i Israel: Naturlig immunitet 13 ganger mer effektivt enn vaksine

Israel er et av de mest vaksinerte landene i verden, og der har man registrert en markant nedgang i effektiviteten til vaksinene. Derfor er det svært interessant at en ny vitenskapelig studie har sammenliknet naturlig immunitet med vaksinene nettopp i Israel.

Studien har tittelen: Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity:
reinfections versus breakthrough infections
, og ble utført av forskergruppa Gazit-Patalon.

Resultat

Resultatet til forskerne er overveldende:

SARS-CoV-2 vaksinerte uten forutgående smitte hadde en 13,06 ganger (95% KI, 8,08 til 21,11) økt risiko for gjennombruddsinfeksjon med Delta-varianten sammenlignet med tidligere infiserte, når den første hendelsen (infeksjon eller vaksinasjon) skjedde i løpet av januar og Februar 2021. Den økte risikoen var signifikant (P <0,001) for symptomatisk sykdom også.

Konklusjon

Denne studien viste at naturlig immunitet gir lengre varighet og sterkere beskyttelse mot infeksjon, symptomatisk sykdom og sjukehusinnleggelse forårsaket av Delta-variant av SARS-CoV-2, sammenlignet med BNT162b2 to-dose vaksineindusert immunitet.

Les: Vaksineindustriens kriminelle rulleblad

Peter McCullough: Det gir gode resultater å behandle covid-19 tidlig

Forrige artikkel«Havana-syndromet»: Blir diplomatene syke av sine egne sendere?
Neste artikkelHans Petter Graver: Pandemi og unntakstilstand