USA: De langsiktige virkningene av lockdownpolitikken vil ramme de svarte hardest

4
Down and out i Denver Colorado. Foto: Shutterstock

I USA har en studie fra National Bureau of Economic Research kommet til at de langsiktige virkningene av lockdownpolitikken vil slå svært ujamnt ut. Hardest vil den ramme svarte menn, som over et perspektiv på 10-15 år vil se nedgang i forventet levealder. Det er den økte arbeidsløsheten og fattigdommen som direkte følger av lockdownpolitikken som driver millioner av mennesker ut i elendighet og en tidligere død.

Disse konsekvensene av den gjeldende politikken vil ifølge studien føre til en overdødelighet på mellom 890.000 og 1.370.000 de neste 15 til 20 årene. Denne grafen viser antatt utvikling av forventet levealder og dødsrate, og som man ser er det afroamerikanske menn som kommer absolutt dårligst ut.

Denne tabellen viser det samme med tall:

I konklusjonen på studien heter det:

Basert på våre funn, vil afroamerikanske statsborgere og kvinner lide enda mer av den koronavirusdrevne resesjonen, og i tillegg til deres uforholdsmessige uheldige resultater i forbindelse med den akutte SARS-CoV-2-infeksjonen, Garg et al. (2020).

Det er de drakoniske stengningene av samfunnet som har drevet titalls av millioner mennesker ut i fattigdom og nød, samtidig er det ingenting som tyder på at lockdownpolitikken har hatt noe som helst å si når det gjelder spredninga av viruset eller dødeligheten. Her er en graf fra California som har hatt noen av de strengeste tiltakene, sammenliknet med Florida, som har hatt mindre strenge tiltak, og som man ser, lar det seg ikke registrere noen reduksjon i sjukehusinnleggelsene uansett hvor mye man stenger samfunnet.

Men verdens rikeste milliardærer har trivdes godt gjennom krisa. Forbes kunne i desember 2020 melde at verdens 2.200 dollarmilliardærer har blitt 1.900 milliarder dollar rikere fra desember 2019 til desember 2020 og aller rikest er Amazons Jeff Bezos som har økt sin formue med 67,5 milliarder dollar til 182 milliarder, ikke minst fordi det er dette selskapet som har kunnet profitere gorvt på at folk ikke går i butikken men sitter hjemme og handler på nett. Så noen har jo grunn til å glede seg oppe i alle de sørgelige nyhetene.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Comrad Comrad says:

  rlplakat7

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Her er man virkelig “dammed if you do, damned if you don’t”, da korona også rammer svarte menn hardest. Det samme gjelder å gi svarte menn vaksiner først, da det vil bli virkelig rasistisk om vaksinene gir store bivirkninger.

  Lærdommen er selvfølgelig at koronoa viser oss hvor vanskelig det er å skape et rettferdig multietnisk samfunn.

 3. “Disse konsekvensene av den gjeldende politikken vil ifølge studien føre til en overdødelighet, og som man ser er det afroamerikanske menn som kommer absolutt dårligst ut”.

  Det er afroamerikanske menn som kommer dårligst ut på grunn av korona-politikken, men de kommer også dårligst ut i neo-liberale markedsøkonomier der alle sosiale rettigheter er privatisert, og som er resultatet av globalisme. Og det er på grunn av politiske beslutninger av storkapitalens politikere, ikke mangel på penger, for det er det ikke mangel på. Det er vestlige regjeringers politikk på oppdrag av storkapitalen å gjøre de fattige fattigere og de rike rikere.

  Men en må ikke glemme at også vestlig middelklasse rammes hardt av storkapitalens konstruerte korona-krise. Millioner av mindre bedrifter som feks cafeer, barer, puber, restauranter, småhotell, gjestegårder og andre innen reise og ferie-bedrifter, hvor mange har vært i samme familie for generasjoner må stenge.

  Og må stenge med gjeld så bedriften tas over av kreditor. Ofte er lånene de ikke kan betale tilbake “korona-lån”, lån de tok i god tro på at korona-krisen skulle gå over snart. Eierne av alle disse millioner av småbedrifter går rett fra middelklasse til elendighet for dem og familien. Tragedier som ikke storkapitalens MSM omtaler på førstesiden så ofte.

  “Det er de drakoniske stengningene av samfunnet som har drevet titalls av millioner mennesker ut i fattigdom og nød, samtidig er det ingenting som tyder på at lockdownpolitikken har hatt noe som helst å si når det gjelder spredninga av viruset eller dødeligheten”.

  Lockdown-politikken er en strategi for å ødelegge økonomien helt for arbeider-og middelklassen. Storkapitalens strategi med nedstengningene er å blant annet å øke de sosiale utgiftene for landene som finansieres med enorme lån fra WB og IMF, så mye at den passive delen av økonomien belastes så mye at landenes økonomi knuses.

  Dermed følger WB og IMFs “kur”, austerity, store statlige kutt, for den globale storkapitalens mål er privatisering av alle sosiale rettigheter også i vesteuropeiske land, også med privatisering for overtakelse og kontroll av landenes aktiva, en del av strategien med globalismen.

 4. Avatar for pcwh pcwh says:

  Øh, svarte menn kan vel skape seg en ny karriere ved å konkurrere mot jenter og kvinner i sport? Det var jo noe av det første frelseren Biden åpnet for samtidig som han fjernet 11 000 jobber i oljeindustrien. You will own nothing and you will be happy.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere