Det store spillet når et nytt nivå

0
The Great Game: Denne litografien av den britiske løytnanten James Rattray viser Shah Shuja i 1839 etter at han ble satt som emir i Afghanistan i Bala Hissar (fort) i Kabul. Rattray skrev: ‘Et år senere ble helligheten på stedet blodig krenket: Shah Shuja ble myrdet.’ Foto: Wikipedia

Fare for fred i Sentral-Asia.

Kinas utenriksminister Wang Yi har vært på en tour de force i Sentral-Asia for å trekke opp de lange samarbeidslinjene mellom landene i regionen. Han har besøkt Turkmenistan, Tadsjikistan og Usbekistan, hvorav de to siste er fullverdige medlemmer av Shanghai Cooperation Organisation (SCO) der også India og Pakistan er medlemmer, mens Iran og Afghanistan har observatørstatus.

Turneen ble toppet av et møte i Tadsjikistans hovedstad Dusjanbe, som var noe av et kinderegg, tre i en, nemlig et utenriksministermøte, et møte i kontaktgruppa SCO-Afghanistan og en konferanse med tittelen “Central and South Asia: Regional Connectivity, Challenges and Opportunities.” Konferansen hadde over 250 deltakere fra 40 land, og ble møtt med store forventninger blant annet i India, hvis man skal tro indisk presse. Dagen etter, altså 15 juli, fortsetter det med åpninga av International Institute of Central Asia (IICA) i Tasjkent.

Under møtene traff Wang Yi sin kollega og allierte Sergej Lavrov fra Russland og den afghanske utenriksministeren Mohammad Haneef Atmar. De to førstnevnte har utvilsomt fortalt kollega Atmar at Kabul-regjeringa må komme fram til en avtale med Taliban, for nå vil Russland og Kina ha slutt på krigen i Afghanistan. Og de vil garantert også ha fortalt ham at opium-heroin-ruta fra Afghanistan må plugges igjen straks. Wang Yi sa til Atmar at Kina er villig til å bistå partene i Afghanistan når som helst hvis de ønsker å forhandle om en fredelig løsning. Wang understreket at Kina sjøl ikke vil blande seg inn, men respektere Afghanistans suverenitet og uavhengighet.

Pepe Escobar, som har tjue års erfaring fra Afghanistan og nabolandene, skriver på The saker:

Russland-Kina vil sikre seg et løfte fra Taliban om at jihadismen ikke skal få lov til å feste seg. Sluttspillet: massevis av produktive investeringer, Afghanistan er innlemmet i Belt and Road og – seinere – til Eurasia Economic Union (EAEU).

SCOs felles uttalelse onsdag vil være spesielt opplysende, og kanskje gi detaljene for hvordan organisasjonen planlegger å koordinere en de facto afghansk fredsprosess framover.

I dette scenariet har SCO nå sjansen til å implementere det den har diskutert aktivt i årevis: at det bare finnes en asiatisk løsning på det afghanske dramaet.

Sun Zhuangzhi, administrerende direktør for SCOs kinesiske forskningssenter, oppsummerer det hele: organisasjonen er i stand til å komme med en plan som binder sammen politisk stabilitet, økonomisk og sikkerhetsutvikling og et veikart for infrastrukturutvikling.

Taliban er enig. Talsmann Suhail Shaheen har understreket: «Kina er et vennligsinnet land som vi ønsker velkommen til gjenoppbygging og utvikling av Afghanistan.»

Taliban sier også at de ikke vil tillate at noen makt skal bruke Afghanistan som base for angrep på Kina. Her ser man altså konturene av en allianse mot den uigurterrorismen som særlig USA og Tyrkia har fyrt opp under.

Russlands viseutenriksminister Sergei Ryabkov har også i svært klare ordelag gitt USA beskjed om at de har å holde seg borte og ikke fortsette noen form for innblanding.

Pepe Escobar fortsetter:

Wang Yi har allerede gjort det klart overfor Islamabad – Pakistan er SCO-medlem – at det er behov for å etablere en trilateral mekanisme, med Beijing og Kabul, for å fremme en gjennomførbar politisk løsning til Afghanistan mens man tar seg av sikkerhetsproblemene.

Her, fra Kinas synspunkt, handler det om den flerlags økonomiske-korridoren Kina-Pakistan (CPEC), som Beijing planlegger å innlemme Kabul i. Her er en detaljert oppdatering av framdriften til CPEC.

Byggesteinerne i dette byggverket inkluderer avtalen som ble inngått mellom China Telecom og Afghan Telecom allerede i 2017 for å bygge et Kashgar-Faizabad fiberoptisk kabelsystem og deretter utvide det mot et Kina-Kirgisistan-Tadsjikistan-Afghanistan Silk Road-system.

Direkte koblet til dette er avtalen som ble undertegnet i februar mellom Islamabad, Kabul og Tasjkent om å bygge en jernbane som faktisk kan etablere Afghanistan som et sentralt veikryss mellom Sentral- og Sør-Asia. Kall det SCO-korridoren.

Sluttkommunikeet fra SCO ble akkurat slik Escobar forestilte seg. Det foreligger her, og legger som ventet opp til forhandlingsløsninger og regionalt samarbeid:

SCO-medlemsstatene bekrefter at de er villige til å videreutvikle samarbeidet med Afghanistan for å bekjempe sikkerhetsutfordringer og trusler i regionen, framfor alt terrorisme og narkotikarelatert kriminalitet i alle former og avskygninger, og til å stå opp mot «dobbeltmoral» i fellesskap for å håndtere disse oppgavene. .

SCO-medlemslandene berømmer de mange år med gjestfrihet og effektiv bistand fra regionale og naboland i Afghanistan til afghanske flyktninger, og anser den aktive innsatsen fra det internasjonale samfunnet som viktig for å lette deres verdige, trygge og bærekraftige retur til hjemlandet.

Vi tror at en av de viktigste faktorene for å bevare og styrke sikkerhet og stabilitet i SCO-regionen er en rask løsningen av situasjonen i Afghanistan. I den forbindelse understreker vi behovet for at regjeringa og folket i Den islamske republikken Afghanistan øker innsatsen for å gjenopprette fred, utvikle landets økonomi og konfrontere terrorisme, ekstremisme og narkotikarelatert kriminalitet. Vi bekrefter holdninga til SCO-medlemslandene om at det ikke finnes noe alternativ til å løse konflikten i Afghanistan gjennom politisk dialog og en inkluderende afghanskledet og afghansk-eid fredsprosess.

Tilbaketrekning uten tilbaketrekning?

Som kjent rømmer USA nå sine baser i Afghanistan hals over hode, og Joe Biden har forsikret om at USA skal trekke seg helt ut. Dessverre er man vant med at USA setter inn terrorister og hybridkrigføring når de ikke sjøl kan være i første rekke. Det er registrert en markant økning av aktiviteten til IS i Afghanistan i det siste, og det er en kjent sak at USA har hjulpet IS-medlemmer med å komme seg fra Syria til Afghanistan. Det er derfor en fare for at det er IS som vil ta over krigen i Afghanistan etter USA, men både Russland, Kina og Taliban ønsker å hindre at dette skjer. Og Taliban har gjort det klart overfor «stan»-landene at de ikke vil godta noen USA-baser der med brodd mot Afghanistan. Til og med Hamid Karzai i Kabul har sagt at USAs innblanding må ta slutt.

Les også Dmitry Orlov: A Case Study in National Shame

Forrige artikkelOmfattende demonstrasjoner i Frankrike mot Macrons plan om tvangsvaksinasjon
Neste artikkelPandemiens overdoserekord i USA: 93.000 døde