«Det skal koste å angripe Israel»

0

Norsk Folkehjelp i lomma på Israel?

Av Eva Thomassen.

I steigan.no 19.03.2021 gir kommunikasjonssjef Ødegaard i Norsk Folkehjelp tilsvar til Lars Birkelunds artikkel 16.03.2021 Norsk Folkehjelp eller kolonimaktenes hjelper?

Ødegaard redegjør for hvilke prinsipper Norsk Folkehjelp jobber etter i Syria.

  • «Vi har ikke, og vil aldri, støtte organisasjoner som bedriver eller støtter terrorvirksomhet.«
  • «Gjennom våre samarbeid med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner støtter vi demokratiske krefter på vegne av vanlige folk.«

Stemmer det med fakta på bakken at Norsk Folkehjelp ikke støtter terrororganisasjoner?  

Problemet for Ødegaard er at det er ikke han som bestemmer hva som er en terrororganisasjon. Det er det USA som gjør. Eller Israel for å være mer presis. Eller er det David Abrams som driver Zionist Advocacy Center? Ja, og det vet Ødegård utmerket godt.

Å legge seg ut med David Abrams har Norsk Folkehjelp betalt dyrt for.

 Zionist Advocacy Center:
«Vår strategi er å angripe anti-israelske organisasjoner for å sette dem på defensiven. Når noen er redde for å bli saksøkt, så kan det skremme dem fra å gå imot Israel sier den amerikanske advokaten David Abrams, som driver enkeltmannsforetaket  Zionist Advocacy Center.«

Gjennom organisasjonen sin gjør han juridisk arbeid for å styrke Israels sak

Abrams: «Norsk Folkehjelp har seg selv å takke for å bryte amerikanske regler og gi assistanse til ayatollah-regimet og islamistiske terrororganisasjoner.«

Hva er det Norsk Folkehjelp er straffet for?
Samarbeid med Norsk Hydro om minerydding i Iran. Samt for å hatt kurs for ungdom på Gaza. 

Norsk Hydro og Norad finansierte prosjektene som Norsk Folkehjelp nå må svi for.
Saken er basert på en varsling som ble levert i 2015 fra TZAC, Inc (The Zionist Advocacy Center).

Bakgrunn USAID

«Norsk Folkehjelp signerte en nødhjelpskontrakt med USAID i 2012. I tilknytning til denne signerte vi også en erklæring om at vi de ti siste årene ikke hadde noen form for samarbeid eller tilknytning til personer, organisasjoner eller stater som befant seg på USAs forbudslister. Norsk Folkehjelps fortolkning av denne erklæringen var at den gjaldt kun land og prosjekter der USAIDs midler ble brukt. USAID har derimot en annen tolkning, og mener forpliktelsen gjaldt hele Norsk Folkehjelps virksomhet også når denne er finansiert av andre donorer.«

Samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og USAID har pågått i over 15 år.

«Norsk Folkehjelp har siden 2004 mottatt 1.250.000.000 norske kroner fra amerikanske myndigheter. Det har vært et godt samarbeid som vi er stolte av fordi det har gitt gode resultater.«

False Claims Act

False Claims Act gir amerikanske myndigheter rett til å saksøke parter som har handlet med eller mottatt penger fra USA, dersom det er grunnlag for å mene at pengene er mottatt i strid med amerikansk rett.
Det er en lov som er ment å ramme personer eller organisasjoner som enten svindler den amerikanske stat eller mottar penger som de ikke har rettmessig krav på. Enhver kan så saksøke vedkommende person/organisasjon på vegne av den amerikanske staten, og dersom saken fører frem vil vedkommende da få en viss prosent av forlikssummen eller erstatningsbeløpet.

Norsk Folkehjelp har inngått en forliksavtale med amerikanske myndigheter. Forliket innebærer at Norsk Folkehjelp betaler 2 millioner USD ( 16 millioner kroner) etter påstander fra amerikanske myndigheter om å ha brutt med ett av vilkårene i en avtale inngått med USAID i 2012.

Den pro-israelske aktivisten David Abrams har kostet Norsk Folkehjelp 16 millioner kroner.

Abrams får selv nesten 3 millioner kroner fra forliket mellom den norske organisasjonen og USAID. Pengene skal brukes til å videreføre rettskrigene for Israel. 

Forretningsmodellen til David Abrams er å sitte og lete fram organisasjoner eller enkeltpersoner som får penger fra USA- gjennom USAID og som bruker pengene i strid med amerikanske terrorlister. Det som felte Norsk Folkehjelp var at denne Abrams koblet mineryddingen i Iran til Iran som står på USA sin terrorliste. Videre koblet han arbeidet i Gaza med Hamas som også står på USAs terrorliste-.

