Den tyske «Energiewende» er ute av kontroll: prisene på elektrisitet og gass rett til værs

0

Prisene på elektrisitet og gass stiger ukontrollert. Hvis trenden på gassmarkedet fortsetter, vil Europa møte en gassmangel om vinteren. Dette skriver Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Svak produksjonskapasitet for vindenergi og kjernekraft samt alle slags spesielle klimaskatter driver for tida opp strømprisen i Tyskland og Europa på en ukontrollert måte. Prisen på elektrisitet for tyske forbrukere har grovt sett doblet seg siden begynnelsen av året. Dagkontrakten steg med nesten 27 prosent til EUR 132,50 per megawattime. I begge tilfeller er dette de høyeste prisene som noen gang er målt. Driverne bak de stigende strømprisene er på den ene siden mekanismene i europeisk handel med utslipp og på den annen side den spesielle avgiften på karbondioksid (CO2) som har vært gjeldende i Tyskland siden begynnelsen av året. Samtidig får utslippssertifikater er også dyrere enn noen gang før. Drivkreftene bak den bratte prisveksten i handel med utslipp er spekulantenes børsing med prisene og retningslinjene til EU-kommisjonen som med sin «klimapolitikk» garanterer ytterligere prisøkninger i framtida.

I mellomtida stiger også gassprisene ellers i Europa på en helt ukontrollert måte. Financial Times rapporterer at prisene på gass i Storbritannia firedoblet seg de siste 12 månedene.

Carlos Torres-Diaz, som er leder for elektrisitets- og gassmarkedet for konsulentfirmaet Rystad Energy, sa at årets nedgang i gasstilførselen fra Russland har redusert lagerbeholdninger over hele Europa. Europa konkurrerer med Asia der prisene er høye.

Gassnivået i europeiske lagre er «godt under femårsgjennomsnittet,» sa han og advarte om mangel på forsyninger til vinteren. Dette presser opp strømprisen, ettersom gass ikke bare brukes til kraftproduksjon, men også til oppvarming og industri. Dette forverres av svært lav vindkraftproduksjon. «Vindkraft er vanligvis sesongmessig, men sommerens strømproduksjon er enda lavere enn året før, og det gjelder i hele Europa, som er varmt, tørt og vindstille.»

I Storbritannia, for eksempel, har vindturbiner bare levert rundt en fjerdedel av den gjennomsnittlige strømproduksjonen de siste dagene, og produksjonen i Tyskland var også uvanlig lav. I Storbritannia må kullkraftverk derfor koples inn i stor skala på kort varsel for å dekke etterspørselen – et fenomen som også ble observert i Tyskland i fjor høst og vinter, da kullkraft steg til å bli den viktigste energiformen i den nasjonale energimiksen.

Denne grafen fra The Guardian viser klart og tydelig hvordan gassprisene har gått rett til værs.

To aktører i det britiske kraftmarkedet kollapset nylig og dermed var 100.000 kunder uten energileverandør, skriver The Guardian. Det er ventet at en serie mindre energileverandører vil måtte gi opp denne vinteren på grunn av de økte kostnadene med vedlikehold av anleggene.

De høye energiprisene på kontinentet har drevet opp krafteksporten fra Norge, noe som igjen rammer norske forbrukere i form av raskt økende strømpriser. For å dekke etterspørselen fra utlandet er norske kraftmagasiner tappet ned, og dermed vil det bli en ny økning av strømprisen til vinteren.

NRK skriver:

I første halvår 2021 solgte Norge strøm til utlandet for over 5 milliarder kroner, og satte med det rekord i krafthandelen. Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt bekrefter at europeiske priser drar opp prisen også sør i Norge.

Det går altså slik kritikerne har pekt på lenge. Den europeiske energipolitikken er bygd på ønsketenkning og ikke realiteter. Den «grønne» politikken har skapt ei sjølforskyldt energikrise. Dette skaper kraftmangel og energifattigdom. De norske kraftkablene til utlandet fører til at Norge importerer europeiske kraftpriser som igjen rammer norske forbrukere. Dette er en villet politikk, og de som tjener på dette er storkonsernene og kraftspekulantene.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.