Fra koronapandemi til fedmepandemi?

0
Shutterstock

Lockdown, ordre om å holde seg hjemme, stenging av treningsinstitutter og idrettsanlegg, hva gjør det med folkehelsa? Det endelige svaret på det har vi ikke ennå, men mye tyder på at svaret vil bli dystert. Forskere i Storbritannia har allerede dokumentert at kaloriinntaket der har gått kraftig opp. Dette går fram av studien: Pandemic leads to big increase in calorie consumption fra Institute for Fiscal Studies.

Forskerne Martin O’ConnellKate Smith og Rebekah Stroud skriver:

Ved å bruke data på millioner av innkjøp av mat og alkoholfrie drikke fra butikker, takeaways og restauranter, viser analysen at:

I mai 2020 var totale den totale kalorimengden 15% over normale nivåer. I løpet av andre halvdel av 2020 var de fortsatt, i gjennomsnitt 10% høyere enn vanlig. En stor og vedvarende økning i hjemmekalorier mer enn opphever reduksjoner i kalorier spist ute.

Det var en stor økning i kalorier fra takeaways, som toppet på mer enn det doble av vanlige nivåer i Storbritannias andre nasjonale lockdown i november 2020. Kalorier kjøpt fra supermarkeder og dagligvarebutikker var også mer enn 10% over normale nivåer gjennom hele pandemien. Sammen utliknet disse mer enn reduksjoner i kaloriinntak fra restauranter.

Samlet økte folk sine kalorier fra råvarer mer enn fra ferdigmat og snacks og godteri. Pandemien førte derfor til et skifte i balansen av kalorier mot mat som krevde bearbeiding hjemme.

Kate Smith, assisterende direktør på IFS og en av forfatterne av studie, sa:

‘De store endringene i hvor folk jobber, spiser og sosialiserer det siste året har ført til en betydelig økning i kaloriinntaket. Økninger i mat som bearbeides og spises hjemme mer enn opphever reduksjonen av kalorier fra å spise ute. 90% av husholdningene økte kaloriinntaket, med den største økninga for de mest velstående husholdningene.»

Martin O’Connell, nestleder på IFS og en forfatter av studien, sa:

«Et viktig spørsmål for politikerne er om det høyere kaloriforbruket vedvarer når vi kommer ut av pandemien. Våre funn peker mot mer bruk av hjemmekontor bidrar til høyere kaloriforbruk. Dette kan forverre utfordringen med å forbedre befolkningas diett og redusere fedmenivåene.»

Mark Franks, velferdsdirektør på Nuffield Foundation, en av de sponsorene til undersøkelsen, sa:

«Vi vet at pandemien har hatt store konsekvenser for både fysisk og psykisk helse, og at de fordeler seg ujamnt i samfunnet. Gjennom viktig ny analyse av endringer i folks matvaner, bidrar rapporten til denne dokumentasjonen. Stigninga i kaloriforbruket forsterker behovet for å takle noen av de systemiske problemene bak matulikhet, for eksempel kostnaden med et sunt kosthold i forhold til et mindre sunt, som også kan bidra til fedme.»

Fedme, overvekt og covid

Mange studier har slått fast at det er markant større risiko for innleggelse på sjukehus, alvorlige problemer og dødsfall hvis man er overvektig. Her, her og her. Når myndighetene så tvinger befolkninga til en livsstil som øker fedmeproblemet, får man en nærmest sjølforsterkende effekt.

Forrige artikkelMargrethe Salvesen: Koronarebellen – I kamp mot lockdown – for rettsstat og demokrati
Neste artikkelRapport: Russland vil gå inn for å begrense israelske luftangrep mot Syria.