For et demokratisk valg – NKP fram i lyset!

0
Fra venstre: Janina Hortmann, Knut Holm og Harald Øystein Reppesgaard

Om Norges Kommunistiske Parti, fortielse, ytringsfriheten og valg. Harald Øystein Reppesgaard fra NKP ber her om hjelp for at partiet skal kunne stille liste ved stortingsvalget. Man behøver ikke støtte partiet, skriver han, bare støtte partiets mulighet til å stille.

Av Harald Øystein Reppesgaard.

Litt historie Vi står foran et valg i 2021 men ingen skal få vite hva som gjemmer seg bak den diffuse gruppa «andre». På meningsmålingene eksisterer ingen alternativer enn de etablerte, godkjente partiene. Staten og mediene opptrer som spåmenn og sier i forkant at disse «marginale» partiene ikke vil få nevneverdige stemmer likevel. Dermed framstilles gruppa «andre» som en enhet, enten det er ekstreme høyrepartier eller Norges Kommunistiske parti (NKP). Et parti ytet den største motstanden mot fascistiske krefter før, under og etter krigen,

Hvem vet at kommunistene var de første som opplevde Hitlers konsentrasjonsleire? Hvem vet at norske kommunister kjempet i borgerkrigen mot Franco i 1936? Hvem vet at kommunistene i Norge sto for den største motstandskampen mot okkupasjonen, sammen med partisaner, sivile motstandsfolk og krigsseilere?

NKP skal ikke leve på gamle minner, men historien viser kommunistenes kamp for arbeiderklassen på alle områder i vårt land og internasjonalt.. Partiet har vært i front der kampene har stått for fagbevegelsens interesser, mot norsk deltakelse i krig og opprustning og i aksjoner mot høyrekreftenes angrep på vår velferd, på retten til arbeid, en anstendig lønn og sosiale goder.

NKPs innsats vil fortsette arbeidet for dette så lenge det er behov for det. Mange vet ikke hva NKPs politikk står for partiet nektes spalteplass og tid i mediene. Derimot bruker mediene mye plass og tid til feilinformasjon om NKP og antikommunistiske krefter kommer, når de trengs, uhindret ut til offentligheten. Partiets reduserte oppslutning i dag er resultatet av 60 års trakassering, ulovlig overvåkning, fortielse og ignorering. Partiet må også gå i seg selv for anonymiseringen, feilaktige politiske standpunkt og praksis på flere områder. Selvkritikk og lærdommer er viktige grunnlag for en riktigere politikk for arbeiderklassen.

NKPs avis Friheten var Norges neste største avis med et opplag på 130.000 etter krigen. I dag er avisa ikke stor men høyst berettiget i flommen av dresserte, borgerlige hovedstrømsmedier som gjør det meningsfylt og utvikle og øke avisens utbredelse og betydning blant det arbeidende folk.

Valget 2021 NKP vil delta i demokratiske valg på lik linje som andre partier. NKP skal være aktiv i den politiske debatten for å vise hva partiet står for. Imidlertid diskriminerer Valgloven «småpartiene». Selv om de er registrerte og godkjente av myndighetene må de foran hvert valg gå «tiggerunden» for å få 500 underskrifter for å delta. Klarer de ikke det er de utstøtte fra vår demokratis valgordning. De kan dermed ikke benytte den ytringsfriheten som garanteres i Grunnloven og kan ikke bruk sin demokratiske rett til å delta i frie valg som også Grunnloven garanterer.

NKP blir utelukket fra valgkampen og debattene og blir totalt neglisjerte i alle mediene. Dette er en bevisst fortielse av NKPs eksistens og sterke og stolte tradisjon i norsk politikk. NKP har stillet til valg siden 1923 men må ennå bevise for valgbyråkratiet at partiet er seriøst og fullverdig i h.h.t. de krav som stilles. Valglovens krav om evigvarende underskriftskampanjer er diskriminerende og krenkende for et av landets eldste partier.

Man behøver ikke være enig med partiets politiske ståsted men alle som vil ha demokrati og ytringsfrihet bør være med å støtte opp om at alle får kjennskap til vårt alternativ i norsk politikk. Uten informasjon, intet demokrati. Til Stortingsvalget 2120 må NKP ha 500 underskrifter fra folk for å få stille liste. Dette er konfidensielt og forplikter ingen å stemme på partiet.

Vi ber deg vennligst hjelpe oss med det. Gå inn på nkp.no/signer og følg de enkle anvisningene.

MOT KRIG OG OPPRUSTNING! MOT ET KLASSEDELT SAMFUNN!

Harald Øystein Reppesgaard

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.