«Elevene på skolene er ikke smittsomme. De smitter heller ikke lærerne sine.»

16
Forsker Christian Kanstrup Holm. Skjermdump fra video.

Forsker på immunologi og virologi ved Instituttet for biomedisin ved Århus universitet, Christian Kanstrup Holm sier i et intervju med TV2ØstJylland (se fra 11:20):

«Vi vet faktisk veldig lite om akkurat hvordan koronaviruset sprer seg i samfunnet. Men akkurat rundt skolene vet vi faktisk mye. Jeg har en rapport her, som det ikke er tid til å lese gjennom her. Men den samler alle studiene som er gjort i verden og prøver å finne ut hva som er opp og ned i dette.

Konklusjonene i disse studiene er egentlig litt av noen vekkere: Elevene på skolen smitter ikke hverandre. Og de smitter faktisk ikke lærerne sine heller. Faktisk er barn i skolealder utrolig dårlige til å overføre smitte.»

Intervjueren: ′′ Så det finnes rett og slett ingen bevis eller, det finnes ingen bevis for at å stenge en skole selv hindrer virus i å spre seg – hvorfor gjør du det?»

Holm: – ′′ Ja, jeg vil faktisk gå lenger enn det, det finnes faktisk bevis for å si at det IKKE nytter. Så bevisbyrden er rimelig klar. Det nytter ikke å legge ned skoler, det er tydeligvis ikke der barn smitter, så hvorfor gjør man det? Vel, jeg synes du bør spørre politikerne. Jeg antar de har lest de samme rapportene jeg har, ellers har de sovet i klassen. Å legge ned skoler vil ikke påvirke smitten.» (…) ′′ Jeg forstår ikke hvorfor vi våger å gamble med unge menneskers psykiske helse.»

Vi kontaktet Christian Kanstrup Holm og spurte ham hvilken rapport han viste til i intervjuet. Han svarte raskt, sjøl om det var seint på kvelden, og viste til denne rapporten fra Australia: COVID-19 in Victorian Schools – An analysis of child-care and school outbreak data and evidence-based recommendations for opening schools & keeping them open.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for TheoS TheoS says:

  Hvis barn ikke smitter, er det merkelig at jeg som sykehuslege har sett foreldre som har trengt innleggelse pga. smitte fra barn. Inkludert respiratorbehov.

 2. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Hvis du er lege bør du ha tilstrekkelig nok vitenskapelig bakgrunn til å kunne forstå at statististiske sammenhenger og forskningsmetodikk er noe litt annet en tilfeldige anekdoter. Har du lest forskningsrapporten det ble lenket til?

 3. Avatar for Enebak Enebak says:

  Siden du er sykehuslege, vet du om sykehuset ditt måler D-vitaminnivået på pasientene som blir lagt inn med covid-19?

  Grunnen til at jeg spør er at jeg ser stadig flere observasjonsstudier fra sykehus som finner oppsiktsvekkende mange med alvorlig D-vitaminmangel blant covidpasienter.

  Et spansk sykehus som testet covid-19-pasienter for D-vitaminmangel, fant at 80% hadde hadde for lite D-vitamin.

  En rapport sier at 97% av covidpasientene som måtte ha intensivbehandling også hadde D-vitaminmangel.

  Hvis du vil se flere studier på samme tema, finner du i alle fall et par hundre på Pubmed og Google Scholar.

 4. Kommentar til Enebak:
  Dersom ein pasient kjem inn på sjukehuset med for mykje, eller for lite, natrium, så vert det justert og retta opp etter beste evne. Sameleis om ein pasient kjem inn med for mykje, eller for lite, kalium. Men om ein pasient kjem inn med for lite vitamin D, og som fylgje av det koronainfeksjon med alvorleg forløp, så gjer sjukehuset ingenting for å retta opp det. Pasienten får symptombehandling, medan immumsystemet må gjera jobben etter beste evne under suboptimale forhold med for lite vitamin D til disposisjon.

