Lockdown-hysteriet er årsak til fra 200 000 til 400 000 flere TB-dødsfall bare i 2020

1

Tuberkulose (TB) er verdens ledende dødsårsak blant infeksjonssykdommer.  Og den er smittsom.

Av Robin McKie, Anti-Empire.

Forskere har advart mot at det sannsynligvis vil bli flere hundre tusen ekstra dødsfall på grunn av  TB dette året. Det vil være et resultat av verdens helsetjenester satsing på Covid-19.

I mange land – inkludert Sør-Afrika, India og Indonesia, har leger og helsearbeidere skiftet fokus fra å oppspore TB-tilfeller til nå å oppspore personer infisert med Covid-19.

Utstyr og budsjetter har også blitt omplassert (for ikke å snakke om tap av mobilitet, tilgang til helsevesen, eller avviste pasienter).

Dette har en undersøkelse fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) avslørt.

Resultatet er at millioner av TB-diagnoser har blitt oversett. Ifølge WHO vil det sannsynligvis føre til ekstra 200 000 til 400 000 dødsfall av denne sykdommen bare i år, og nok en million nye tilfeller vil komme hvert år i de neste fem årene.

Tuberkulose er verdens ledende dødsårsak blant infeksjons-sykdommer. Den topper både HIV og malaria.

Den er smittsom, og skyldes en bakterie kjent som Mycobacterium tuberculosis. Den angriper som regel lungene, men kan også angripe enhver annen del av kroppen, fra blodomløpet til hjernen.

Mennesket har levd med trusselen fra TB i flere tusen år. De gamle egypterne visste om den, og hvor farlig den var. Man tror at Nefertiti og hennes farao-mann Akhnaton begge døde av TB rundt 1330 FAT.

I moderne tider har TB blitt en global plage. Man tror at rundt 10 millioner mennesker får sykdommen hvert år, mens 1,5 millioner mennesker dør av den.

WHO sier at kloden er i klørne på en global TB-epidemi, som de kanskje kan ha slått ned i 2030.

Sykdommen kan behandles med et 6 måneders medisin-regime – forutsatt a diagnosen blir satt tidlig nok.

Større tiltak for å begrense sykdommen begynte i 2015. Til å begynne med var forsøkene på begrensning vellykte, og antall dødsfall begynte å synke.

Historisk har tuberkulosen vært den mest
drepende sykdommen

Men denne nedgangen har begynt å gå saktere nylig. Ett problem har vært spredningen av anti-resistent antibiotika som brukes mot TB, spesielt i nasjonene i det tidligere Sovjet-Unionen.

Et spesielt problem har oppstått i forbindelse med en test kalt GeneXpert, som har effekt når det gjelder i identifisere molekylene i TB-bakterien. 

Men denne testen er også svært god til å identifisere individer som har Covid-19.

«Mange land har gått over fra å bruke GeneXpert-maskiner til testing av Covid-19 i istedenfor å diagnostisere TB», rapporterer WHO. som sier at de også har funnet tallrike eksempler på omplassering og omdisponering av budsjetter fra TB til Covid-arbeid.

I India, Indonesia, Filippinene og Sør-Afrika , som står for 44 prosent av verdens TB-tilfeller – har dette ført til store fall i antall diagnostiserte med sykdommen mellom januar og juni i år.

Som et resultat kan antallet TB-dødsfall øke med rundt 0,2 til 0,4 millioner  bare nå i 2020, spår WHO-rapporten.

Oversatt og forkortet av Ingunn Kvil Gamst for Derimot.no

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. Avatar for Olav Olav says:

    I “moderne tider” har tvert imot tuberkulose langt på vei blitt utryddet. Men den har kommet tilbake til Vest-Europa pga innvandringen de senere tiårene. Og den innvandringen skyldes også en overtro på “de moderne tider” som om det nærmest skulle være et eget transcendent vesen. Det kan være gode grunner til å spørre om “vi” noensinne “virkelig har vært moderne”, som den franske filosofen Bruno Latour har gjort. Men det understreker snarere teknologiens betydning og hvor undermineringen post 1945 av naturvitenskapelig tenkning når det gjelder mennesket som art fører. I landene i den “tredje verden” har den “moderne tid” mer opplagt kun gjort seg gjeldende bare desto mer “stykkevis og delt” uten dype røtter hverken kulturelt, genetisk, økologisk. Og derfor forble ogå tuberkulose en utbredt sykdom gjennom de tiårene hvor den var “utryddet” her.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere