Klimaleder Mexico går for kull igjen

3
Jan Herdal

Av Jan Herdal.

Mexico, med verdens 11. største befolkning og 15. største økonomi, var det første utviklingslandet som utarbeidet en egen klimaplan, og gikk entusiastisk inn for sol- og vindkraft.

Nå har president López Obrador vraket hele planen. Myndighetene går for kull igjen. Kullgruver gjenåpnes, gruvearbeidere ansettes, og den statlige energikommisjonen er instruert til å kjøpe elektrisitet fra egne kullkraftverk, ifølge den britiske avisa Guardian.

Obrador betegnes politisk både som populist, progressiv demokrat og økonomisk nasjonalist. Han er tilhenger av energiuavhengighet , og kritiserer forgjengerne som åpnet energisektoren for utenlandske og private interesser. Noen som kjenner seg igjen?

Nå lover Obrador å bruke 80 prosent av energibudsjettet på såkalt fossil energi. Planen er å kjøpe 2 millioner tonn kull fra småprodusenter, og også gjenåpne et par kullkraftverk ved grensa til Texas. De ble stengt til fordel for gass og fornybart.

Tilfeldigvis opplever også strømnettet i Texas i disse dager en av sine største kriser. Snøstormer har slått ut nesten halvparten av vindkraften i staten, og mer enn 2,5 mill. mennesker er blitt stående uten strøm i bitende vinterkulde.

Den mexicanske energikommisjonens investeringsplan inneholder ikke ett ord om nye grønne energiprosjekter. Hvorfor denne kuvendingen? En massiv blackout i desember i fjor som rammet 10 millioner mennesker i et par timer, sies å ha spilt en rolle som øyeåpner.

Riktig nok begynte det som en brann, men tilfeldigvis var innmatingen av «fornybar» energi på et toppnivå (28 prosent) da det skjedde. Systemet ble for ustabilt til at situasjonen kunne reddes.

En toppsjef i energikommisjonen, Mario Morales Vielmas, erklærte at hvis andelen av sol- og vindkraft ikke hadde vært så stor, kunne feilen ha blitt isolert og håndtert på en annen måte.

Mexico er for øvrig verdens 6. største oljeprodusent.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Her ser man et eksempel på høyrevridd nasjonalistisk egosentrisk populisme. Det løser ingen problemer på lang sikt. Bare forverrer dem. Men dem som søker makt tenker kun kortsiktig på hva som vil gi dem oppslutning.

  Problemet, som så langt virker uløselig, er at så mange tror at fortsatt vekst er mulig. Realiteten er at vi må planlegge og agere for løsninger som ikke gir økonomisk vekst på kapitalismens premisser. Det vi behøver er nye mål for vekst basert på naturens evne til vekst i produksjon av fornybare ressurser, inkludert energi som ressurs.

  Den aller viktigste ressurs og energi er hva naturens artsmangfold produserer av mat for alt liv. Det er den energien vi får stadig mindre av nå ved at artsmangfoldet svinner og økosystemer kollapser.

  Kapitalismen kan ikke løse de utfordringer svinnet i artsmangfold og naturens evne til fornybar produksjon av alt vi behøver av essensielle ressurser, inkludert energi. Kapitalismen forutsetter vekst og profitt i monetære verdier. Kapitalismens aktører satser kun der de tror de kan skape økonomisk vekst og profitt for seg selv. Derfor blir kapitalismens løsninger under de betingelser verden nå befinner seg i feil, og bare forsterker utfordringene og de ødeleggelser av natur som nå har overskredet hva som er bærekraftig for en fremtid med liv på jorden slik vi kjenner det.

  Det vi behøver nå er et tankegods likt Noah da han bygget Arken. Vi behøver at alle lokalsamfunn bygger sin egen Ark. Ikke som et skip, men som selvbergede og selvforsynte lokalsamfunn. Hvor den viktigste energi produksjon er alt hva et artsmangfold behøver av mat for å eksistere. Da vil naturens evne til fornybar vekst skape rom for annen vekst i levekår og livskvalitet, ved at naturen får økt kapasitet til å gjøre Co2 i atmosfæren om til fornybar energi, samt å lagre overskudd av karbon i jordsmonn, skog og sedimenter, slik naturen alltid har gjort før menneskers aktivitet skapte den ubalanse som nå eksisterer.

 2. Den spinnville super konspirasjonsteorien til super milliardærene om global oppvarming lever i beste velgående blant fanatikere og folk uten evne til kritisk tenking.

  WEF djevlene som skryter over at de har klart å hjernevaske en hel generasjon med unge så de har fått sin egen fanatiske horde av unge som jobber for dem som Hitler Jugend.

  Det er null forskjell på klimanazistene og de som marsjerte på 40 tallet, sånn går det når man bytter ut fakta med fanatisme:
  Det er ikke en person på kloden som kan peke på noen klimaendringer vi ikke alltid har hatt, alt går i sykluser og det har det gjort i 5 milliarder år.

  Tror man at man får en kald drittsommer om man kjører mindre bil så er veien til lukket avdeling kort.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Obrador er vel ikke en høyrevridd nasjonalistisk egosentrisk populist?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere