Korona: Smitte med lite sjukdom og lav dødelighet. Forsøkes motvirka med «tenk på et tiltak».

83
Foto: OBB

Det er ikke mulig å påstå annet om koronaviruset i Norge enn at smitten er liten, sjukdommen svært lett for de som blir smitta og at det er få døde. Alle de tunge dramatiske tiltaka som regjeringa og de mest aktivistiske kommunestyrene innfører, hindrer ikke smitte, sjukdommer og død. Virkninga av tiltaka sannsynliggjøres ikke på forhånd, og bekreftes heller ikke i ettertid. Det er ingen sammenheng mellom de drastiske nedstengingstiltaka og redusert smitte, sjukdom og død. Innlagte på sjukeheimer står for nesten alle koronadødsfall, men de er ikke på restaurantene for å smitte andre eller å bli smitta. Heller ikke på treningsstudioer, kjøpesentrene eller kollektivtransport. Myndighetene vedtar sterke økonomiske tiltak som raserer arbeidsplasser og bedrifter med tiltak etter metoden «tenk på et tiltak». Mediene tar sitt betalte «samfunnsansvar» på alvor som et ukritisk mikrofonstativ uten kritikk av noe tiltak.
Barrington-deklarasjonens budskap gjelder fortsatt: «Opphev nedstenginga straks. La folk arbeide, gå på skole og leve sine liv. Beskytt de utsatte!»

Ove Bengt Berg

Av Ove Bengt Berg.

Korona: Lite smitte med lite sjukdom og lav dødelighet

Regjeringa, kommunestyrene og mediene måler alvorlighetsgraden i antall smitta, ikke i alvorlig sjuke og døde. Målt i veldig sjuke og døde er det ikke mulig å si at det dreier seg om mange, sammenlikna med alle de sjuke og døde vi har hvert år; 41 000 døde i året, 112 døde hver dag. Når vi sammenholder de skadde og de sjuke med de voldsomme økonomiske tiltaka, blir tiltaka ikke bare uforståelige, men rett og slett uakseptable. For:
Det dør færre i Norge nå enn det dør i et vanlig år. Det dør betydelig færre i løpet av nesten ett år enn det dør noen få vintermåneder hvert år.

Tall oppgitt av Folkehelseinstituttet

Nøkkeltall korona
Fra FHI 27.11.2020

Aftenposten skriver 1. desember 2020:
«FHI sammenligner høsten med hva som vanligvis skjer i en typisk influensaepidemi. Da får Norge normalt rundt 5 000 sykehusinnleggelser i løpet av fem–seks uker. 200 må på intensivbehandling, og omtrent 1 000 personer dør

Altså:
 Sesonginfluensa årlig 5 000 innlagt på sjukehus, nå 1 643 innlagt på ti måneder. 200 på intensivbehandling av sesonginfluensa. 

Hvor mange dør av korona, sammenlikna med dem som dør uansett?

Fem menn og fire kvinner under 50 år har dødd av korona per 27.11.20

Dødsfall etter alder
Tabell fra FHI, 27.11.20
Døde etter alder 2019
Fra Statistisk sentralbyrå


Av mennesker mellom 70 og 80 år har det dødd 74 der korona har vært en av flere dødsårsaker. Det er bare 15 personer som har dødd der korona er eneste dødsårsak. I 2019, tilsvarende som for åra før, døde det 9 169 mellom 70 og 80 år. Det er det som skjer hvert år. Mens det er 74 på samme alder som har dødd av korona i år. Disse dødsfallene har altså ført de de alvorligste økonomiske tiltaka siden siste verdenskrig. Bedrifter legges ned og tusenvis sendes ut i arbeidsledighet. Dette finnes det ingen seriøs begrunnelse for.

Folkehelseinstituttet tilbakeviser Nakstads uriktige tall

Til VG sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad 8. oktober at «Covid-19 er verre og farligere enn sesonginfluensa».  Nakstad får et tall for dødelighet til laveste alternativ til 0,3 prosent dødelighet, rundt det dobbelte som for sesonginfluensa. Dette tilbakevises av Folkehelseinstituttet i en artikkel i Aftenposten 01.12.20: «For perioden juni til november er dødeligheten mer enn halvert til 0,12 prosent, ifølge FHI.». Dette var en periode uten strenge tiltak som etter 2. november.

