Erna Solberg gjør Rygge flystasjon til et ledd i USAs angrepsstrategi

0
Foto: Mathias Kartveit Mikalsen / Forsvaret

1. juni 2021 besøkte statsminister Erna Solberg Rygge flystasjon. Der fikk hun høre om basen og kommende planer for framtida. Dette forteller Forsvaret på sine nettsider. De oppfatter tydeligvis ikke ironien i at statsministeren blir informert om militære planer for framtida i stedet for å være den som legger fram slike planer. Og disse planene er så alvorlige for Norges framtid at de burde ha vært oppe i sin fulle bredde i offentligheten, for det dreier seg om intet mindre enn at Rygge flystasjon blir et framskutt element i USAs angrepsstrategi.

Dette går fram av den nevnte artikkelen, der det heter:

Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, fortsatte orienteringen med fokus på Luftforsvarets basekonsept og Rygges strategiske betydning.

– Ved å konsentrere vår virksomhet til i hovedsak tre flystasjoner dekker vi hele det norske interesseområdet med kampfly og andre luftsystemer. Med en base i Nord-Norge, en i Midt-Norge og en i Sør-Norge får virksomheten høy operativ stridsevne og geografisk spredning. To av disse basene, Evenes og Ørland, etableres til fullt operative kampbaser hvor F-35 skal være permanent stasjonert. På Evenes skal vi også operere våre nye P-8 maritime patruljefly.

Rygge flystasjon skal videreutvikles som deployeringsbase. Luftforsvaret skal hurtig kunne deployere kampfly og luftvern for å etablere nasjonal høy luftmilitær beredskap i Sør-Norge hvis det kreves. Rygge er av strategisk betydning både for Norges forsvar, NATO og USA. Allierte styrker som opererer fra Rygge kan nå store deler av Nord-Europa og kan bidra til å beskytte allierte forsterkninger til Nord-Europa, og Sør-Norge, langs sjøveien over Atlanteren. Rygge er derfor utpekt som omforent område i nylig inngåtte Supplementary Defence Cooperation Agreement (SDCA) mellom USA og Norge.

Vi gjentar:

Allierte styrker som opererer fra Rygge kan nå store deler av Nord-Europa og kan bidra til å beskytte allierte forsterkninger til Nord-Europa, og Sør-Norge, langs sjøveien over Atlanteren.

Det betyr at Rygge blir en koordineringsbase i USAs angrepsstrategi mot Russland. Dette handler ikke om forsvar av Norge.

Erna Solbergs regjering har da også inngått den nevnte avtalen med USA, Supplementary Defence Cooperation Agreement (SDCA), som er en sjokkerende, nykolonial underkastelsesavtale. Ifølge den får USA fullstendig kontroll over enkelte områder i Norge som vil stå under USAs militære kontroll, og der de kan sende inn og ut personell uten at norske myndigheter hvem som kommer og går. Det vil også gjelde leiesoldater i USAs tjeneste. For som det står i avtalens artikkel III, punkt 2:

Norway authorizes U.S. forces to control entry to Agreed Facilities and Areas, or portions thereof, that have been provided for exclusive use by U.S. forces, and to coordinate entry with Norwegian authorities at Agreed Facilities and Areas jointly used by U.S. forces and Norwegian Armed Forces, for purposes of safety and security. (vår uth. red.)

Og i artikkel IV, punkt 2:

U.S. forces shall have exclusive control over the access to, use of, and disposition of such prepositioned materiel and shall have the unencumbered right to remove such prepositioned materiel at any time from the territory of Norway. (vår uth. red.)

Og samme artikkel, punkt 3:

Aircraft, vehicles, and vessels operated by or for U.S. forces shall have access to aerial ports and seaports of Norway and other locations, as agreed, for the delivery to, storage and maintenance in, and removal from the territory of Norway of U.S. forces’ prepositioned materiel. (vår uth. red.)

Med denne avtalen underkaster Norge seg USAs militære kontroll fullstendig og uten forbehold. Da hjelper det naturligvis ikke at det i avtalen, helt ulogisk, heter:

Nothing in this Article alters Norwegian policies with regard to the stationing of foreign forces on Norwegian territory, and the stockpiling or deployment of nuclear weapons on Norwegian territory. (vår uth. red.)

Denne avtalen er ikke bare i strid med det som har vært Norges basepolitikk siden 1945. Det er en total omlegging av basepolitikken, og gjør vårt land til et framskutt «hangarskip» for USAs millitære angrepsstyrker mot Russland. Erna Solberg kan gjennomføre en så fullstendig omlegging av basepolitikken fordi Arbeiderpartiet støtter henne i det – og fordi opposisjonen sover sin skjønneste tornerosesøvn og lar dem holde på.

Forrige artikkelHva er opposisjonens holdning til såkalte karantenehotell?
Neste artikkelStoltenberg med entusiastisk støtte til Storbritannias kanonbåtdiplomati mot Kina
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).