Dommen

Manhattan U.S. Attorney Announces Settlement With Norwegian Not-For-Profit, Resolving Claims That It Provided Material Support To Iran, Hamas, And Other Prohibited Parties Under U.S. Law

USAs terrorlister

Ødegaard sier de ikke støtter terrorgrupper- bare «sivilsamfunnsgrupper» i Syria

Hvordan klarer Ødegaard å skille mellom terrorgrupper og «demokratiske sivilsamfunnsgrupper» i Idlib? Eller i Hasaka? Verken han eller andre fra Norsk Folkehjelp er der selv.

Det er enklere enn man skulle tro.

Tar du imot penger fra USA følger det føringer med pengene. Betingelsene er at man ikke skal samarbeide med personer, organisasjoner eller stater som står på USA sin terrorliste. På  lista over stater finner vi Syria. Som har stått på USA sin terrorliste siden 1979.

Unntak

Under krigen mot Syria har USA gjort en del unntak. Staten Syria er fortsatt en terrorstat, men terrorgrupper USA støtter står ikke på amerikanske terrorlister. Det vil si det er avhengig av hvilke grupper USA har brukt for i Syria. Free Syrian Army står ikke på terrorlista. Al-Nusra kom på terrorlista i 2014. Den har hoppet av og på. Der står heller ikke Tyrkia. Ikke den militante kurdiske militsen  SDF.  

Når det gjelder unntakene har det vært avhengig av hvilke områder som kontrolleres av terrorgrupper. Norsk Folkehjelp har gitt bistand til «demokratiske sivilsamfunnsgrupper» i Øst-Aleppo,  Øst-Ghouta, Daraa, Douma, Deir Ezoor, Qunaitra, Raqqa. Eksempler på «demokratiske sivilsamfunnsgrupper» i disse områdene kan nevnes: IS, Al-Nusra, Al-Qaida, Jaish al-Islam, Free Syrian Army, Syrian democratic forces, White Helmets, HTS, USA, Israel og en rekke underleverandører. Nå er alle disse gruppene i Idlib. Sammen med Norsk Folkehjelp.

Når områdene blir befridd fra terrorgrupper vil disse innlemmes som del av Syria. Terrorstaten Syria står på USA sin terrorlister. Slutt på bistand, bare sanksjoner.

Ødegaard: «Gjennom våre samarbeid med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner støtter vi demokratiske krefter på vegne av vanlige folk.«

Et eksempel på at Norsk Folkehjelp har lykkes med dette i Idlib finner vi langs alle veger. Demokrati er haram.

Norsk Folkehjelp markerte 10. årsdagen av krigen mot Syria


«Vi vet om de gode kreftene som fortsatt finnes i Syria. De har aldri sluttet å kjempe, og vi må aldri slutte å støtte dem
«

«Norsk Folkehjelp og våre syriske partnere er på bakken i Idlib.«

«Det er viktig at den demokratiske ånden fra folkeopprøret ikke går helt tapt.«

Norsk Folkehjelp i anledning 10 års markering:
«Sivilsamfunnet er ungt, siden Syria er en totalitær stat som ikke har tillatt fri organisering. Norsk Folkehjelp har dialog med en rekke aktører i det syriske sivilsamfunnet. Vi har støttet både freds- og demokratiaktivister på bakken, og disse er vik­tige aktører i de tiltakene vi bidrar til. Vi støtter særlig sivilsamfunnsorganisasjoner som er aktive på grunnplanet.
«

De «kreftene» finner NF  i Idlib og Hasaka. Hva er det NF egentlig ser for seg i Syria? Hvis man skreller bort festtalene og de fagre ordene som appellerer til oss alle- «demokrati» ,sitter vi igjen med et islamistisk styre tuftet på sharialover. Den sekulære staten Syria vil gå i oppløsning. Minoriteter vil bli massakrert. Som i Idlib i dag. Som i Hasaka.

Som i alle områder Norsk Folkehjelp er gått hånd i hånd med diverse terrorgrupper. Som i Idlib helt tilbake til 2012 da Norsk Folkehjelp tok seg ulovlig inn i Syria fra Tyrkia for å gjøre sin del av jobben i denne regimeskiftekrigen.

Regimeskiftemodellen

Helt i tråd med lekkede dokumenter fra britisk UD. Local Councils (LC) (lokale sivilsamfunnsgrupper) og Free Syrian Army ( MOG Moderate opposition groups) er våpnene som skal «omvende» det syriske folket. Hjernevaske dem. Se modellen under fra de lekkede dokumentene. Der finner vi LC (gule) Som skal tre i kraft over hele Syria etter «despoten» forsvinner. Denne modellen skal også vi hjemme i sofaen kjøpe gjennom medienes fremstilling av FSA som  «moderat». «Assad-regimet» og IS er to sider av samme sak. Disse lokalsamfunnene skal bli avhengig av bistand fra f.eks. Norsk Folkehjelp.  

Bistand fra UD

Det Norsk Folkehjelp driver med i Syria er helt i tråd med mandatet og pengene de fikk fra regjeringen. Helt tilbake til 2011.

