Koronaen er over: Ned med smittevernsdiktaturet!

0

Av Bjørn Nistad.

Man kan diskutere hvor farlig det var grunn til å oppfatte korona da sykdommen for snart et år siden dukket opp, og hvor rimelige tiltakene mot det som utviklet seg til en pandemi, var. At korona ikke utgjør den trusselen om massedød mange fryktet etter å ha mottatt de første dramatiske meldingene om sykdomsutbruddet i Kina, er i dag åpenbart. Korona-tiltakene dreier seg ikke om folks liv og helse, men om å kontrollere befolkningen. Og vi bør gjøre hva vi kan for å bli kvitt dem.

I flere uker, for ikke å si måneder, har vi blitt presentert oppslag om hvordan flere hundre personer i løpet av siste døgn har blitt ”smittet” av korona, og hvordan det er fare for at ”smitten” kan komme ut av kontroll. Samtidig er det ingen – eller nesten ingen – som dør eller blir alvorlig syke av korona.

Jakten på ”smitte” og nedstengingen av samfunnet for å bekjempe ”smitte” fremstår i denne situasjonen som absurd. For det første er det absurd å sette samfunnet på hodet og drastisk å innskrenke borgernes frihet for å bekjempe noe som tross alt ikke er mer enn en alvorlig form for influensa, og som etter alt å dømme er i ferd med å ”brenne ut”. Og for det andre er det absurd å betrakte ”smitte” i seg selv som et problem. Så lenge folk ikke dør eller blir alvorlig syke, er ”smitte” bra siden det øker motstandskraften i befolkningen.

På begynnelsen av 1900-tallet var nesten hele den voksne befolkningen i Norge ”smittet” av tuberkulose, det vil si at folk hadde vært i kontakt med sykdommen og opparbeidet seg motstandskraft mot den. Skulle hele samfunnet, inkludert friske personer med minimal evne til å gjøre andre syke, ha vært stengt ned, slik logikken til dagens helsevernmyndigheter krever?

Dersom målet var å unngå død og alvorlig sykdom på grunn av korona, ville et fornuftig og trolig tilstrekkelig tiltak være å oppfordre folk til å holde seg unna syke og gamle dersom de hadde mistanke om at de kunne ha influensa, kombinert med smittevernstiltak ved sykehus, sykehjem og eldreinstitusjoner.

Men korona-tiltakene dreier seg – slik ethvert oppegående menneske nå burde ha forstått – ikke om å bekjempe en dødelig sykdom, men om å kontrollere befolkningen.

Regjeringen selv tror åpenbart ikke at korona er farlig. Eller hvordan skal man ellers forklare at myndighetene – etter at koronaen her i landet nærmest var nedkjempet – åpnet for ukontrollert innreise for personer fra områder med mye korona? Var ikke det det samme som med forsett å spre den ”smitten” myndighetene nå har tiltatt seg diktatoriske fullmakter for å bekjempe?

Det er nærmest så man ser hvordan Solberg, Høie og vennene deres bak munnbindene sine hånler av befolkningen som har latt seg dupere til å tro at korona-tiltakene dreier seg om å nedkjempe en dødelig sykdom, slik at folk kappes om oppgi sin frihet for å gjøre slutt på ”smitten”.

Vi står i dag ved et veiskille: Enten lar vi oss fortsatt bedra av korona-bløffen, leser med forferdelse om hvordan 30–50  personer i løpet av en uke har dødd av korona, samtidig som vi glemmer at det hver dag dør over hundre mennesker i Norge, gyser av skrekkberetninger om hvordan 30 000 mennesker har dødd av korona i et land med 70 millioner innbyggere (altså at under ½ promille av befolkningen har dødd av korona), krever enda strengere smittevernstiltak og ender med å kaste oss over en hurtigutviklet korona-vaksine som kanskje er farligere enn sykdommen i seg selv. I så fall risikerer vi å våkne i et Norge som ligger i ruiner.

Eller vi gjør opprør mot korona-diktaturet, lar ”smitten” spre seg blant friske mennesker til langt over pensjonsalder, oppdager at korona ikke er særlig farlig og lar seg håndtere ved at eldre og syke skjermes, begynner gjenoppbyggingen av samfunnet etter skadene korona-tiltakene har forårsaket, trekker på skuldrene av vaksinen den dag den måtte komme og stiller Solberg-regjeringen for retten for inkompetanse og maktmisbruk.

Det er når julehandelen og julefeiringen setter inn at slaget om smittevernsdiktaturet vil stå. Enten har folk blitt så lei munnbind og andre smittevernstiltak som fremstår som meningsløse i en situasjon der nesten ingen – til tross for evindelige beretninger om smittespredning – dør eller blir alvorlig syke av korona, at smittevernstiltakene bryter sammen i julestria. Eller vi må belage oss på at smittevernsdiktaturet vil fortsette til langt ut mot sommeren når vaksinen kanskje kommer – og sannsynligvis vil bli gjenopptatt til høsten når neste influensasesong melder seg.

For igjen å kunne leve et normalt liv må vi i de kommende ukene gjøre vårt ytterste for å undergrave tiltroen til myndighetenes forrykte korona-tiltak.

Ring til venner, bekjente og arbeidskolleger og si at du oppfatter korona-tiltakene som absurde og undertrykkende. Skriv leserbrev om at du oppfatter korona-tiltakene som tøv og maktmisbruk – og send dem til såkalte alternative medier dersom du ikke får dem inn i lokalavisen. Bruk ikke munnbind i andre situasjoner enn når du er tvunget til det. Gi uttrykk for misnøye med butikker som har innført strengere smittevernstiltak enn de er pålagt av myndighetene, for eksempel dersom kundene pålegges å bruke munnbind til tross for at det knapt er en sjel i butikklokalet.

Djevelen er ikke så fryktelig som han fremstilles som, heter et russisk ordtak. Staten kan i disse tider virke allmektig. Men vi vanlige mennesker er de fleste. Og dersom vi alle viser litt borgermot, kan vi ta friheten tilbake – og feire jul sammen med familie og venner slik vi er vant til her i landet.

Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.