Yrkesaktive militære i Frankrike tar bladet fra munnen

0
Flag of France on soldiers arm (collage).

21 april 2021, på dagen seksti år etter det franske militærkuppet i Algerie, sendte 8000 yrkesmilitære et tydelig varsko til det politiske miljøet: det franske samfunnet er i oppløsning og vi er rede til å støtte poltikken som vil verne nasjonen.

Av Daniel Ducrocq.

Les: Kraftig varsko fra yrkesmilitære mot oppløsningstendenser av Frankrike som nasjon

I en meningsmåling publisert 29.04, svarte 73% at de er enige med de militære i at det franske samfunnet er i oppløsning, og 58% støtter deres initiativ.

Les: Frankrike: Mer enn halvparten av befolkninga mener at landet går i oppløsning

Nesten samtlige av de yrkesmilitære som sto bak varskoet er pensjonister, og risikerer derfor ingen juridiske følger. De har blitt anklaget for å være  »gamle gubber» som forsvarer verdier som nasjonal stolthet, Frankrikes ære, osv. Disse verdiene har gått ut av dato og er uten appell til dagens generasjon av militære, hevdet noen.

Men hva mener egentlig dagens yrkesaktive militære om varskoet fra »den gamle garden»?  Spørsmålet ble besvart 9 mai i en underskriftkampanje som yrkesaktive militære har tatt initiativ til. Underskriftkampanjen støtter åpenbart utspillet fra de pensjonerte militære, og er adressert til E. Macron, regjeringen, parlamentarikerne og den militære øverste ledelsen.

Teksten til underskriftkampanjen påpeker at de gamle soldatene som gråter over det synlige forfallet av det landet de elsker, har de siste ukene blitt hånet. 

‘Derfor er det vår tur, vi aktive militære å tre inn i debatten (…). Selv om loven ikke tillater at vi uttaler oss i åpenhet, er det ikke mulig for oss å stå stille. (…) I Afghanistan, i Mali i den Sentrale Afrikanske Republikken har noen av våre kamerater mistet livet i kampen mot islamisme, som dere går på akkord med, på eget territorium. (…) Vi har sett med egne øyne drabantbyer bli overlatt til seg selv og at det gjøres tilpasninger til kriminelle miljøer. (…)

»Ja, våre pensjonerte kolleger har absolutt rett når de sender et varsko. Vi er vitner til voldsutøvelser, til splittelse av felleskapet i det offentlige rom og i den offentlige debatten.»  

»Det er ikke opp til de militære å ta opp politiske spørsmål, sier dere. Tvert imot: det er nettopp fordi vi er apolitiske i vår vurdering av situasjonen, at vi er i stand til å fremlegge en profesjonell konstatering. Denne oppløsningen har vi sett i mange kriserammede land i forkant av sammenbrudd. Den er et forvarsel på kaos og vold(…)» 

»Dere er klare over at en borgerkrig ulmer i Frankrike, og om den bryter ut, kommer de militære til å opprettholde orden på vårt nasjonale territorium (…)» 

Kommentar: Budskapet i underskriftkampanjen lansert av yrkesaktive militære, er ikke til å misforstå. De deler fullt ut synet på situasjonen slik den ble skissert i dokumentet fra deres pensjonerte kolleger, 21 april. I stedet for å undertegne eget dokument (med de juridiske konsekvensene for hver enkel) inviterer  yrkesaktive militære det franske folk til å delta i underskriftkampanjen. Ett døgn etter at den ble lansert, har kampanjen samlet over 163.000 underskrifter.

Det bør ikke være tvil om at en betydelig del av befolkningen i Frankrike kjenner seg igjen i beskrivelsen av situasjonen skissert av de militære. Men det alarmerende fokuset på religiøse motsetninger, er en gavepakke til alle som ønsker å ta oppmerksomheten bort fra klassekamp. Det er åpenbart at klassemotsetninger har tilspisset seg i Frankrike og bidrar sterkt til den »splittelsen av felleskapet» som de militære advarer om. Ved å fokusere på religiøs identitet som hovedfaktor for oppløsning av det franske samfunnet, viser de militære fravær av klassebevissthet. 

Daniel Ducrocq 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.