USA fortsetter å påstå regjeringer de hater gir belønninger for «skalper»

0

USA fortsetter å påstå regjeringer de hater gir belønninger for å drepe amerikanske tropper i Afghanistan. Vi får nå rapporter i massemedia om at atter et land USAs regjering ikke liker har prøvd å drepe amerikanske tropper i Afghanistan. Denne gangen er beskyldningen rettet mot Kina. Dette bringer det totale antallet regjeringer som har blitt anklaget nettopp for dette, til tre: Kina, Iran og Russland.

Av Caitlin Johnstone.

«USA har bevis for at Kina forsøkte å finansiere angrep på amerikanske tjenestemenn fra afghanske ikke-statlige aktører, ved å tilby økonomiske insentiver eller belønning for skalper,» står det i et nytt «skup» fra Axios. De siterer anonyme tjenestemenn som nektet å navngi kildene sine.

«Trump-administrasjonen avgraderer etterretningsinformasjon som ennå ikke er bekreftet, som nylig ble gitt til president Trump, som indikerer at Kina tilbød seg å betale ikke-statlige aktører i Afghanistan for å angripe amerikanske soldater, sier to høytstående tjenestemenn til Axios,» hevder de bevisfrie reportasjene.

Nyheten blir allerede spredt i den offentlig bevisstheten av massemedier som CNN. En av forfatterne er Bethany Allen-Ebrahimian. Hennes karriere i det siste har vært fokusert på å pøse ut ekstremt aggressive fortellinger for å styre den liberale opinionens oppfatning av Kina, inkludert et latterlig angrepThe Grayzone og deres dekning av Xinjiang som ikke klarte å nevne en eneste falsk eller unøyaktig opplysning. Denne iveren etter å hjelpe til med å manipulere den offentlig oppfatningen av Amerikas fremste geopolitiske rival, har gjort at Allen-Ebrahimian er belønnet med rikelig oppmerksomhet fra «kilder» som gir henne uendelige mengder «skup» som fantastisk for karrieren hennes.

For noen måneder siden var det Iran vi ble fortalt prøvde å bruke stedfortredere til å drepe amerikanske tropper i Afghanistan.

“Amerikanske etterretningstjenester vurderte at Iran ga Taliban-krigere belønninger for å angripe og drepe amerikanske og koalisjons-tropper i Afghanistan, og identifiserte betalinger knyttet til minst seks angrep utført av den militante gruppen bare i fjor, inkludert en selvmordsbombing mot en amerikansk flybase i desember,” rapporterte CNN i august, uten bevis.

Før dette, ble den samme beskyldningen rettet mot Russland, der de dominerende nyhetsmediene uten skam etterplapret påstander fra anonyme etterretningskilder og deretter siterte hverandre for å uriktig hevde at de hadde «bekreftet» hverandres rapportering i juni. Saken ble spredt vanvittig mye av massemedier som ønsket å styrte opinionen og som var ivrige etter å presse Trump angående Russland i et valgår. Da den øverste amerikanske militærsjefen i Afghanistan i september sa at det ikke hadde blitt framlagt noen solide bevis for denne påstanden, ble utsagnet fullstendig ignorert, og det liberale kommentariatet babler fremdeles frem til i dag om «russiske belønninger for skalper» som om de er en faktisk ting som skjedde.

Tre nasjoner som er i imperialismens trådkors, nøyaktig samme beskyldning. Ganske snart vil de fortelle oss at det betales belønninger for amerikanske tropper i Afghanistan av Kina, Russland, Iran, Venezuela, Nord-Korea, Syria, Cuba, Hizbollah, WikiLeaks, Jimmy Dore og hele gjengen i World Socialist Website.

«Bountygate» -fortellingen var en av de mest skamløse psykologiske operasjonene vi har sett stappet inn i oss de siste par årene, rett fra USAs etterretningstjenester til den offentlig bevisstheten, uten glidemiddel. Og den var så vellykket at de bare sprøyter lignende påstander ut overalt for å se om de kan gjenta effekten på andre regjeringer som er i trådkorset.

Det er ikke tilfeldig at informasjons-landskapet er så forvirrende og bisart akkurat nå. Våre sinn blir hamret med mer og mer aggresjon fra omfattende psykologiske operasjoner laget for å skape støtte i opinionen til økende aggresjoner mot regjeringene som har motstått absorpsjon i det USA-sentrerte imperiet, fordi når Kina stiger og USA synker, beveger vi oss mot en multipolar verden.

En bevegelse mot en multipolar verden burde ikke være noe skremmende – det har vært normen i hele menneskehetens sivilisasjon minus de siste tre tiårene – men etter Sovjetunionens fall bestemte styrerne av den amerikanske maktalliansen at USAs globale hegemoni måtte bevares for enhver pris. Drastiske tiltak vil bli iverksatt for å forsøke å beholde hegemoniet og propagandakampanjer blir rullet ut med økende hastighet for å smøre hjulene i disse tiltakene.

I mellomtiden har vi nasjoner bevæpnet med kjernefysiske våpen, som rasler med dommedagsvåpen mot hverandre med økende hastende og uforutsigbarhet fordi noen få imperialister bestemte at hele planeten skulle styres fra Washington DC. Dette er, for å si det forsiktig, en uholdbar situasjon.


Med velvillig tillatelse fra australske \Caitlin Johnstone. Arbeidet hennes er helt leserstøttet, og hun kan støttes med et par kroner på Patreon eller Paypal.

Denne artikkelen er oversatt og publisert av Midt i fleisen.

Forrige artikkelMarkeringa mot lockdownpolitikken utenfor Stortinget 2. januar
Neste artikkelSDF ber Biden om å anerkjenne deres administrasjon av Nordøst-Syria
Caitlin Johnstone er en australsk journalist og blogger. Hun skriver på sine nettsider at artikelene hun signerer stort sett er blitt til i dialog og samarbeid med ektemannen Tom Foley. "Det virker ganske åpenbart for meg at arten vår er på vei mot katastrofe hvis vår oppførsel i stor skala forblir diktert av systemer der mennesker og nasjoner konkurrerer med hverandre om makt og profitt i stedet for å samarbeide med hverandre til beste for alle. Jakten på profitt for sin egen skyld dreper biosfæren vår og agendaen for unipolar dominans driver oss stadig nærmere atomkrig, så jeg finner det ingen overdrivelse å si at selve vår overlevelse avhenger av å forlate kapitalismen og imperialismen til fordel for samarbeidsbaserte samfunnsmodeller."