Hindre koronadødsfall:

Da må forhold ved dem som dør og som blir innlagt styre tiltaka. Og da er alkoholserveringa på restaurantene og treningssentra det viktigste å stenge?
Byrådene i Oslo og Bergen, med støtte av formannskapene i Skedsmo, Bærum, Asker og Drammen mener de redder liv og reduserer antall innlagte ved å stenge restaurantenes alkoholkraner. Ni av ti koronadødsfall skjer på sjukeheimer, med en gjennomsnittsalder på 84 år. Sjukeheimer var før korona, og fortsatt, siste opphold før livets slutt, med en gjennomsnittlig tid fra innleggelse til død på to år. Tre av ti innlagte døde før det var gått et halvt år.
Fordi det er de eldre pasientene på sjukeheimer som dør og der dødsfallene må reduseres, må en spørre besluttende politikere i Oslo-området og Bergen: Hvor ofte dro sjukehjemspasientene til Oslos/Bergens serveringssteder og blei smitta der, eller smitta andre gjester der? De kom seg ikke opp trappa til Lambertseter kro i andre etasje.
Byrådsleder Johansen burde ha antallet, siden det er hans lojale byråd som har vedtatt at ølkranene må stenges for at antallet sjukehusinnlagte og døde skal reduseres. Johansen kan selvfølgelig ikke dokumentere noen årsakssammenheng mellom alkoholservering og de som dør av korona — de på sjukeheimene. Sammenhengen finnes ikke. 

Mer om nytten av å stenge alkoholserveringa: Over halvparten av de innlagte, 54 prosent, er personer med innvandrerbakgrunn. En positiv side ved godt over halvparten av innvandrernes livsførsel, er nærmest hundre prosent avhold. Heller ikke for disse blir det færre innlagte med virkemiddelet alkoholforbudet på serveringsstedene. Serveringsnekten er bare for å vise handlingskraft, men politikerne i Oslo-området viser bare meningsløs maktutøvelse. De gjentok et forslag fra i vår som de visste ikke hadde noen følger for antall smitta, innlagte og døde — i vår.

761CCDBB-4F42-4E40-B86E-EC34DB0B8BA4_1_201_a
Munnbind, fri innreise for lavtlønna utenlandske arbeidere, åpne kjøpesentre

I mai ble det opplyst på munnbindpakkene: «Viktig informasjon knyttet til munnbind og covid-19: Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind hos personer utenfor helsetjenesten. Unntaket er ved luftveissykdom og ved nær kontakt med syke personer.»
Hvorfor er munnbind så viktig nå? Virka det i Tyskland som har hatt munnbindpåbud overalt siden i vår?
Hvorfor kunne lavtlønna sesongarbeidere slippe inn i landet uten test og uten karantene? Noen næringsdrivende prioriterer regjeringa.

I mesteparten av tida siden mars som før har det vært stor trafikk på de fleste kjøpesentrene i Oslo-området. Masse mennesker samla i månedsvis seks dager i uka ganske tett, uten munnbind, men med bruk av antibakk. Det har likevel blitt få smitta. Politikerne veit nok også i hvilke sammenhenger det har vært mye smitte. Men da kreves det tiltak som de ikke tør. Da heller skyte rundt seg i blinde for å gi inntrykk av at de er aktive. 

«Det dør så få av korona på grunn av «tiltaka»»! — Hvilke? I hvilken grad for hvert enkelt tiltak?

Svaret på disse talla som stemmer så dårlig for regjeringas og medienes samstemmige budskap, ser jeg på Facebook og andre nettsteder blir forsvart med at det er nettopp de tiltaka som regjeringa med stående applaus fra journalistene har vedtatt.
Kan vi få se dokumentasjonen?
Dør det færre på sjukeheimene etter at treningssentrene i Oslo blei stengt? Hvor mange? Og hvor mye har innvandrerandelen av de sjukehusinnlagte gått ned etter at alkoholserveringa i Oslo blei stengt? 

Dokumentasjonen finnes ikke.
Politikerne skyter vilt rundt seg med tiltak, i alle retninger og opp i lufta og ned i bakken.
Hvem flere enn journalistene trur på dem?

Denne artikkelen ble først publisert på Politikus.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Du må evne å ta inn over deg ny informasjon Og oppdatere dine synspunkter ettersom faktaene endrer seg. Statistisk sett dør det minst 2-3 ganger fler av vanlig influensa enn av COVID19 i ett normalår, sykdommen har en beregnet dødelighet nå på 0.12%. Leste du ikke FHI rapporten? Jeg har tidligere gitt deg eksempler på tiltak man kan sette inn for de svake og utsatte, det tok meg 5 minutter å komme opp med noen. Hvis man hadde villet kunne man fint gjort dette.

  Dessuten Magnus må du nok ta inn over deg at «beskytt de svake» ikke er et trumf-kort som vinner alle debatter. Ja, det er viktig, men det er en avveining her mellom rettighetene til resten av samfunnet og hvor mye de skal lide (INK økonomien) for å beskytte noen fra en sykdom som er mindre farlig enn influensa.

  En god sammenligning er kreftpasienter. Til enhver tid er det tusenvis av mennesker i dette landet som gjennomgår cellegiftbehandling som gjør at de har null immunforsvar (neutropeni). De kan dø av bokstavelig talt enhver infeksjon. Allikevel stenger vi ikke ned samfunnet. Hvorfor ikke det Magnus?

