Finurlig propaganda og psykologisk manipulasjon

0
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Denne brukes av Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19.

Dette er oppskriften som myndighetene og pressa nå bruker for alt den er verdt. Disse punktene kommer fra en artikkel av førsteemanuensis Haavard Koppang og ble publisert i BI.no i 2018:

Sju hovedtrekk ved propaganda:

  1. Propaganda handler om å styre og kontrollere folks oppfatninger og atferd. Oppmerksomheten styres unna feil i informasjon og resonnementer. Propagandister bruker fordommer og feilinformasjon til å skape nye oppfatninger, som å spille på aversjon mot visse sannheter eller på fanatisk støtte til visse vrangforestillinger.
  2. Propaganda kombinerer argumentasjon og aktivering av emosjoner (jfr. frykt, sinne, skyld og skam). Når emosjoner og fordommer aktiveres, er hensikten å hindre refleksjon om premisser og evidens – et tilsiktet utfall av falske argumenter.
  3. Fakta og fiksjon blandes på en finurlig måte. En propagandist sørger for at fakta-innslag gir tillit til propagandisten før man elter inn desinformasjon og fordreininger som mottaker vurderer som troverdig.
  4. Propaganda bagatelliserer egne feil, mens skyld og ansvar legges over på andre som klandres. Språkbruk om skadeverk formildnes. Et eksempel er når terrorister fremstilles som ”freedomsfighters”, eller at man ødelegger en stat og utfører massedrap i ”ondskapens akse”. Et annet eksempel er at bombing og drap av sivile fremstilles som sekundær-effekter.
  5. Propaganda skal være enkelt og tegnes i svart og hvitt – enten er du med oss og oppfører deg deretter, eller er du en av de andre og fiende. Budskapet skal også repeteres. Mottakere skal over tid tro på og innrette seg etter budskapet, fremfor å komme i selskap med grupperinger det snakkes nedsettende om.
  6. Budskapet skal ikke bare hindre respondenter fra å fatte informerte beslutninger, men også oppnå at man ikke vedkjenner seg beslutninger som allerede er fattet. Propagandister tilbyr gjerne muligheter til ansvarsfraskrivelse og til å komme seg ut av en vanskelig situasjon, før propagandaen trappes opp og presset øker ytterligere.
  7. Personer med roller – særlig i det offentlige apparat – forbundet med tillit og godtroenhet, har de beste forutsetninger til å forlede den gemene hop. Det kan enten skje åpent i embeds medfør, eller indirekte via personer i kulissene.

Budskapet skal ikke bare hindre respondenter fra å fatte informerte beslutninger, men også oppnå at man ikke vedkjenner seg beslutninger som allerede er fattet. Propagandister tilbyr gjerne muligheter til ansvarsfraskrivelse og til å komme seg ut av en vanskelig situasjon, før propagandaen trappes opp og presset øker ytterligere. Personer med roller – særlig i det offentlige apparat – forbundet med tillit og godtroenhet, har de beste forutsetninger til å forlede den gemene hop. Det kan enten skje åpent i embeds medfør, eller indirekte via personer i kulissene.

Oppdragelse til den nye normalen

Myndighetene er i full gang med å fortsette oppdragelsen av oss til å godta den nye normalen.

FHI om veien videre: – Vi må være forberedt på både «mutert jul» og «gledelig jul».

TV2 siterer Trygve Ottersen som leder arbeidet ved Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19.

I prosjektets første notat legges det frem fire scenarioer for fremtiden, som illustrerer forskjellige utfall pandemien kan få.

Det er laget to fremtidsbilder av hvordan julen 2021 kan se ut, og to bilder av hvordan julen 2025 kan se ut.

De to scenarioene for julen 2021 har fått navnet «gledelig jul» og «mutert jul». I scenarioet «gledelig jul» går forskerne ut ifra at alle nordmenn er vaksinert og at julefeiringen kan foregå nesten som normalt.

«Når ribben, lutefisken og pinnekjøttet dukker opp i butikkene, er alle voksne som ønsker det for lengst blitt vaksinert. På en pressekonferanse i starten av desember varsler statsministeren at julefeiringen i år vil bli så godt som normal.», står det i notatet.

Det andre scenarioet for julen 2021 er langt i fra like lystig. Her ser man for seg at julen må avlyses på grunn av en ny og smittsom mutasjon av viruset.

«På en hastig innkalt pressekonferanse forteller statsministeren at det har dukket opp en ny og svært smittsom variant av koronaviruset som vaksinene ikke kan hanskes med. Vi må stenge ned samfunnet og avlyse julefeiringen om vi skal få situasjonen under kontroll.»

Som man ser bruker Ottersen og hans nye senter den samme scenarieteknikken som vi har beskrevet i artikkelen En scenarioøvelse fra 2010 som du vil dra kjensel på.

Men hvem er Trygve Ottersen? Han er områdedirektør i FHI. Han har jobbet med dette før, slik det går fram av en artikkel fra 2018:

To av Folkehelseinstituttets ledere, Camilla Stoltenberg og Trygve Ottersen, sitter i en nyoppnevnt kommisjon tilknyttet tidsskriftet The Lancet som organiseres i samarbeid mellom London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), Universitetet i Heidelberg og Folkehelseinstituttet.

Kommisjonen skal se på grenseflatene mellom tre ledende agendaer i global helse som sammenfaller med Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt nye arbeidsprogram: universell tilgang til viktige helsetjenester, helsesikkerhet og tilrettelegging for bedre helse for alle. Målet er å beskrive samvirke og motsetninger i arbeidet med å nå de tre målene. Kommisjonen skal blant annet se på hvilke strukturelle virkemidler, samt tiltak i helsesektoren og institusjoner det er som særlig styrker innsatsen på tvers av helsesektoren i forskjellige land.

Andre medlemmer av kommisjonen er blant annet verdensledende smittevernekspert David Heymann, og Japans tidligere helseminister, Yasuhisa Shiozaki. Kommisjonen holdt sitt avsluttende møte i Oslo i 2019.

Addressing the fragmentation of global health: the Lancet Commission on synergies between universal health coverage, health security, and health promotion (The Lancet)

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.