Koronaen er over: Ned med smittevernsdiktaturet!

5
Bjørn Nistad

Av Bjørn Nistad.

Man kan diskutere hvor farlig det var grunn til å oppfatte korona da sykdommen for snart et år siden dukket opp, og hvor rimelige tiltakene mot det som utviklet seg til en pandemi, var. At korona ikke utgjør den trusselen om massedød mange fryktet etter å ha mottatt de første dramatiske meldingene om sykdomsutbruddet i Kina, er i dag åpenbart. Korona-tiltakene dreier seg ikke om folks liv og helse, men om å kontrollere befolkningen. Og vi bør gjøre hva vi kan for å bli kvitt dem.

I flere uker, for ikke å si måneder, har vi blitt presentert oppslag om hvordan flere hundre personer i løpet av siste døgn har blitt ”smittet” av korona, og hvordan det er fare for at ”smitten” kan komme ut av kontroll. Samtidig er det ingen – eller nesten ingen – som dør eller blir alvorlig syke av korona.

Jakten på ”smitte” og nedstengingen av samfunnet for å bekjempe ”smitte” fremstår i denne situasjonen som absurd. For det første er det absurd å sette samfunnet på hodet og drastisk å innskrenke borgernes frihet for å bekjempe noe som tross alt ikke er mer enn en alvorlig form for influensa, og som etter alt å dømme er i ferd med å ”brenne ut”. Og for det andre er det absurd å betrakte ”smitte” i seg selv som et problem. Så lenge folk ikke dør eller blir alvorlig syke, er ”smitte” bra siden det øker motstandskraften i befolkningen.

På begynnelsen av 1900-tallet var nesten hele den voksne befolkningen i Norge ”smittet” av tuberkulose, det vil si at folk hadde vært i kontakt med sykdommen og opparbeidet seg motstandskraft mot den. Skulle hele samfunnet, inkludert friske personer med minimal evne til å gjøre andre syke, ha vært stengt ned, slik logikken til dagens helsevernmyndigheter krever?

Dersom målet var å unngå død og alvorlig sykdom på grunn av korona, ville et fornuftig og trolig tilstrekkelig tiltak være å oppfordre folk til å holde seg unna syke og gamle dersom de hadde mistanke om at de kunne ha influensa, kombinert med smittevernstiltak ved sykehus, sykehjem og eldreinstitusjoner.

Men korona-tiltakene dreier seg – slik ethvert oppegående menneske nå burde ha forstått – ikke om å bekjempe en dødelig sykdom, men om å kontrollere befolkningen.

Regjeringen selv tror åpenbart ikke at korona er farlig. Eller hvordan skal man ellers forklare at myndighetene – etter at koronaen her i landet nærmest var nedkjempet – åpnet for ukontrollert innreise for personer fra områder med mye korona? Var ikke det det samme som med forsett å spre den ”smitten” myndighetene nå har tiltatt seg diktatoriske fullmakter for å bekjempe?

Det er nærmest så man ser hvordan Solberg, Høie og vennene deres bak munnbindene sine hånler av befolkningen som har latt seg dupere til å tro at korona-tiltakene dreier seg om å nedkjempe en dødelig sykdom, slik at folk kappes om oppgi sin frihet for å gjøre slutt på ”smitten”.

Vi står i dag ved et veiskille: Enten lar vi oss fortsatt bedra av korona-bløffen, leser med forferdelse om hvordan 30–50  personer i løpet av en uke har dødd av korona, samtidig som vi glemmer at det hver dag dør over hundre mennesker i Norge, gyser av skrekkberetninger om hvordan 30 000 mennesker har dødd av korona i et land med 70 millioner innbyggere (altså at under ½ promille av befolkningen har dødd av korona), krever enda strengere smittevernstiltak og ender med å kaste oss over en hurtigutviklet korona-vaksine som kanskje er farligere enn sykdommen i seg selv. I så fall risikerer vi å våkne i et Norge som ligger i ruiner.

Eller vi gjør opprør mot korona-diktaturet, lar ”smitten” spre seg blant friske mennesker til langt over pensjonsalder, oppdager at korona ikke er særlig farlig og lar seg håndtere ved at eldre og syke skjermes, begynner gjenoppbyggingen av samfunnet etter skadene korona-tiltakene har forårsaket, trekker på skuldrene av vaksinen den dag den måtte komme og stiller Solberg-regjeringen for retten for inkompetanse og maktmisbruk.

Det er når julehandelen og julefeiringen setter inn at slaget om smittevernsdiktaturet vil stå. Enten har folk blitt så lei munnbind og andre smittevernstiltak som fremstår som meningsløse i en situasjon der nesten ingen – til tross for evindelige beretninger om smittespredning – dør eller blir alvorlig syke av korona, at smittevernstiltakene bryter sammen i julestria. Eller vi må belage oss på at smittevernsdiktaturet vil fortsette til langt ut mot sommeren når vaksinen kanskje kommer – og sannsynligvis vil bli gjenopptatt til høsten når neste influensasesong melder seg.

For igjen å kunne leve et normalt liv må vi i de kommende ukene gjøre vårt ytterste for å undergrave tiltroen til myndighetenes forrykte korona-tiltak.

