Geoengineering er ikke lenger en hemmelig konspirasjon, men aktuell politikk

0
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

FN vurderer en kontroversiell form for geoengineering, som involverer sprøyting av sulfat-aerosoler i jordas stratosfære for å endre klimaet – med ukjente og potensielt katastrofale virkninger. Dette skriver Dr. Joseph Mercola i en analyse.

Ifølge en Reuters-rapport vurderes det nå «kontroversielle metoder» for geoengineering aktivt av FN for å begrense og reversere globale temperaturøkninger.

«For eksempel kan mennesker spraye sulfat-aerosoler – små reflekterende partikler – inn i stratosfæren 20 til 25 kilometer over jordens overflate for å reflektere mer sollys tilbake til verdensrommet, noe som senker globale temperaturer,» heter det i rapporten.

Imidlertid ville bruk av denne metoden skape «usikkerhet, moralske spørsmål (og) etiske spørsmål» fordi «sulfat -aerosoler har som bivirkning at den også vil redusere den gjennomsnittlige nedbøren.»

Sjøl om slike metoder vil komme noen land til gode ved å skape en avkjølende effekt, kan andre regioner «lide under for eksempel å ikke lenger ha forutsetninger for å dyrke mat.»

«Bivirkningene av noen av de kjente teknikkene for geoengineering kan være svært betydningsfulle,» sa fysiker Paulo Artaxo. «Samfunnet må vurdere om disse bivirkningene er for store til å prøve noen strategi.»

Geotekniske metoder som sprøyting av sulfat-aerosoler eller til og med parkering av gigantiske romskip over jorda for å avlede sollys har lenge blitt foreslått av globalister for å endre jordens klima.

Mye av lobbyvirksomheten for slike tiltak ble finansiert av folk som Bill Gates, som i 2012 gikk sammen med forskere for å finansiere og offentlig ta til orde for «geoengineering-metoder som å sprøyte millioner av tonn reflekterende partikler av svoveldioksid 40 kilometer over jorda.»

Bill Gates finansierer innsats for å fremme klimakontroll

I 2010 finansierte Bill Gates forskning for å utvikle maskiner som ville sprøyte sjøvann inn i skyene med målet om å øke evnen til å reflektere sollys inn i verdensrommet, og derfor redusere global oppvarming. Tiltaket utløste en oppfordring til et globalt forbud mot geoingeniøreksperimenter fra ETC Group og en kommentar fra daværende meddirektør Jim Thomas:

“Vi visste at Microsoft utviklet skyprogrammer for datamaskiner, men vi forventet ikke dette. Bill Gates og hans skyskrapende kumpaner har ingen rett til ensidig å forandre hav og himmel på denne måten.”

Siden minst 2012 har Gates finansiert klimaforskeres lobbyvirksomhet for å fremme geoengineering for å manipulere det globale klimaet. Forskerne argumenterte for at sprøyting av reflekterende partikler av svoveldioksid 40 kilometer over jorda ville være nødvendig for å unngå katastrofale klimaendringer, men kritikere hevdet at teknologiene kunne brukes som et våpen eller for å fremme velstående samfunn i en ulempe for fattigere land. På den tiden rapporterte The Guardian.

Vil dimme sola. Prosjektet i Kiruna.

Bill Gates finansierer et prosjekt der det skal sprøytes kalkstøv ut i stratosfæren for å teste dimming av sollyset. Prosjektet gjennomføres av Harvard og kalles SCoPEx: Stratospheric Controlled Perturbation Experiment.

Prosjektgruppa skriver på sine hjemmesider:

Vi planlegger å bruke en ballong for store høyder for å løfte en instrumentpakke omtrent 20 km ut i atmosfæren. Når den er på plass, vil en veldig liten mengde materiale (100 g til 2 kg) frigjøres for å skape en påvirket luftmasse som er omtrent en kilometer lang og hundre meter i diameter. Vi vil deretter bruke den samme ballongen for å måle endringer i denne luftmassen inkludert endringer i aerosoldensitet, atmosfærisk kjemi og lysspredning.

Dette eksperimentet vil hjelpe oss med å lære mer om effektiviteten og risikoen ved geo-engineering med sollyset. Datamodellering og laboratoriearbeid forteller oss noen veldig nyttige ting om solenergi, men som med alle andre aspekter innen miljøvitenskap, hviler datamodeller til slutt på observasjoner av det virkelige miljøet. Å måle måtene aerosoler endrer stratosfærisk kjemi kan for eksempel forbedre muligheten til globale modeller for å forutsi hvordan storskala geo-engineering muligens kan forstyrre stratosfærisk ozon. Utendørseksperimenter kan gi in situ perspektiv som er umulig å få i laboratoriet, og SCoPEx kan hjelpe oss med å validere viktige modellparametere som ennå ikke er testet mot målinger.

Eksperimentet skulle ha vært gjennomført over Kiruna i Sverige av Swedish Space Corporation (SSC). Men svenske myndigheter vedtok å stanse eksperimentet.

I en uttalelse fra Swedish Space Corporation heter det:

SSC har hatt dialoger med både ledende eksperter på geoingeneering og med andre interessenter, samt med SCoPEx Advisory Board. Som et resultat av disse dialogene og i avtale med Harvard, har SSC besluttet å ikke gjennomføre den tekniske testflygingen som er planlagt til sommeren.

Det var planlagt at prøveballongen skulle bli sendt opp fra Kiruna i Nord-Sverige, men lokale aktivister og representanter for det samiske samfunnet har protestert mot det. I et felles brev fra Samerådet og tre miljøgrupper heter det at SCoPEx-eksperimentet kan ha ”katastrofale konsekvenser».

På spørsmål etter en TED-tale i 2010 om hva slags «nødtiltak» menneskeheten kan iverksette for å bekjempe klimaendringene hvis alt annet mislykkes, foreslo Gates at geoengineering kunne være en «forsikring».

“Det er ei linje med forskning på det som kalles geoengineering, som er forskjellige teknikker som kan forsinke oppvarminga for å kjøpe oss 20 eller 30 år for å få det til. Nå er det bare en forsikring, vi får håpe vi ikke trenger å gjøre det, « sa han og la til at ideen kanskje » burde bli holdt i baklomma.»

Prosjektet ble beskrevet i vitenskapsmagasinet Nature i 2019 og ble omtalt som et prosjekt for å «avkjøle planeten».

Dette kan høres ut som noe fra en dystopisk sci-fi-roman, men det handler altså om et forskningsprosjekt finansiert av en av verdens rikeste menn og gjennomført av et av verdens mest prestisjetunge universiteter. Og nå er det i ferd med å bli offisiell politikk fra FN.

Men spørsmålet gjenstår: Hvem har gitt dem mandat til å leke Gud?

Forrige artikkel«Vi får fart på Norge»
Neste artikkelNye detaljer om forskninga på koronaviruset i Wuhan-laboratoriet