– Etterretningsfrykt vil ramme ytringsfriheten

0

Justisdepartementet vil straffe «ulovlig påvirkning i Norge». Faren er at de samtidig straffer både ytrings- og pressefriheten. Dette skriver Sindre Granly Meldalen, jurist, Norsk Presseforbund, Ina Lindahl Nyrud, advokat, Norsk Journalistlag og Arne Jensen, generalsekretær, Norsk Redaktørforening i en kronikk i Aftenposten.

De tre skriver blant annet:

Ifølge et nytt lovforslag vil departementet straffe «den som rettsstridig samarbeider med fremmed etterretningstjeneste om å utøve påvirkningsvirksomhet». Med «påvirkningsvirksomhet» mener departementet «virksomhet som fremmed etterretningstjeneste utøver med sikte på å påvirke beslutninger eller den allmenne meningsdannelse».

All grunn til skepsis

Det er all grunn til skepsis når noen vil innføre straffebestemmelser som bygger på at politiet og PST skal avgjøre hvilke ytringer som har samfunnsmessig interesse. Et annet spørsmål er om man kan gradere ytringsfriheten ut fra hvem det er som ytrer seg. Etter Grunnloven er ytringsfriheten lik for alle.

Vi vil sterkt advare mot å kriminalisere påvirkning av den «allmenne meningsdannelse» eller deling av politiske ytringer og myndighetskritikk gjennom mediene.

Dypt bekymringsfullt

Departementet utelukker heller ikke at vanlig journalistikk kan straffes. «Terskelen er særlig høy for å straffe handlinger som er utslag av ordinær journalistisk og diplomatisk virksomhet, selv om straff ikke vil være utelukket», heter det i merknaden til bestemmelsen. Det er dypt bekymringsfullt.

Vår kommentar: Uhyre viktig kritikk

Vi har i svært lang tid kritisert våre kolleger i mediene for å sove i timen når det gjelder de økende overgrepene mot ytringsfriheten og demokratiet fra regjeringa Solberg. Ikke minst etter at man 12. mars i fjor erstattet rettsstaten med smittevernstaten, som Hans Petter Graver så presist uttrykte det, har svært mange politiske rettigheter kommet under hardt angrep. Det gjelder demonstrasjonsfriheten, møtefriheten, bevegelsesfriheten og den personlige friheten, for bare å nevne noe. Vi har også sett hvordan myndighetene og «de sosiale mediene» har angrepet ytringsfriheten og gjort det klart at alle ytringer som går imot den offisielt godkjente er uønsket.

Grovest av alt er naturligvis overgrepene mot ytringsfriheten og pressefriheten i form av den uhørte behandlinga av Julian Assange, noe som også norske medier og norske politikere har vært nærmest tause om – med noen svært hederlige unntak.

Derfor vil vi rose og hilse velkommen denne kritikken fra de sentrale aktørene i norsk presse gjennom kronikken fra Meldalen, Nyrud og Jensen. Vi håper at dette er et trompetstøt som kan vekke sovende journalister og mediefolk og få dem til å skjønne hva som er i ferd med å skje.

Myndighetene vil langt på vei gjøre fri journalistikk til en forbrytelse. Ut av dvalen, dere latsabber i mediene (og dere politikere som driver valgkamp nå), nå er det alvor! Ta gjerne ikke våre ord for det, men lytt til disse toppene i bransjen.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.