Markant svakere EØS-oppslutning

0
Arbeiderpartiet klarte å hindre Fellesforbundet i å si nei til EØS. Dermed vil ødeleggelsen av det regulerte arbeidslivet fortsette. Shutterstock

Bare 44 prosent ville stemt ja til EØS viser ny måling fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), mot 68 prosent for to år siden.

Magasinet Fagbladet skriver:

Dramatiske tall: Stigende EØS-skepsis i Norge

I undersøkelsen har Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) spurt hva folk ville stemt i en folkeavstemning om norsk deltakelse i EØS-avtalen.

Bare 44 prosent svarer at de ville stemt for, mens 32 prosent svarer at de ville stemt mot. De siste 24 prosentene svarer «vet ikke».

Andelen som gir støtte til EØS-avtalen, er stabil fra året før, men markant lavere enn i en lignende undersøkelse i 2019. Den gang svarte hele 68 prosent at de ville stemt for EØS-avtalen.

Større EØS-skepsis

Forsker Øyvind Svendsen ved Nupi mener undersøkelsen tyder på at det er større EØS-skepsis i befolkningen enn det man hittil har fått inntrykk av.

– De store styringspartiene bruker ofte 60-prosenttallet til å avfeie EØS-debatten, men vår undersøkelse viser at det er større mobiliseringsgrunnlag i befolkningen rundt dette spørsmålet enn det fremstår som, sier Svendsen.

Nupi-forskeren tror enkeltsaker som vindkraft-debatten og striden rundt Acer over tid kan ha bidratt til å styrke EØS-skepsisen i folket.

– Dette er enkeltsaker som kanskje kan ha vært med på å vri opinionen i retning Senterpartiets syn om å sette Norge foran og vende seg bort fra Europa, sier Svendsen.

Kommentar: Oppslutninga faller når EØS møter hverdagen

Den store, men passive oppslutninga om EØS i Norge har vært en seier for ledelsen i Arbeiderpartiet, som er helt på linje med Høyre i denne saka, men som har klart å passivisere fagbevegelsen gjennom en seire med taktiske manipulasjoner. Men det ligger en viktig lærdom i dette fallet i oppslutning om EØS og den begrunnelsen NUPI gir. Det er ikke minst Acer og vindkraftvandalismen som har undergravd støtten til EØS. I det ligger det en svært viktig lærdom for alle som ønsker å bevare eller gjenvinne den nasjonale sjølråderetten: den er den konkrete kampen for arbeidsplassene, for lokalmiljøet og for hverdagen som vil få oppslutninga om EØS til å rase ytterligere.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.