Det skitne skiftet

0
Teknosøppel på dynge i Afrika. Kilde: Afrik21

Det såkalte «grønne skiftet» er ikke så grønt at det gjør noe, viser en ny rapport fra International Energy Agency (IEA). De har sett på hva det vil kreve av mineralutvinning for å gå fra fossil energi til såkalt «fornybar» energi. (Vi bruker hermetegn her, fordi det viser seg at mye av det som selges inn som fornybart, er ikke fornybart i det hele tatt.) I rapporten The Role of Critical Minerals in Clean EnergyTransitions heter det:

Et energisystem drevet av rein energiteknologi skiller seg dypt fra det som drives av tradisjonelle hydrokarbonressurser. Å bygge solcelleanlegg, vindparker og elektriske kjøretøyer krever generelt mer mineraler enn deres motstykker med fossilt brensel. En typisk elbil krever seks ganger mineralinnsatsen sammenliknet med en konvensjonell bil, og et vindkraftverk på land krever ni ganger mer mineralressurser enn et gasskraftverk. Siden 2010 har den gjennomsnittlige mengden mineraler som trengs per ny enhet med kraftproduksjonskapasitet økt med 50% ettersom andelen fornybar har steget.

Hvilken type mineralressurser som kreves varierer etter teknologi. Litium, nikkel, kobolt, mangan og grafitt er avgjørende for batteriets ytelse, lang levetid og energitetthet. Sjeldne jordelementer er avgjørende for permanente magneter som er viktige for vindturbiner og EV-motorer. Elektrisitetsnett trenger en enorm mengde kopper og aluminium, med kopper som en hjørnestein for all strømrelatert teknologi. Skiftet til et reint energisystem vil føre til en enorm økning i behovet for disse mineralene, noe som betyr at energisektoren vokser frem som en viktig kraft i mineralmarkedene.

En enorm mengde brukte batterier

Den økte bruken av batterier vil føre til en enorm økning i mengden av brukte batterier, og et tilsvarende søppel- og resirkuleringsproblem, skriver IEA, og illustrerer det slik:

Utvinning av for eksempel litium krever store mengder vann, og omtrent halvparten av verdens litiumressurser finnes i områder der det allerede er vannmangel, heter det i rapporten. Den økte mineralutvinnga vil også føre til store mengder utslipp, samt at den minkende kvaliteten på malmen over tid vil både øke innsatsen av energi i utvinninga og gruveindustriens fotavtrykk på naturen. Prisen på hver energienhet vil dermed også øke. Rapporten side 137.

IEA innser at det blir svært vanskelig å skaffe så store mengder mineraler, derfor mener de at resirkulering er veien å gå. Men resirkulering er som kjent ingen gratis lunsj. Det krever mye energi og arbeidsinnsats å få små mengder litium ut av et mobilbatteri, for eksempel. Og i dag er denne gjenvinninga svært skitten. Småunger brenner teknoavfall i Afrika for å hente ut mineralene for «det grønne skiftet». The Burning Truth Behind an E-Waste Dump in Africa.

Det «grønne skiftet» er skittent

Norske politikere sier «det grønne skiftet» i annenhver tale de holder, som om de sier noe viktig. Og offentligheten fôres med vakre visjoner om hvor miljøvennlig og vakkert det hele skal bli. Men dette er reklamen. Virkeligheten er langt mer brutal.

Vi sier ikke at alternativ energier ikke har noe for seg, eller at det ikke skal gjøres en innsats for å finne alternativer til det fossile energisystemet. Det vi gjør er å rive vekk salgstriksene og peke på hvilke kostnader, både økonomisk, menneskelig og miljømessig, som dette såkalte «grønne skiftet» vil føre til, og så langt er konklusjonen entydig: Det handler om et skittent skifte, og det vil ikke en gang lykkes i særlig grad med å redusere bruken av fossil energi.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.