Lydriket Norge

0
Marionetteministeren Frank Bakke-Jensen gir bort norsk suverenitet. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Definisjonen: «Lydrike er et land som er tvunget til å adlyde og følge et annet lands påbud. Det er ikke nødvendigvis snakk om en okkupasjon, og lydriket er offisielt selvstendig.» (Wikipedia) Norge var et lydrike i unionen med Sverige. Og nå er vi på tur til å bli det under USA.

Av Frode Bygdnes.

Den 16.april 2021, skrev forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og US Chargé d’affaires Richard Riley under en avtale som gir USA full adgang til å bruke omforente områder av vårt land i krise og krig. Evenes flyplass og Ramsund Orlogsstasjon defineres nå som felles område. Vi har med denne avtalen gitt USA blankofullmakt til å bruke norsk jord fritt til sin aggressive politikk mot vår nabo i øst. Dette er farlig.

Regjeringa presenterer avtalen som en gavepakke fra USA. De skal bygge infrastruktur på Ramsund, Evenes, Rygge og Sola. Infrastrukturen og bygningene som føres opp, skal Norge få. At utgiftene for sikringstiltak, leie av privat grunn ved øvelser og fellesområder, skal betales av Norge, gjør at denne gaven kan bli dyr. Men det verste er at vi ikke har suvereniteten over norsk jord. For USA skal ha full bruksrett over flystripa og omforente områder som øvelsesområder.  

Regjeringa skryter av eiendomsretten, som for bygningene sikkert kan måles i kroner. Men de er ikke omsettbare hvis ikke vi selger dem til Russland. Men det alvorlige er at vi sier ifra oss bruksretten om USA har behov for å bruke landingsstripa på Evenes.

Amerikanerne brukte Bodø som fremskutt base for etterretningsoppdrag i 1960 da U2-flyet ble skutt ned over Sovjetunionen. Den gang ga norske myndigheter også garantier. Amerikanernes fly skulle ikke brukes til overvåking av Sovjet. Einar Gerhardsen selv sa den gang at de involverte parter betraktet regjeringa vår som en vasall-regjering. Vi var på randen til atomkrig. Sovjet beskylte Norge for å ha tillat USA sin røvertokt. Derfor truet Khrusjtsjov med atomvåpen for å slette Bodø fra kartet.

I vår tid står utenriksministeren fram sammen med Frank Bakke-Jensen og sier at denne avtalen ikke gjør noen endringer for norsk sikkerhetspolitikk. Det er direkte galt. Norge var mer ydmyk i 1960, og det var nødvendig for å komme i dialog med vår nabo i øst. Dagens avtale garanterer USA trening, øving og tilstedeværelse. Avtalen legger landet åpent for USA i enhver situasjon der de viser til et behov. Vi blir en slagmark i tilfelle den pågående kalde krigen blir varm. Dette er en militær opptrapping i vårt område som truer freden. Med nytt amerikansk brudd på norsk forsvarspolitikk, har vi ikke noe å forsvare oss med. Avtalen er der.

Vår basepolitikk med å ikke ha fast stasjonerte styrker på norsk jord, har systematisk blitt undergravd av denne regjeringa. Nå har de til og med gjort avtale som garanterer USA sine tropper fast plassering på norsk jord, og samtidig åpner for flere områder i en 10-års periode. Avtalen vil bli en belastning for fremtidige samtaler med vår nabo i øst. Vi kan ikke forvente å bli respektert når vi ikke har full sjølråderett over eget territorie.

Hverken regjeringa eller Arbeiderpartiets landsmøte vil underskrive FN-traktaten om forbud mot atomvåpen. Selv om det nå er blitt internasjonal rett, så kan hverken Solberg-regjering eller Støre-regjering signere den. Dermed er vi ikke en fredsnasjon lenger. For denne avtalen av 16.april binder Norge til USA som et lydrike. Og regjeringa vil fremstå som ei marionettregjering. Her får amerikanerne blankofullmakt til å stasjonere atomubåter ved våre havner, og atomvåpen på våre flyhavner. Erklæringa om ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid, er dermed verdiløs.

Denne avtalen skal først behandles som en samtykkeproposisjon i Stortinget, så vil det komme en lovproposisjon. Det norske folk er nødt til å få krigsmotstandere inn på Stortinget.

Frode Bygdnes

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.