Ring til venner, bekjente og arbeidskolleger og si at du oppfatter korona-tiltakene som absurde og undertrykkende. Skriv leserbrev om at du oppfatter korona-tiltakene som tøv og maktmisbruk – og send dem til såkalte alternative medier dersom du ikke får dem inn i lokalavisen. Bruk ikke munnbind i andre situasjoner enn når du er tvunget til det. Gi uttrykk for misnøye med butikker som har innført strengere smittevernstiltak enn de er pålagt av myndighetene, for eksempel dersom kundene pålegges å bruke munnbind til tross for at det knapt er en sjel i butikklokalet.

Djevelen er ikke så fryktelig som han fremstilles som, heter et russisk ordtak. Staten kan i disse tider virke allmektig. Men vi vanlige mennesker er de fleste. Og dersom vi alle viser litt borgermot, kan vi ta friheten tilbake – og feire jul sammen med familie og venner slik vi er vant til her i landet.

Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Hei Bjørn, lenge siden. Er koronaen snart over? USA har jo snart like mange døde per dag som de hadde i april. Frankrike er jo også nærme tallet de hadde da. Er du sikker på at det ikke er effekten av smittevernstiltakene du ser? Og ikke stort verre enn influensa? USA hadde ifølge CDC rundt 60.000 (46.000-95.000) døde i sesongen 2017-2018, og det var den verste influensasesongen siste tiåret. Hittil har USA registrert over 261.000 døde. Det synes ganske mye verre.

  Denne pandemien virker i ganske stor grad også å være en pandemi av D-vitaminmangel. Hvis man søker på Pubmed etter “Covid-19 vitamin D”, får man opp veldig mange treff, og av forskningsartiklene ser de aller, aller fleste ut til å bekrefte sammenhengen. Det kan også forklare den store overrepresentasjonen blant innvandrere. Jeg har skrevet om en av studiene her: https://www.skabelon.no/blog/2020/11/17/positive-koronatester-og-d-vitaminniva/

  Og så skriver du at det er bare å sende til alterntive media hvis man ikke får noe på trykk i dagspressen. Det er heller ikke riktig. De alternative mediene får man ofte ikke svar fra engang.

 2. I en nasjon der 95% er hardt rammet av lidelsen stockholmsyndromet så har psykopatene det som i eventyrland, alt de sier og gjør ser folk på som en lov og underkaster seg og ydmyker seg til det ekstreme.

  Det er vel ingen som kan benekte i dag at Covid eller Boogyman 1984 bare er vanlig influensa de har endret navn på til Covid 1984.

  Et normalår med influensa gir 800 til 1500 døde personer, ja selv om det er en vaksine.
  Dette Covis spøkelset har ikke tatt livet av noen, men 300 nordmenn fra 80-100 år døde med Covid, ikke av.

  Psykopatene sier at vi må ta grisebleier på trynet om ikke så vil de eldre dø.
  Javel ? De eldre dør altså ? Vel, de eldre har dødd i milliarder av år, ja faktisk så dør alle eldre, ikke en eneste en overlever enten du liker det eller ei.
  Det er det som kalles livet, noen blir fødd og når du blir eldre så dør du, sann har det alltid vært, ingen kan endre på det får man kan laste sinnet opp til en datamaskin og leve evig som robot.

  PCR testene er minst 97% feil. Som Bjørn skriver så handler alt så klart om å slavebinde menneskeheten i en global takeover.

  Til nyttår tar de ned økonomien, penger blir verdiløse og folk får panikk, så tar de ned kraftnettet og internett for så sette inn en global hungersnød. Ut av kaoset vil vår nye verdensdiktator reise seg.

  Selv den dag i dag så tror mange at bare man gir fra oss nok frihet så vil vi få den fortere tilbake … sukk …

  jtykhtk

 3. For å sette tallene i perspektiv så har USA en befolkning på 331 millioner. I August var det ca 155 000 som angivelig var døde av Covid-19 i USA, men en CDC rapport viser at det bare var 9250 av disse som faktisk døde av Covid-19, de andre hadde viruset, men døde av andre årsaker. Det var altså bare omtrent 6% av 155 000 som var oppgitt som omkom av Covid-19. Kilde.

  Da er nok ikke prosentantallet for de etterfølgende månedene noe særlig annerledes, sannsynligvis heller ikke for andre vestlige land. Hvis en da trekker dette i fra totaltallet som er oppgitt for alle land, at PCR-testen har en stor prosentandel falske positive, at registreringen av pasienter døde av Covid-19 ikke holder vitenskapelig og medisinsk mål, som at leger i mange land ble oppfordret til å skrive død av Covid-19 på dødsattester hvis de antok det uten at lab-rapport forelå, skulle det vært åpenbart for folk at korona-krisen er en konstruert krise hvis vi hadde en MSM-presse med journalister som drev journalistikk.

 4. Avatar for INK INK says:

  Jeg leser akkurat dette litt annerledes. Det var 6 % av de 155 000 registrerte “Covid-relaterte dødsfallene” som ikke hadde andre underliggende alvorlige sykdommer, iflg CDC. Der er vi enige. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at de andre ikke kan ha dødd av Covid, Slik jeg forstår det, betyr det heller at man ikke vet sikkert om disse døde av eller med Covid (altså om det var Covid eller de andre underliggende tilstandene de døde av) og at mange av dem med stor sannsynlighet hadde dødd innen relativt kort tid, uansett.

  Ellers er jeg enig.

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Stakkars de som har lastet opp sinnet til en floppydisk. Der vil de være innestengt til evigheten er over.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere