Tysk forskning: Mer enn halvparten av dem med positiv PCR-test er neppe smittsomme

0
Professor Andreas Stang. Foto: © UDE/Frank Preu

I lys av våre funn kan man anta at mer enn halvparten av individer med positive PCR-testresultater neppe har vært smittsomme, og da bør ikke RT-PCR-testpositivitet tas som et nøyaktig mål på smittsom SARS-CoV-2-forekomst. Våre resultater bekrefter funnene til andre at rutinemessig bruk av «positive» RT-PCR-testresultater som gullstandard for å vurdere og kontrollere smittsomhet ikke gjenspeiler det faktum «at 50-75% av tiden en person er PCR-positiv, er de sannsynlig også forbi smittsomhet.»

Dette skriver ei tysk forskergruppe som er ledet av professor Andreas Stang fra Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, Universitätsklinikum Essen, Tyskland. Deres artikkel er publisert i Journal of Infection.

De har studert 162.457 tester som er utført av et stort laboratorium i byen Münster i Tyskland. Dette laboratoriet hadde utført 80% av alle SARS-CoV-2 RT-PCR-tester i perioden.

Studien viser at det gjennomsnittlige antall sykluser som måtte gjennomføres for å få et positivt utslag på testene lå på 28,8, noe som er over det anbefalte nivået på 25 sykluser.

De fleste positive testene i utvalget vårt viste Ct-verdier på 25 eller høyere, noe som indikerer en lav virusbelastning. Ct-verdiene var gjennomsnittlig lavere hos symptomatiske enn hos asymptomatiske individer. Resultatene våre likner på observasjonene i ONS-undersøkelsen med gjennomgående lave positive priser (0,06%) i sommermånedene, etterfulgt av en økning til mer enn 1% innen utgangen av oktober 2020. En betydelig andel (45% -68 %) av testpositive individer i Storbritannia rapporterte ikke symptomer på tidspunktet for deres positive PCR-test.

Positive PCR-tester brukes som grunnlag for drakoniske «tiltak»

I ei pressemelding fra universitetet i Duisburg/Essen heter det:

Denne forekomstverdien (antall positive PCR-tester, vår anm. red.) utgjør igjen et viktig grunnlag for føderale og statlige myndigheter for å rettferdiggjøre tiltak mot korona, for eksempel kontaktrestriksjoner eller portforbud. Forskerteamene fra Essen og Münster stiller imidlertid spørsmålstegn ved dette basert på deres dataanalyse. «I følge vår studie er en positiv RT-PCR-test alene ikke tilstrekkelig bevis på at de testede også kan overføre coronavirus til andre mennesker,» sier førsteforfatter Prof. Dr. Andreas Stang, direktør for Institute for Medical Informatics, Biometry and Epidemiology (IMIBE) ved Essen University Hospital. «Antallet SARS-CoV-2-positive testere bør derfor ikke brukes som grunnlag for pandemikontrolltiltak som karantene, isolasjon eller locdown.»

RT-PCR-testen til Drosden et al. brukes over hele verden som gullstandarden når myndighetene har satt i verk de mest drakoniske «tiltakene» mot befolkninga noensinne etter annen verdenskrig, men forskninga til professor Stang og andre viser at i over halvparten av tilfellene kan virusbealstninga være så liten at de testede ikke vil være smittefarlige. De massive og diktatoriske tiltakene mot befolkninga hviler derfor på et smuldrende fundament.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.