En rekke lokale sivile råd inne i Syria er del av koalisjonen. Støtte til opplæring og trening av slike lokale syriske sivilsamfunnsnettverk  er et hovedelement i den forståelsen vi nå har undertegnet. Befolkningen som bor i de delene av Syria hvor statsapparatet har brutt sammen, har ikke lenger tilgang på tjenester som staten tradisjonelt har levert. Det er derfor svært viktig å støtte syrernes forsøk på å etablere sivile styringsmekanismer i konfliktområdene. Den norske støtten til syriske lokalråd kanaliseres ikke direkte, men gjennom Norsk Folkehjelp. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/taler-og-artikler/2013/syria_kk/id728749/

2013 Follow the money

Det er kun én eneste grunn til at Norsk Folkehjelp tør å støtte terrorgrupper i Syria. De vet at de ikke får David Abrams på nakken. De har støtte fra USA og Israel.

Abrams: «Vår strategi er å angripe anti-israelske organisasjoner for å sette dem på defensiven. Når noen er redde for å bli saksøkt, så kan det skremme dem fra å gå imot Israel.«

Hvorfor er ikke  Norsk Folkehjelp skremt?

Norsk Folkehjelp er ikke skremt. Hadde derimot Norsk Folkehjelp gitt bistand til hele den syriske befolkningen måtte de ha samarbeidet med den syriske staten, men den står på USA sin terrorliste. Det gjør også alle som er offentlig ansatte. Å demonisere et lands president og dets befolkning for å tekkes USA og Israel er etter mine begreper krigsforbrytelse når konsekvensen blir at Norsk Folkehjelp ikke adresserer de katastrofale sanksjonene donoren USA påfører den syriske sivilbefolkningen.

Men, vi er jo nærmere en forklaring på hvorfor Norsk Folkehjelp ikke er opptatt av sanksjonene mot et helt folk. Ikke opptatt av at hele befolkningen skal få bistand. Hadde de trosset USA og gitt bistand til hele befolkningen ville de selv blitt rammet som tredjepart av sanksjonene.

Minerydding

Norsk Folkehjelp er en  av verdens største mineryddeorganisasjoner.

Norsk Folkehjelp får penger fra USAID og UD til minerydding. I Syria driver NF med minerydding kun i de amerikanskokkuperte områdene – i Raqqa.
På nåværende tidspunkt driver Norsk Folkehjelp ikke med minerydding i Syria. Som en av verdens største humanitære minerydderorganisasjoner ønsker Norsk Folkehjelp å bidra med vår kunnskap og erfaring, men gitt situasjonen i landet er det flere faktorer som må på plass for at det skal være mulig både hva angår logistikk og sikkerhet. Hvorfor bare i Raqqa Ødegaard?

«Det må settes en stopper for de menneskelige lidelsene disse minene forårsaker. Situasjonen er spesielt alvorlig i Raqqa og Mosul. Derfor går en vesentlig del av den nye norske støtten til minerydding i disse to byene.» sier Søreide.

Norge er blant de fem landene i verden som gir mest til den globale innsatsen for å rydde landminer. I fjor ga Norge 312 millioner til minerydding rundt om i verden.
Norsk Folkehjelp

Ikke over hele Syria? Er Norsk Folkehjelp redd for å få Abrams på døra igjen hvis de samarbeider med syriske mineryddere? At det fordi syriske mineryddere er del av «terrorstaten» Syria? Russland har mineryddet i Syria gjennom flere år.

Russiske mineryddere i Palmyra
(Jeg var i Palmyra i 2016 og hørte drønn fra
mineryddingen over hele byen og omgivelse omkring).

Det kan synes som NF er en viktig aktør i amerikanernes forsøk på balkanisering av Syria. Det er både i Israels, kurdernes og amerikanernes interesse.  

Abrams er fornøyd: «Fra mitt perspektiv er det viktig at ikke-statlige organisasjoner holder seg til humanitært arbeid, og utvider stor forsiktighet i omgang med organisasjoner som Hamas og land som Iran» legger han til. I prinsippet har han rett.

Norsk Folkehjelp har valgt side.

Mitt råd til Ødegaard: Kom dere ut av Syria samme vegen som dere tok dere ulovlig inn Syria. Ta med dere blodpengene. Dere er ikke ønsket i Syria. Dere er med på å forlenge krigen ved å gi støtte til terrorgrupper i Idlib (straffbart etter straffelovens §136 a). Argumentet om at det bor så mange enslige kvinner og barn der henger sammen med – som i Al-Hol leiren, at mennene deres er drept.
I Al-Hol leiren oppholder det seg 85 000 barn og kvinner fra 65 land. Ingen av disse landene vil ha hjem disse kvinnene. Hvorfor ikke?  Se til Norge. Der står en norsk kvinne tiltalt for deltaking i IS. Dom er ikke falt, men det er lagt ned påstand om fire års fengsel. For Norsk Folkehjelp er disse «freds- og demokratiaktivister»

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.