Kraftig varsko fra yrkesmilitære mot oppløsningstendenser av Frankrike som nasjon

0
Militærparade i Paris på nasjonaldagen 14. juli. / Shutterstock

Det er ikke hverdagskost at toppoffiserer i Frankrike uttaler seg om spørsmål som ikke angår deres fagfelt. Når dette skjer, vekker det oppsikt. Over tusen yrkesmilitære (blant dem 20 generaler og 100 offiserer) har undertegnet et brev adressert til Emmanuel Macron, den franske regjeringen og medlemmene av Nasjonalforsamlingen. Brevet ble publisert i Valeurs actuelles 21.04.21.

Av Daniel Ducrocq.

Brevet er en tydelig advarsel mot multikulturalisme som ifølge de yrkesmilitære, fører til oppløsning av det franske samfunnet. De skriver:

«Tiden er alvorstung, Frankrike er i fare, truet av flere dødelige risikomomenter. I lys av dagens situasjon kan ikke vi, franske soldater, forholde oss likegyldige overfor skjebnen til vårt vakre land. (…) Vår æresfølelse innebærer en forpliktelse til å advare mot oppløsning av fedrelandet.

Denne oppløsningen manifesterer seg, gjennom en såkalt antirasisme, i et eneste mål: å skape ubehag og hat mellom samfunnsgrupper (…) Hatefulle fanatikere ønsker rasekrig. De forakter landet vårt, med sine tradisjoner, sin kultur, og ønsker nasjonens oppløsning ved å viske bort dens fortid og historie.

Islamisme og forstadsgjenger fører til oppløsning ved å underlegge seg territorier styrt av dogmer som er strid med Grunnloven vår. (…) Det verken kan eller bør eksistere én eneste by, én eneste bydel hvor republikkens lover ikke håndheves.   

Oppløsning viser seg når hatet overskygger broderskapet, når styresmaktene bruker politiapparatet som lynavleder og syndebukk i møte med de »gule vester» som uttrykker sin håpløshet, samtidig som maskerte infiltratører plyndrer butikker og truer politiet. (…)

Farene er stigende og for hver dag øker volden i omfang.  Hvem kunne ha spådd for ti år siden at en lærer skulle bli halshugget utenfor skolen han underviser i? Vi, samfunnstjenere som alltid har vært beredt til å ofre oss slik vårt militære engasjement krever, kan ikke være passive tilskuere av den slags hendelser.

De som styrer landet vårt, må absolutt finne det nødvendige mot for å fjerne disse farene. For å få dette til, er det nok å håndheve med styrke, de lovene som allerede fins. Ikke glem at, i likhet med oss, har et stort flertall av våre landsmenn gått lei av deres unnvikende politikk og deres medskyldige stillhet.    

(…) Tiden er alvorstung, oppgaven er kolossal; ikke sløs med tiden, og vær klar over at vi er innstilt på å støtte den politikken som har til hensikt å verne nasjonen. Men hvis det ikke handles, vil unnfallenhet ubønnhørlig spre seg i samfunnet. Dette vil til slutt kunne føre til en eksplosiv tilstand og et mulig inngrep av våre kolleger i den farefulle oppgaven å verne våre verdier, og beskytte våre landsmenn på det nasjonale territoriet.

Det er tydelig at det ikke er tid til å nøle, ellers vil en borgerkrig sette en sluttstrek for de økende kaotiske forholdene, og de døde (som dere vil være ansvarlige for) vil være i tusentall. 

Initiativtakeren til oppropet, den pensjonerte offiseren Jean-Pierre Fabre-Bernadac.

Brevet fra de 1000 franske yrkesmilitære til politikerne gir ikke rom for mistolkning av signalet: vi, yrkesmilitære har som oppgave å gripe inn mot farene som truer det franske samfunnet. Vi har et stort flertall av våre landsmenn i ryggen, og vi vil støtte en politikk som verner nasjonen. En så tydelig innblanding av de militære på den politiske arenaen, har ikke funnet sted siden fire generaler tok makten i Algerie i april 1961, og truet med å avsette den franske regjeringen.  

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Mens venstresiden stiller seg svært kritisk til utspill fra de militære og krever juridiske reaksjoner, jubler Marine Le Pen og hennes parti Rassemblement national. I en uttalelse skriver hun: 

»jeg samtykker i deres analyser, og deler deres bekymringer»og videre: »jeg inviterer dere (de yrkesmilitære) til å slutte dere til vår aksjon, kampen som begynner, (…) kampen for Frankrike.»

Det er presidentvalg i 2022, og valgkampen som er for lengst begynt, har med innblandingen av de militære fått en ny vending.

Daniel Ducrocq

Initiativtakeren til oppropet, den pensjonerte offiseren Jean-Pierre Fabre-Bernadac, deltok i en TV-debatt som man kan se her.

Forrige artikkelProtester mot militærregjeringa i Tsjad
Neste artikkelPaul Krugmans pinlige sitatfusk i New York Times