Hvorfor har Danmark en politisk avtale med World Economic Forum?

0
World Economic Forum har avtaler med blant annet Danmark og ikke minst med FN. Her fra undertegnelsen av sistnevnte. Foto: WEF

For et par år siden undertegnet Børge Brende på vegne av World Economic Forum og Danmarks finansminister Kristian Jensen en såkalt Memorandum of Understanding. Den kan leses her i sin helhet slik den er lagt fram på nettsidene til den danske regjeringa.

Vi har spurt det norske utenrikspepartementet om det foreligger en tilsvarende avtale for Norges vedkommende, men fått forsikringer fra Trude Måseide i UDs kommunikasjonsavdeling om at noe slikt ikke foreligger. Og det er grunn til å håpe at det heller ikke vil foreligge i framtida. Den avtalen Danmark har inngått er mer enn betent. Memorandum of understanding (MoU) er en type avtale som gjenspeiler en felles forståelse, og er ikke folkerettslig bindende. Men det er likevel svært betenkelig og tvilsomt at en stat inngår en slik avtale med en interesseorganisasjon, i dette tilfellet interesseorganisasjonen for de 1000 rikeste selskapene i verden.

Her er en faksimile fra avtalen:

Danmark har altså lovt å samordne seg med WEF på en rekke områder, inkludert vitenskap og «governance», som er kode for global styring, blant annet av internett og klimapolitikk.

Og det er ingen tvil om at det her vil være WEF som trekker Danmark i sin retning og ikke omvendt.

Milliardærklubben utvikler mange slike avtaler

I september 2020 undertegnet WEF og International Renewable Energy Agency en MoU:

Det formaliserer begge organisasjoners forpliktelse til å utforme banen til den globale energiomstillinga, ettersom pandemien risikerer å avspore nylige fremskritt med å takle verdens energiutfordringer.

WEF har også undertegnet en MoU med Kina, men i det forholdet er nok Kina den sterke parten.

Den farlligste avtalen av denne typen som WEF har undertegnet er den strategiske partnerskapsavtalen med FN.

I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.

Partnerskapsavtalen kan leses her. Vi skrev etter undertegnelsen at dette betyr at milliardærenes våte drømmer går i oppfyllelse. Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene.

Minst 240 frivillige organisasjoner undertegnet et opprop mot Strategic Partnership Framework. De kaller det en overtakelse av FN fra WEFs side. Oppropet finnes her.

Gjennom partnerskapsavtalen oppnår WEF å omdefinere det internasjonale samarbeidet. Det som var multilateralisme mellom medlemsland erstattes av det milliardærklubben kaller «multistakeholderisme», der multinasjonale korporasjoner defineres som likeverdige parter og som deler av styringssystemet.

En sektor der monopolkapiutalens kontroll over FN-systemet er svært påfallende er Verdens helseorganisasjon – WHO.

Gjennom partnerskapsavtalen oppnår WEF å omdefinere det internasjonale samarbeidet. Det som var multilateralisme mellom medlemsland erstattes av det milliardærklubben kaller «multistakeholderisme», der multinasjonale korporasjoner defineres som likeverdige parter og som deler av styringssystemet.

En sektor der monopolkapiutalens kontroll over FN-systemet er svært påfallende er Verdens helseorganisasjon – WHO.

Ifølge Wikipedia har WHO og Verdensbanken etablert det de kaller International Health Partnership (IHP+). Verdensbanken er som kjent en del av Bretton Woods-systemet som siden annen verdenskrig har vært en av garantistene for USAs globale hegemoni. Og hvem er så partnere i IHP+? Wikipedia skriver:

IHP+ has partners from around the world including developing countries, civil society organizations (CSOs) and development partners. Originally, 26 signatories including 7 countries, 18 bilateral and multilateral partners, and the Bill & Melinda Gates Foundation signed the IHP+ Global Compact.

WHO driver også noe som heter Alliance for Health Policy and Systems Research, og hvem er med i den alliansen?

De tyngste aktørene der er Bill & Melinda Gates Foundation og Gavi, the Vaccine Alliance, som igjen Består av The Bill & Melinda Gates Foundation, Unicef, WHO og Verdensbanken.

I lys av dette er samarbeidsavtalen mellom WEF og Danmark også en farlig avtale, og noe en sjølstendig nasjon aldri skulle ha inngått.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.