Forholdsmessighet i koronaens tid? Er ikke tiltakene forholdsmessige er de heller ikke lovlige.

0

Vurderingene av virusets farlighet og smittsomhet må offentliggjøres og diskuteres, da de er hele premisset for smittevernlovens hjemler og at straffesanksjoner er hjemlet.

Dette skriver politibetjent Simen Kristoffer Thorvaldsen fra Oslo i Politiforum. Thorvaldsen skriver videre:

Det fremstår som regjeringen virker å ha glemt et sentralt prinsipp i forvaltningen gjennom pandemihåndteringen.

Som de fleste andre mennesker i Norge lot jeg meg skremme i mars 2020 av nyhetene om at koronaviruset hadde ankommet Norge. Bilder av mennesker som falt døde om i gatene i Kina sirkulere på nettet. Kinesiske myndigheters totalitære og drakoniske inngrep mot befolkningen var skremmende og ga inntrykk av at dette var en situasjon som krevde resolutt handling ifra våre egne myndigheter.

Å vedta en nedstegning inntil helsevesenet hadde fått tid til å omorganisere seg for å håndtere pandemien fremsto nok for de fleste som en fornuftig respons, gitt usikkerheten som rådet og tiden man hadde til disposisjon.

Heldigvis har koronavirusets farlighet sunket med tiden og i takt med at kunnskapen har økt. I pandemiens begynnelse den 12. mars 2020 anslo FHI dødeligheten av viruset til å være på 0,12 prosent. Til sammenlikning har en moderat influensa-pandemi en dødelighet på cirka 0,09 prosent.

I august 2021 stipulerte Preben Aavitsland ved FHI dødeligheten ved koronaviruset å være på 0,05 prosent og betydelig lavere for aldersgruppene under 70 år. Sjansen for å dø dersom man blir smittet av koronaviruset er altså beregnet til å være omtrent halvparten av sjansen man har av å dø av en middels influensa.

Gyldighet og lovlighet

Thorvaldsen peker på at det alltid må gjøres forholdsmessig vurdering før det fattes vedtak, Det gjelder også for koronatiltakene:

Innen offentlig forvaltning må det alltid gjøres en forholdsmessighetsvurdering før vedtak kan fattes. Som i all annen offentlig forvaltning må koronatiltakenes styrke veies opp mot virusets farlighet og smittsomhet. Det må ligge en forholdsmessighetsvurdering til grunn for at tiltakene skal være gyldige og lovlige.

Per i dag fremstår både dødeligheten og smittsomheten til koronaviruset som lavere enn en i en middels influensapandemi.

Ved tidligere influensapandemier har myndighetene aldri innført denne typen inngripende tiltak. Hva er det nå som gjør at dette kan anses som forholdsmessig? Hva er det som gjør at politijurister mener det var forholdsmessig å bøtelegge ungdom som samlet seg i et for stort antall tidligere i pandemien?

Er ikke tiltakene forholdsmessige er de heller ikke lovlige

Politibetjent Simen Kristoffer Thorvaldsen konkluderer slik:

Er ikke tiltakene forholdsmessige så er de heller ikke lovlige. Det bør da være en selvfølge at det gjøres hyppige vurderinger av virusets farlighet og smittsomhet. Disse vurderingene må offentliggjøres og diskuteres da de er hele premisset for at smittevernlovens hjemler og at straffesanksjoner er hjemlet.

Forrige artikkelFor å opprettholde okkupasjonen av Nordøst-Syria lyver USAs ledere som i Afghanistan
Neste artikkelSpinnvilt på energimarkedene
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.