Åpent brev til alle stortingsrepresentanter vedrørende vaksinering av barn

0

Tiltak og restriksjoner er politisk bestemte og kan ikke være utslagsgivende til at barn skal vaksineres fordi de har høy tiltaksbyrde

Av Susanne Heart – Rogaland MDG og Simon Friis Larsen – Rælingen KrF har gått sammen med Truls Olufsen-Mehus, Stortingskandidat Troms og Finnmark, KrF m.fl. om et åpent brev til Stortingspolitikerne. Alle 169 har fått brevet på epost.

Den ikke helt uventede, men like fullt helt unødvendige anbefalingen om covidvaksinering av barn ned til 12-årsalder har kommet. Dette er politikk, ikke helse. Som folkevalgte og ombudspersoner trenger man ikke å være helseeksperter for å fatte vedtak basert på helsefaglige råd. Men man bør kunne se om rådene er medisinsk forankret eller ikke før politiske vedtak besluttes.

FHI skriver i oppsummeringen av sine etiske vurderinger for vaksinering av barn følgende:

Friske 12-15 åringer har lav sykdomsbyrde og høy tiltaksbyrde. I spørsmålet om hvorvidt de skal tilbys koronavaksine, kan det dermed bli avgjørende om man også bryr seg om tiltaksbyrden. Vaksinering er et sentralt element for å kunne redusere tiltaksbyrden. Riktignok kan tiltaksbyrden i denne aldersgruppen også reduseres på andre måter, men på kort sikt vil det være vanskelig å fjerne den fullstendig så lenge barn ikke er beskyttet gjennom vaksinering.

Barns helse er ikke det samme som tiltaksbyrde

Vaksinering av barn med bakgrunn i politisk bestemte tiltak og restriksjoner er feil hensikt og motiv. Man snakker her om barn og barnas helse, ikke «tiltaksbyrde». FHI opplyser om at det er lite covid-sykdom og få senfølger blant barn. De understreker også at «Naturlig immunitet gir en bedre beskyttelse» og at «For koronavaksinasjon av friske norske 12 – 15 åringer er imidlertid det medisinske regnestykket delvis uavklart».

Når anbefalingen om å vaksinere barn begrunnes med den «indirekte nytten»; dette vil ha knyttet til å «redusere tiltaksbyrden», så er ikke beslutningen medisinsk forankret. Dette forventes at dere stortingspolitikere tar inn over dere. Løsningen i klartekst er at Stortinget bør redusere og fjerne tiltakene snarere enn å starte opp covidvaksinering av barn.

Koronasertifikatet øker press på barnevaksinering

FHI vektlegger at vaksineringen skal være frivillig. Men i virkeligheten så vil det være slik at så lenge koronasertifikatet ligger som et krav for bevegelsesfrihet, så vil vaksinering bli et press av praktiske årsaker, ikke medisinske. Skal barn måtte ha gyldig koronasertifikat for å gå på skolen eller delta i en barnebursdag? Vi er ikke der ennå, og dit må vi ikke komme heller.

Når helsefaglige råd viser seg å være politikk, forventes det av befolkningen at dere som stortingspolitikerne gjenkjenner dette.

Oppfordringen til Stortinget

Basert på FHIs etiske vurdering, koronasertifikatets begrensninger og politisk innførte smitteverntiltak bør Stortinget må si nei til covidvaksinering av barn på feil grunnlag og oppheve koronasertifikatet omgående. Tiltaksbyrden reduseres når Stortinget vil det. Det er bare politisk vilje det står på.

Kampen mot koronavaksinering av barn fortsetter og dette oppropet viser at det er alvor.

Truls Olufsen-Mehus, Stortingskandidat Troms og Finnmark, KrF

Susanne Heart, Folkevalgt Rogaland, Gruppe-nestleder MDG

Simon Friis Larsen, Folkevalgt Rælingen, Gruppeleder KrF

Jarle Jacobsen, Lokallagsleder Sveio KrF, fylkesstyremedlem Vestland KrF

Barbro Urke, Folkevalgt Rakkestad, Lokallagsleder MDG

Runar Enoksen, Lokallagsleder Hammerfest KrF

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.