  Men eg vil leggja til at vitamin D ikkje er det einaste mikronæringsstoffet som er kritisk for immumsystemet. Sjukehusa burde testa statusen for både sink, selen, B9 og C ved innlegging for korona, og vel for den saks skuld ved kva som helst alvorleg infeksjon.

 5. Til tross for at ABC nyheter vel er opposisjonens vinkling.

  I Oktober het det :
  De siste to månedene er det påvist smitte på 344 fly i Norge, hvorav mange har kommet fra Polen. 100 norske kommuner har til nå fått importsmitte fra landet.
  Svært få ble smittet på de ulike flyene, men importsmitten har ført til utbrudd i mange kommuner rundt om i landet. I forrige uke ble det oppdaget smittetilfeller i 50 ulike kommuner, som alle kunne spores tilbake til fly fra Polen. Totalt er det dermed registrert smitte fra Polen i 100 kommuner.
  – Hovedsakelig sees smitte i forbindelse med utenlandsreise, hvor en betraktelig andel har kommet fra Polen, særlig i de to-tre siste ukene, heter det i en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).


  Importsmitte er ansett som en av hovedgrunnene bak den andre smittebølgen i Norge. Ifølge regjeringens egne smitteverneksperter var fritak fra karantene for utenlandske arbeidere et tiltak med «særlig stor grad av risiko»

  Fra tjattas link nederst :
  “Smittevernloven gir ikke hjemmel for å ha strengere tiltak enn strengt nødvendig, sier Høie til Aftenposten.”

  Lista over unntak her :
  https://forum.steigan.no/t/la-oss-ta-debatten-om-koronatiltakene/7754/18

 6. Avatar for TheoS TheoS says:

  Jeg har sett artikkelen, ja. For meg virker den svak. Den inneholder påstander og antagelser og fremstår ut fra teksten som et instrument for adminsitrativ bruk til å argumentere for å holde skoler mest mulig åpne. Artikkelen referer bl.a. til Finland og Sverige hvor det har vært lite testing av barn og til Australia, som både har testet lite blant barn og har hatt lite smitte (– i forhold til folketall er australske smittetall bare 1/5 av de norske, som også er lave iverdenssammenheng). Forsåvidt er artikkelen i tråd med Folkehelseinstituttets påstander om at barn ikke er smittekilder, men som det samme Folkehelseinstituttet ikke har gitt overbevisende belegg for.
  Det synes dog klart at barn får lite symptomer av coronavirus. Derfor blir de heller ikke testet i særlig grad. Derfra å konkludere med at de ikke kan være smittsomme er ikke holdbart. Til sammenligning er det for influensa kjent at barn er betydelige smittespredere nettopp fordi de i stor grad er asymptomatiske/lavsymptomatiske. -Hvilket er en grunn til at barn er inkludert i influensavaksinasjonsprogrammet både i Storbritannia og Russland – man vil hindre at lavsymptomatiske barn smitter sårbare individer hvor de eldste også har mer usikker vaksineeffekt enn barn.
  Jeg mener at å holde skoler åpne eller ikke, må baseres på avveininger av medisinsk risiko mot samfunnsmessig skade, som er en annen diskusjon enn diskutabel dokumentasjon omkring barns smittsomhet.

 7. Joda, men klok av skade, fyller man opp nok pepperkaker.
  Dessuten, T-celle-artilleristene i kroppen er som tusenvis av ville sirkushester som vrinsker og skraper i manesjen , utolmodige etter å kaste seg over smitten straks den viser seg. Minner igjen på at nok søvn øker antallet.Testet meg for D-vitamin nivået nettopp, og det var ok.
  Nå er det mye slapseføre, og jeg vurderer å slutte å sykle til jobben for en stund. Vintersykling har aldri gitt meg hverken arm eller beinbrudd. Bare et fall som jeg husker.Nysnø over islagt fortau.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere