USA får fire flybaser i Norge

0
F-35A kampfly landet for første gang på Rygge flystasjon 17 september 2019. Forsvaret.

I henhold til den avtalen forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og US Chargé d’affaires Richard Riley skrev under 16. april 2021 vil USA få fire flbaser i Norge.

Disse basene opprettes på flystasjonene på Rygge, Sola, Evenes og på Ramsund orlogsstasjon, som er Sjøforsvarets logistikkbase i Nord-Norge.

USAs militære styrker vil få politimyndighet på disse stedene og kontrollere dem som om det var amerikansk territorium.

USA får altså fire flybaser på norsk jord, og det mener regjeringa ikke er i strid med en norsk basepolitikk som går ut på at Norge aldri skal forplikte seg til å åpne baser for fremmede militære styrker på norsk område i fredstid.

– Det vil ikke bli aktuelt å åpne for utenlandske baser i Norge i fredstid, slo utenriksminister Ine Eriksen Søreide fast da hun la frem avtalen.

– Regjeringen mener norske interesser er godt ivaretatt, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Magne Aasbrenn, tidligere leiar i Noregs Mållag skriver i et leserinnlegg i Demokraten:

USA flyg alt jagarfly frå Rygge. I den amerikanske kongressens 2018-budsjett stod Rygge flystasjon oppført med 10,3 millionar dollar. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) hevdar at den nye avtalen held den politiske linja som seier at vi ikkje skal ha amerikanske basar eller atomvåpen på norsk jord. Likevel blir Rygge i praksis ein amerikansk base når USA kan bruke flystripene og bygge der med svært lite norsk innsyn. Amerikanarane skal få «utøve politimyndighet» på desse områda.

For å bli uhyggeleg konkret kan eit slikt amerikansk militært område bli eit viktig bombemål i første runde av ein krig mellom NATO og Russland, med svært alvorlege følger for Østfold. På kortare sikt bidrar auka basebygging til auka spenning og konflikt i Nord-Europa, der avspenning må vere eit prioritert mål.

Vi skrev i januar 2018 om dette:

Det amerikanske luftforsvaret hevder i egen prosjektbeskrivelse at planene om å bruke Rygge til å huse kampfly er koordinert med Norge. Dette skriver NRK Østfold på bakgrunn av et oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad.

Sarpsborg Arbeiderblad har fulgt denne saka tett, og var de første som kunne melde om at USA har bestemt seg for å investere nesten 100 millioner kroner på Rygge for å gjøre flyplassen til base US Air Force. Avisa skrev da:

USA ønsker å bygge en såkalt Quick Reaction Alert (QRA) pad for jagerfly. Installasjonen skal kunne brukes av alle Nato-land hvis det blir behov for økt tilstedeværelse i Norge eller Nord-Europa.

QRA betyr at mannskapene er i full beredskap 24 timer i døgnet, påkledd for kamp. At dette er en framskutt base med spydpissen kan det derfor ikke være tvil om. Det betyr også at Rygge og de andre tre basene vil være atomvåpenmål i en værste fase av en eventuell krig mellom USA og Russland. Og det betyr igjen at hovedstadsregionen med 1,5 millioner mennesker vil være det.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.