Sveitsiske politifolk: Vi vil ikke håndheve koronareglene hvis de bryter med folks rettigheter

0
Zurich, Sveits.

«Du er ikke alene»: Denne meldinga kommer fra ei gruppe som kaller seg «sammenslutning av politifolk fra alle kantonene i Sveits». Dette melder kanalen 20min.ch. Gruppa henvender seg til sine kolleger på nettet. Gruppa har opprettet et nettsted der politiet kan «publisere uten frykt for sanksjoner eller å bli lagt til side». Ifølge de anonyme initiativtakerne til plattformen er behovet for å fritt uttrykke sin egen mening «veldig stort» blant politifolk.

Gruppa sendte også et fire sider langt brev til Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP). I brevet kritiserer gruppa de antikorona-tiltakene som er besluttet av konføderasjonen og kantonene, og advarer mot mulige ordrenekt innen politistyrken:

«Hvis tiltakene skulle gå på tvers av den generelle rettsoppfatninga til befolkninga, og begrense deres grunnleggende rettigheter uforholdsmessig, vil mange politifolk vil ikke lenger være villige til å håndheve dem. «

Gruppa ber også FSFP om å kreve svar fra Forbundsrådet på uavklarte spørsmål og tydelig motsette seg en mulig obligatorisk vaksinasjon for politifolk.

FSFP sier at alle innbyggere, også politifolk, har rett til å ha sine egne meninger, men forbundet tar avstand fra trusselen om ordrenekt. FSFP minner imidlertid om at forbundet har tatt avstand fra tvangsvaksinering.

Myndighetene i Sveits sier naturligvis at den varslede ordrenekten vil være straffbar.

Støtte i Europarådets resolusjon

De opposisjonelle politifolkene i Sveits kan imidlertid vise til en resolusjon som Europarådet vedtok i januar 2021. Der heter det i artikkel 7.3:

7.3.1 «Det må sikres at innbyggerne blir informert om at vaksinasjon IKKE er obligatorisk og at ingen blir satt under politisk, sosialt eller annet press for å bli vaksinert hvis de ikke ønsker å bli vaksinert» .

7.3.2 «Det må sikres at ingen blir diskriminert fordi de ikke har blitt vaksinert, på grunn av mulig helserisiko eller fordi de ikke ønsker å bli vaksinert».

Myndighetene i mange europeiske land går nå svært langt i å krenke innbyggernes grunnleggende demokratiske rettigheter og de rettighetene som er slått fast i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Dette fører til stadig økende opposisjon også innen politistyrken og i det militære.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel«Det grønne skiftet» – frå aska til elden!
Neste artikkelAmnesty krever at Biden frafaller tiltalen mot Julian Assange