Smittevernloven – loven over alle lover

0

Under den såkalte pandemien har vi fått se og oppleve hvordan regjeringa Solberg har brukt Smittevernloven til å sette alle andre lover, inklusive Grunnloven, til side. Professor Hans Petter Graver hadde helt rett da han skrev:

«Fremtiden mange fryktet for et år siden er her alt. Under ett år tok det å transformere Norge fra en demokratisk rettsstat til en dobbeltstat der rettsstaten er underordnet smittevernstaten.»

Graver skriver også:

Samfunnet styres ikke lenger demokratisk, men autokratisk av smitteverneksperter og -politikere. En sektor er dominerende, alle andre hensyn er underordnet denne. Stortinget har abdisert og politikken er fraværende.

Både forut for 12. mars 2020, men særlig etterpå har Erna Solbergs byråkrater jobbet iherdig med å bygge ut og stykre Smittevernstatens grunnlov: Smittevernloven.

Den minner mer og mer om Ringen i Ringenes herre:

One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them

Hele Smittevernloven finnes her.

Se bare på Kap. 4. Andre smitteverntiltak:

§ 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta

  1. forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,
  2. stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,
  3. stans eller begrensninger i kommunikasjoner,
  4. isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,
  5. pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering.

§ 4-2.Forbud mot utførelse av arbeid m.m.

§ 4-3 a.Forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.

§ 4A-1.Koronasertifikatet

§ 4-8: Massemedier – informasjonsplikt

Ved et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet eller Helsedirektoratet pålegge ethvert innenlandsk massemedium å ta inn meldinger til hele befolkningen eller avgrensede grupper av den.

Trumfer alt, diktaturet kan innføres som et smitteverntiltak

Det er på høy tid at det blir et omfattende oppgjør med Solberg-regimets snikavskaffelse av demokratiet i Norge og gradvis innføring av et autoritært regime, et regime som uten demokratisk debatt, uten dokumentasjon og uten konsekvensutredning kan påføre innbyggerne et hvilket som helst «tiltak».

Partiene har sviktet totalt i denne situasjonen, og det samme har 99 prosent av norske medier. Men oppgjøret må komme, ellers kan vi avlyse 17. maifeiringene for godt.

Forrige artikkelNorske sjømålsmissiler mot Kinas sjøheimevern?
Neste artikkelPentagon bekrefter at USA har trent 7 av de 28 leiemorderne som drepte Haitis president
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).