Knusende dom over luftambulansetjenesten i nord

0
Luftambulansens tjenester er tatt over av Babcock. Foto: SiljeAO Shutterstock.

Helsetilsynet retter knallhard kritikk mot luftambulansen i Nord-Norge. – Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, konkluderer tilsynet.

Det er uvanlig sterke ord som brukes i rapporten fra Helsetilsynet om situasjonen for ambulanseflytjenesten i Nord-Norge. Tilsynet presenterer sine funn under tittelen:

Uforsvarlige ambulanseflytjenester

I konklusjonen på rapporten, som kan leses i sin helhet her, heter det blant annet:

Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, og faktorer innenfor tjenestens kontroll har bidratt til forsinkelsene. De regionale helseforetakene har dermed ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige og koordinerte ambulanseflytjenester.

Tilsynet har videre avdekket at de regionale helseforetakene ikke har oppfylt sitt ansvar for tilrettelegging og styring av ambulanseflytjenestens aktiviteter. Svikten gjelder plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere ambulanseflytjenesten.

Det foreligger etter dette brudd på spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1 a, 2-1 e, 2-2, 3-1 og 3-4 a, jf. helseforetaksloven § 2a, akuttmedisinforskriften §§ 1, 4 og 10 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.

Uhensiktsmessig tidkrevende

Vi vurderer at prosessen med å rekvirere og igangsette ambulanseflyoppdrag samlet sett er uhensiktsmessig tidkrevende og ikke i tilstrekkelig grad tilpasset og tilrettelagt for å ivareta behovene til pasienter på en forsvarlig måte. Det er i dag ikke en omforent felles praksis for fastsetting av hastegrad og prioriteringer ved valg av ressurs, og medarbeidere etterspør mer beslutningsstøtte når de skal gjøre disse vurderingene. De regionale helseforetakene har ikke sørget for overordnet styring og tilrettelegging i tilknytning til et helt sentralt område for å sikre forsvarlige ambulanseflytjenester, og dette er ikke i samsvar med gjeldende krav i lov og forskrift.

Uforsvarlig for psykisk helsevern

Våre undersøkelser av pasienttransporter som gjelder pasienter med behov for psykisk helsevern viser at pasientene gjennomgående har lang ventetid, og dermed lang total transporttid fra behovet for transport er meldt til MKA. Lang ventetid øker faren for tvangsbruk, og står derved ikke i sammenheng med et uttalt ønske i helsetjenesten, om å minske behovet for tvangsbruk i håndteringen av pasienter med psykisk lidelse.

Svikt på ledelsesnivå i helseforetakene

De regionale helseforetakene mangler tilstrekkelig kunnskap og relevante data for sin styring, og mangler nødvendig grunnlag for å kunne planlegge, evaluere og korrigere tjenesten. Opplysninger om områder med svikt eller fare for svikt i ambulanseflytjenesten, som dels har vært kjent over tid, er i liten grad fulgt opp med tiltak som er gjennomført i tjenesten og som har medført varig effekt for tjenesteytingen. Dette utgjør samlet sett brudd på ansvaret for å sørge for forsvarlige ambulanseflytjenester, og innebærer brudd på gjeldende krav i lov og forskrift, jf. de rettslige utgangspunkt for vurderingen som beskrevet i kapittel 5.

Ambulanseflyskandalen, samrøre, inkompetanse og et mageplask for regjeringas anbudspolitikk

Etter skandalene med jernbanen, Go-Ahead og Vy-tullet har de gitt anbudet om å drive luftambulansetjenesten til selskapet Babcock, som så umiddelbart demonstrerte at dette kan de ikke.

Flykaptein Per Gunnar Stensvaag skrev et leserinnlegg i Avisa Nordland slaktet hele den prosessen som førte fram til elendigheten på en så forbilledlig måte at det knapt kan gjøres bedre:

«Konkurranseutsetting synes å være et sentralt bibelord i sittende regjerings religion. Tilsynelatende er de så sterke i sin tro at de ikke ser at anbudssystemet har helt åpenbare svakheter som i hvert fall gjør det mindre egnet på områder som har med liv og helse å gjøre. Rotet rundt landets luftambulansetjeneste burde bevise det til fulle, men de ansvarlige ikler seg pokerfjes og/eller feier med vekslende hell skandalen under teppet.»

Hvis dette er nivået på norske flykapteiner, bør de skrive flere lederartikler og kommentarer. Dette er jo glitrende. Og det er bare oppvarming. Stensvaag fortsetter:

«Når forutsetningene for ansvarlig drift ennå ikke er oppfylt lang tid etter operatørbyttet, er det nærliggende å spørre om viktige kriterier ble skjøvet i bakgrunnen til fordel for andre hensyn under anbudsrunden? Om det er tilfelle, er vi da så redde for å sette vårt eget land i bås med bananrepublikker at vi lar ansvarlige for ureint trav gå fri? Selv om faren for å bli beskyldt for konspirasjonsteorier vil være overhengende, er det ikke nå på sin plass å prøve å henge bjella på katta?»

Og så gjør Stensvaag det geniale grepet at han illustrerer beslutningsprosessen i en enkel illustrasjon. Den sier alt:

Les hele artikkelen her, den kan nytes.

Babcock er militærindustri

Og hva driver så dette konsernet Babcock med ellers, bortsett fra å ikke levere flytjenester til utkant-Norge? Jo, studerer man nettsidene deres, ser man at det stort sett handler om militærindustri, British Army, UK Royal Navy, og atomvåpen. Kort sagt et slikt firma man må regne med at Erna Solberg og Bent Høie vil sette til å ta seg av liv og helse i Nord-Norge.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.