Pratende hoder i Arendal

0

Arendalsuka – storproduksjon av varm luft

Av Odd Handegård.

Ser man på det enorme programmet for Arendals-uka, virker det som at de fleste tema fra den kommende valgkampen er inkludert. Og det ser dermed ut til å bli nokså generelle debatter uten særlig mye konkret politikk. Ser vi på det som er interessant for denne FB-sida – energi- og klimaspørsmål – virker de fleste inviterte innledere å være medlemmer energi- og klimabransjens ekkokammer, fra alle direktører til Høyre og SV. Mytene skal formidles og forsterkes. – Jeg legger ved programmet.

Interesserte kan sikkert finne foredrag der begrunnelsene for ymse resonnementer opplagt bør analyseres – dette skal jeg i noen grad komme tilbake til. Men allerede før foredragene er holdt, kan man ha en mistanke om at hovedpoengene ikke vil blir drøftet: Alle – inkl. Frp – vil insistere på at de frykter klimautviklingen, og at målet må være å få ned «utslippene». Men ingen ønsker i redusere norsk olje- og gassproduksjon, partiene vil bare redusere utslippene. Det kravet venstresida har, går kun ut på at vi bør stanse letingen etter nye gass- og oljefelter. Og det blir det ikke mindre «utslipp» av. Om dette er fornuftig eller ufornuftig skal jeg ikke mene noe om, men det bidrar i alle fall ikke til å realisere målet om å redusere klimagassutslippene særlig i Norge.

SV kommer i tillegg til å påstå at partiet er mot vindkraft i Norge. Men det stemmer dessverre ikke. SV er bare mot vindkraft i «uberørt natur» (som utgjør en liten del av norsk natur), og ønsker ellers bare at turbinene skal være litt mindre enn de som reises i dag. SVs landsmøte ble lurt av Kari Kaski og Lars Haltbrekken. – Ellers har Rødt i dag vedtatt å gå inn for et ullent og meningsløst forslag om en rådgivende folkeavstemning om norsk klimapolitikk.

Forrige artikkelKommunikasjonsstrategi : Taliban 1 – Stoltenberg 0
Neste artikkelBedrøvelig partilederdebatt