 2. Avatar for Anki Anki says:

  Når man trodde at propagandagalskapen var dratt “through the roof - on its way to another galaxy” . Dæven. Det finnes vel kanskje noen som vil synes det er helt naturlig - og svært betryggende - med “presidentvaksiner” direkte i kopekassa. Jeg satser på at det er vekkerklokka som ringer :wink:

  great aw

 3. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Skal du ta vaksinen, runeulv? Du synes litt gen-terapi til folket er helt kurrant? ikke bekymret ang. evt. ukjente langtidseffekter av en eksperimentell vaksine som kødder med DNA’et ditt? Dessuren har jo flere verdensledere og WHO sagt at tiltakene kommer til å vedvare. Sannsynligvis får vi et slags COVIPASS system. Synes du det er greit?

 4. Avatar for reped reped says:

  Man kan diskutere i det vide og brede hvor smittsomt dette er. Jeg synes det er mer interessant å belyse den frykt- og skremmekulturen som myndighetene har skapt, i tillegg til en nitidig detaljstyring.
  Mange sliter på grunn av politikeres behov for å virke handlekraftige, uten noen annen begrunnelse enn nettopp det. I Oslo er tusenvis av arbeidsplasser i fare pga en skjenkestopp som ikke er begrunnet, i beste fall full av svada og “tenk-om-dersom-og-hvis”. Det er utvilsomt mange politikere som nå lider av en i overkant ivrig markeringskåthet. Og nåde den som tør å komme med kritiske spørsmål! Men det er vel ingen fare all den tid omtrent alt av journalistisk virksomhet i Norge er innstilt på å være kanal for myndighetene samt daglig lesse oss ned med alle tenkelige og utenkelige tall. Man er hysterisk opptatt av hvor mange som har smitte, ikke hvor mange som er syke.

 5. Avatar for K11 K11 says:

  Det er, summa summarum, underdødelighet i Sverige i år, på tross av svake koronatiltak. Så hva du mener med at Sverige har “mislyktes”, det aner jeg ikke. Influensa har pleid å minst like mange liv i Sverige som koronaen har tatt.

  Nå er influensa på mystisk vis utryddet i Sverige også.

 6. Avatar for Enebak Enebak says:

  Aha! “Sårbare grupper” defineres ut fra “sosiogeografiske skillelinjer”!
  Akkurat hva disse gruppene er sårbare mot er underordnet, bare de er sårbare sånn rent sosiogeografisk.:smiley:
  Covid-19 er en sosiogeografisk lidelse. Genialt.

 7. Avatar for tjatta tjatta says:

  Det kalles død. Et fenomen som har fulgt livet hakk i hæl ganske lenge nå. At en del land og folk har greid å fortrenge dette gir jo åpning for hysteri når den opptrer.

  memento-mori-5233441_1280

 8. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Han er ikke interessert i løsninger, bare å sitte å hyle om at å beskytte de svake ikke er løsningen, fordi det er så innmari vanskelig skjønner du. Jeg har gitt han praktiske eksempler som det tok 5 minutter å tenke ut, må anta at myndighetene kunne gjort en mye bedre jobb med ressursene de har til rådighet, men dette er ikke interessant når man har bestemt seg på forhånd.

  Nei, for Magnus er det mye bedre å regelrett slakte økonomien og at de 90% av samfunnet ikke har noen risiko overhodet skal ta støyten for at de 10% som er utsatt skal få leve som før, men han glemmer jo at de heller ikke kan leve som før, så prinsippet hans virker å være: skal 10% lide, skal alle lide, selv de som ikke er utsatt. En pervers logikk som er ganske utbredt desverre. Akkurat som om rettighetene til de 10% overgår rettighetene til de 90% uten noen diskusjon en gang. “Beskytt de svake” er mantraet som liksom skal gjøre at slike som Magnus kan ignorere alle andres grunnlovsfestede rettigheter. Slik fungerer da ikke et ordentlig grunnlovsfestet demokrati, vi andre har også rettigheter som i dette øyblikk blir spyttet på av regjerningen og lockdown-forkjempere. Mange mener til og med at kriteriene for å bruke smittevernsloven ikke er til stede. Oops! kanskje hele greia er ulovlig?

  Gitt at viruset er så lite farlig som nå er bevist, er den beste løsningen helt åpenbart målrettede tiltak for de svake, full gjenåpning for alle andre. Alle som klarer å vurdere dataene og tenke litt rasjonellt skjønner dette nå. Beklager folkens, dette var visst ikke svartedauden 2.0, det var bare en litt heftig influensalignende sykdom, nå må vi desverre komme oss videre før dere tullinger drar oss ned i avgrunnen økonomisk, sosialt og psykologisk. Folk har både gjort og inrømmet at de har tatt feil før, det er ikke så farlig folkens :wink:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

75 flere kommentarer

Deltakere