I en verden av investeringstørke tiltrekker Kina seg nå mer investeringer enn USA

2
Illustrasjon: Shutterstock

Koronakrisa har ført til et enormt fall i direkte utenlandsinvesteringer. De «utviklede økonomiene» har hatt et fall i utenlandsinvesteringene på 69 prosent, skriver FNs handelsorganisasjon UNCTAD i sin årsrapport for 2020. For Europas del har utenlandsinvesteringene tørket fullstendig ut, fra 344 milliarder dollar i 2019 til –4 milliarder i 2020. For første gang i historien trekker Kina til seg flere og større utenlandsinvesteringer enn USA. Kina noterte seg for 163 milliarder dollar i direkte utenlandsinvesteringer i 2020 mot 134 milliarder i USA. Nedgangen for USA fra året før var på 49 prosent. Storbritannia og Italia satte nasjonale rekorder med over 100 prosent nedgang, det vil si utenlandske investorer trakk pengene ut. Også Russland (–96%) og Tyskland (-61%) måtte notere seg for historiske nedgangstall. EU totalt hadde en nedgang på 71 prosent. Investorene ser tydeligvis på EUs økonomi som en kalket grav.

Bare India hadde en større prosentvis økning i direkte utenlandsivesteringer enn Kina, spesielt på grunn av økte investeringer i IT-sektoren, men for Indias del er totalen så mye mindre.

Tyngdepunktet i verdensøkonomien vandrer østover

Disse tallene demonstrerer på en dramatisk måte hvordan tyngdepunktet i verdensøkonomien vandrer, for ikke å si fosser, østover. Kapitalen flommer dit investorene regner med at det er profitt å hente, og det er definitivt ikke i de gamle kolonimaktene i Europa, og altså heller ikke lenger like så mye som før i USA. UNCTAD tror trenden vil holde seg i 2021 med en global nedgang i utenlandsinvesteringene på 5–10%. Siden Kina regner med en betydelig økonomisk vekst i 2021 er det grunn til å anta at enda flere investorer vil være med på veksten der.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Dette er jo ein logisk konsekvens både av langsiktige trendar - og av at både Kina og mange av nabolanda på eit tidleg tidspunkt effektivt greidde å slå ned koronaepidemien. Difor kan dei austlege landa halda økonomien i gang, medan Vesten kveler seg sjølv i, for ein stor del ineffektive, nedstengingstiltak.

    Og slik vil der halda fram, inntil vestlege leiarar byrjar å ta koronavondet ved rota. Slik ting ser ut, vil det enno ta lang tid før det skjer.

  2. Avatar for runeulv runeulv says:

    Du må legde til at hvem er det som egentlig ønsker å investere i industriproduksjon i Vesten, når Europa og USA styres av en elite som vil ha høyere strømpriser, og som ikke en gang kan garantere at det vil bli nok strøm?

    Mye bedre da å investere i Kina, hvor CO2 begrensninger ikke eksisterer.

    Å lage batterier krever mye energi, så hvis vi bare kjører el-biler med batterier fra Kina, så vil vårt CO2 forbruk gå ned, og da vil klimahysterikerne på hjemmebane blir fornøyde.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere