USA har bombet hver dag i 20 år

0

USA og allierte har sluppet minst 326.000 eksplosiver over land i Midtøsten og Afrika siden 2001. Det tilsvarer 46 bomber hver eneste dag de siste tjue årene.

Av Terje Alnes.

Etter terrorangrepene mot USA i september 2001 har amerikanerne svart med en sammenhengende bombekampanje som i varighet overgår krigene i Indokina på 1960- og 70-tallet. Denne «krigen mot terror» rammer stater som aldri har angrepet USA. Irak, Syria, Afghanistan og Jemen er de landene som nærmest daglig blir bombet. Tallene viser at det er sluppet minst 152.000 bomber og missiler over Irak og Syria alene. Libanon, Libya, Pakistan, de palestinske områdene og Somalia angripes også jevnlig fra luften.

Offentliggjøring stoppet

Tallene på den massive bombingen er basert på US Airpower-sammendrag for Afghanistan, Irak og Syria, Bureau of Investigative Journalism sin telling av droneangrep i Pakistan, Somalia og Jemen, Yemen Data-prosjektets telling av Saudi-ledede luftangrep i Jemen, New America Foundation-databasen over utenlandske luftangrep i Libya, og annen publisert statistikk. Tallene er imidlertid mangelfulle.

2018 og 2019 var rekordår for amerikanske luftangrep i Afghanistan. Det amerikanske luftvåpenets offentlige statistikk over bombeangrep ble stanset av Donald Trump i mars 2020, og Joe Biden har fortsatt hemmeligholdet. Det var ikke tilfeldig at Trump sluttet å publisere tallene rett etter den amerikanske avtalen med Taliban om tilbaketrekking av amerikanske styrker. Dette skapte et falskt inntrykk av at krigen i Afghanistan var over. I virkeligheten gjenopptok USA bombingen etter bare en 11 dagers pause. Men hva med 2020? Vi vet ikke.

Biden fortsetter bombingen

Det er liten grunn til å tro at den nye administrasjonen i Washington vil stoppe bombingen. Bare noen uker etter at Biden var innsatt som president slapp USA 1,75 tonn med bomber over en liten syrisk landsby mot grensen til Irak. Angrepet tok livet av 22 mennesker. Hensikten var å ramme påstått iranskstøttede militsgrupper, som dager i forveien skal ha sendt raketter mot amerikanske styrker i Irak. «Angrepet var defensivt av natur», ifølge en talsmann for Pentagon.

Å fremstille dette luftangrepet som en forsvarshandling illustrerer bare frekkheten og den skrudde virkelighetsoppfatningen i USA. Den syriske regjeringen karakteriserte angrepet som «feigt» og slo fast at det var et brudd på internasjonal lov.

Når det kommer til amerikansk bombing er vestlige politikere og halehenget av medier stort sett likegyldige til hva folkeretten sier. Å bombe i Syria er en ulovlig handling så lenge det ikke er godkjent av FNs Sikkerhetsråd. På samme måte er okkupasjonen av landområder og plyndringen av syriske oljefelt nordøst i landet helt klart folkerettsstridig. Likevel hører vi ingen vestlige politikere av betydning stå opp for Syrias sak, selv om landet ranes for store verdier som skulle komme den syriske befolkningen til gode.

Ulovlig terrorbombing av USA

Flertallet av terroristene som sto bak angrepene mot USA i 2001 hadde pass fra Saudi-Arabia. Saudi-Arabia har aldri blitt bombet, som alliert med USA deltar de tvert imot i bombingen på amerikansk side. Dette faktum er en god illustrasjon på at uttalt terrorbekjempelse bare tjener som skalkeskjul for det krigføringen er; nemlig amerikansk intervensjonisme som er forbudt etter folkeretten. Om USA har afghanske og irakiske myndigheters tillatelse til å bombe som de gjør kan sikkert diskuteres, men det er udiskutabelt at bombingen i f.eks. Syria, Libya og Somalia er brudd på internasjonal rettsorden og følgelig ulovlig.

Å fremstille denne krigføringen som terrorbekjempelse, en type preventiv bombing, er grovt misvisende. I realiteten har sivilbefolkningen i disse landene i to tiår blitt utsatt for terrorbombing fra USA og allierte. Tusenvis av sivile er drept, enda flere kvestet for livet. Den tilsynelatende endeløse krigføringen har blitt hverdag for millioner av mennesker.

Likegyldighet i Vesten

Etter en betydelig folkelig mobilisering mot Irakkrigen i 2003 er det lite oppmerksomhet rundt den pågående bombingen som daglig sprer død og lidelse. Årsaken er sannsynligvis at tapstallene på amerikansk og alliert side er svært lave siden angrepene foregår fra luften. Dermed er det lite medieoppmerksomhet på hjemmebane rundt det som kan kalles en permanent krigføring.

Den lavintensive krigen pågår uavbrutt, men vi bryr oss ikke, for vi identifiserer oss ikke med ofrene. I den offisielle fortellingen er det jo terrorister som drepes. Det er imidlertid grundig dokumentert at «feilbombingene» er mange og at sivile drepes i stor stil.

Kilder:

«Trump & Biden’s Secret Bombing Wars», commondreams.org 04.03.21, «US, Allies Drop 46 Bombs Per Day for 20 Years, New CODEPINK Research Reveals«, mintpressnews.com 05.03.21, «Another Step Back for Biden: Attac on Syria Draws Establishment Cheers«, mintpressnews.com 26.02.21

Fra Spartakus.

Forrige artikkelSkammens parlament
Neste artikkelUSA-støttet kandidat i Ecuador oppfordrer til annullering av valget og militærkupp