FHI-direktøren ble kalt inn på teppet hos Bent Høie

0
Bent Høie irettesetter Fredrik Solvang. Skjermdump fra NRK.

Ifølge en ny bok mislikte helseministeren at FHI hadde sagt klart nei til AstraZeneca. Boken beskriver også et heftig oppvaskmøte med Espen Nakstad om barnesmitte. Dette skriver avisa VG 21. september 2021. Avisa fortsetter:

– Jeg har vært i mange møter med Høie, men det var et spesielt møte. Det var et stort dilemma, og jeg har ingen problemer med å se at det var en vanskelig sak for regjeringen, sier Camilla Stoltenberg.

Boken «Camilla Stoltenberg: Året som aldri tok slutt» er skrevet av NRK-journalist Lilla Sølhusvik som har fulgt FHI-direktørens perspektiv under pandemien.

Et av kapitlene er om den hektiske perioden der FHI landet på at de ville skrote AstraZeneca-vaksinen, som hadde blitt knyttet til alvorlige blodpropper.

Oppvaskmøte med Nakstad

VG skriver videre:

VG har tidligere skrevet om hvordan uenighet om hvem som skulle gjøre hva førte til mye bråk mellom FHI og Helsedirektoratet i begynnelsen av pandemien – noe som var et viktig tema for Koronakommisjonen i april.

Ifølge boken skjedde også et hittil ukjent «oppvaskmøte» med assisterende helsedirektør Espen Nakstad i fjor sommer. Det står at møtet utartet seg til en heftig diskusjon, som flere av de andre tilstedeværende opplevde som «ubehagelig».

Nakstad hadde kommet med et utspill om at barn blir syke og smitter på samme måte som voksne, samtidig som FHI basert på samme rapport kom med en uttalelse om kunnskapen om at barn har en mindre rolle i smittespredningen var styrket.

Helsedirektoratet og Nakstad ville pumpe opp faren for smitta blant og fra barn

Det er interessant at helseminister Høie, som ikke har noe som likner en medisinsk utdannelse og Nakstad, som har det, men som her opptrer som byråkrat overfor fagetaten, syntes at det var maktpåliggende å arrestere utsagn om at smitterisikoen for barn er lav. Særlig når all faglitteratur og all forskning viser at faren for barn er ekstremt lav.

Ole-John Saga skrev på steigan.no:

Den samlede risikoen for at barn blir alvorlig syke eller dør av covid er ekstremt lav, bekrefter en ny analyse av covid-infeksjonsdata. 

Data fra de første 12 månedene av pandemien i England viser at 25 mennesker under 18 år døde av covid. De som lever med flere kroniske sykdommer og nerveskader var mest utsatt, men den samlede risikoen er svært lav. Konklusjonene vurderes av Storbritannias rådgivende gruppe for vaksiner.

“The UK’s vaccine advisory body has refused to give the green light to vaccinating healthy children aged 12-15 years on health grounds alone. The JCVI said children were at such a low risk from the virus that jabs would offer only a marginal benefit.” 

Professor og barnelege: – Dropp koronavaksine til barn

I et innlegg i Bergens Tidende tar professor emeritus og barnelege Dag Bratlid til orde for at man bør droppe vaksineringa av barn.

«Dersom vi må leve med covid lenge, er det ikke sikkert at vaksinering av barn vil være bra for den generelle immuniteten i befolkningen,» skriver Bratlid.

«Når både FHI og myndighetene nå vil vaksinere barn, synes de å se helt bort fra at covid-19 ut fra FHIs egne rapporter er en relativt ufarlig sykdom for barn, ja egentlig for alle under 60 år.

FHIs ukentlige koronarapporter (covid-19 ukerapport uke 34) viser at det i Norge siden 9. mars 2020 frem til 29. august 2021, altså i løpet av halvannet år, bare har vært 14 barn i aldersgruppen 0–17 år innlagt på intensivavdeling, og bare to dødsfall i aldersgruppen 0–19 år og svært få dødsfall også under 60 år.

Samtidig synes de også helt å ha glemt at vi i 2009 hadde en global svineinfluensa-pandemi. Også den gang ble det startet massevaksinasjon av befolkning inkludert barn ned til spedbarnsalder, og det ble, som nå med covid-19, tatt i bruk vaksiner som hadde blitt hastegodkjent fordi de ikke var utviklet og utprøvd i henhold til de strenge reglene for medisinske preparater.

Svineinfluensa-pandemien førte til svært få dødsfall, men massevaksinasjonen knyttes til over 1000 meldinger om alvorlige bivirkninger i Norge. Om lag 350 nordmenn, deriblant mange barn, utviklet den meget sjeldne sykdommen narkolepsi. Senere forskning har vist at vaksinen kan ha økt risikoen for å utvikle narkolepsi med om lag 500 prosent

Helsedirektør Guldvog anslo at halvparten av barn vil smittes – nå kaller han det et «overestimat»

Helsedirektøren sa tirsdag kveld i NRK at flere tusen barn kan trenge sykehushjelp på grunn av coronaviruset denne vinteren.

VG skriver:

Tallet Guldvog la til grunn, var at halvparten av totalt 700.000 barn under 12 år vil bli smittet. I Danmark har en matematiker lagt til grunn at halvparten av danske barn kan bli smittet innen nyttår.

Guldvog sa da at de ikke har grunnlagt for å si at det vil bli noe annerledes her til lands:

– Vi må forberede oss på at noe lignende kan skje i Norge også, sa han.

Hensikten med å pumpe opp koronafrykten: Legge grunnlag for vaksinering av barn

Den konflikten som fantes mellom FHI og HDIR handlet om at Guldvog og Nakstad ville gjøre alt mulig for å pumpe opp frykten for koronasmitte blant barn og at de derfor reagerte sterkt på FHIs forsiktige, men faglig korrekte, opposisjon. Dette kan ikke tolkes annerledes enn at de ville legge grunnlag for massevaksinasjon av barn, noe som er fullstendig uforsvarlig, ikke minst i betraktning av at vaksinen kan være farlig for barn.

Forrige artikkelSå oppdaget også de store mediene Nakstads dobbeltrolle
Neste artikkelHvordan USA trente afghanske hellige krigere til å lage krigspropaganda