Deltok i lovlig demonstrasjon mot koronatiltakene i Bergen – fikk sparken av kommunen

19
Fra demonstrasjonen i Bergen

Av Marius Reikerås.

Att: Byråd i Bergen, Roger Valhammer

Kopi: Offentlig.

I Bergen får man sparken av kommunen, for å deltatt på en lovlig markering mot de strenge corona-inngrepene.

Grunnloven og menneskerettene er som visket vekk i byen som av mange er omdøpt som byen «vest for loven».

Tilblivelsen av «Valhammer- forskriften», oppkalt etter byrådsleder Roger Valhammer, har et diktatorisk preg som savner sidestykke i norsk sammenheng. Ikke bare er bystyret satt på sidelinjen; det samme gjelder smittevernoverlegen som har sagt opp sin stilling.

Lørdag den 21 november, ble det avholdt en fredelig markering på Torgallmenningen i Bergen mot det mange mener er for inngripende corona- bestemmelser.

Ytringsfriheten og forsamlingsfriheten er grunnlovfestede rettigheter, jf. Grunnloven §§ 100 og 101. I den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, er disse forankret i Artikkel 9, 10 og 11.

I tillegg kan EMK Artikkel 8 være aktuell, en Artikkel der Norge, i perioden september 2018- mars 2020 er dømt syv-7- ganger i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, herunder en gang i storkammeret. Og som ikke det er nok: Norge må på ny møte i storkammeret i EMD i januar 2021, denne gang for potensielle brudd på EMK Artikkel 9.

En av de som var til stede under denne markeringen på lørdag, møtte på jobb som vanlig på Sælen oppveksttun skole mandag morgen. Dette er en kommunal barneskole i Fyllingsdalen bydel i Bergen kommune. Skolen har plass til 350 elever fra 1. til 7. klassetrinn, og har en egen barnehage.

Han har arbeidet ved Sælen oppveksttun i 2 1/2 år og fått svært gode skussmål for jobben han har utført.

Da ble han plutselig innkalt av bestyrer, Kathrine Monsen Hanøy. Verneombud, Gunn- Eirin Wergeland, var også tilstede.

Under dette møte, ble han fortalt at han var blitt avbildet i Bergens Tidende sammen med en rekke av de øvrige som deltok på denne markeringen.

Han ble da fortalt at det å delta på en slik markering, var ikke i tråd med de retningslinjer som var satt opp av kommunen og han ble bedt om å hente tingene sine da arbeidsforholdet ble avsluttet med umiddelbar virkning. Avgjørelsen var tatt før han fikk anledning til å uttale seg.

Jeg hadde aldri trodd vi skulle komme dit hen i Norge, at man får sparken fordi man deltar på lovlige forsamlinger. Dette er det klareste bruddet på Grunnlovens- og menneskerettenes regler om ytrings- og forsamlingsfrihet, som jeg har sett i de over 20 årene jeg har jobbet med menneskeretter.

Dette må selvsagt rapporteres internasjonalt, fordi dette vitner om et byråd i Bergen som har gått fullstendig fra konseptene.

Bergen, den 24.11.20

Marius Reikerås

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Lars Lars says:

  Spinnvilt.
  Corona vanviddet i Norge, og i Vest Europa, er gått fullstendig av skaftet. Og har forlengst beveget seg langt inn inn i det ulovlige. Ikke bare i Norge.
  Det kanskje mest utrolige er at folk flest lar seg manipulere og lede som saueflokk omtrent uten videre.

  Og også veldig utrolig at våre kjære massemedier ikke rapporterer om de etterhvert ganske mange demonstrasjoner, og rapporter/protester fra tusener av leger/forskere, imot Corona tiltakene, etc.
  En massiv underkommunikasjon skjer.
  Men propaganda og ensrettet regimestyrt ensrettet informasjon til folket, har vi jo selvsagt ikke i vårt så uendelig gode demokrati Norge med våre frie medier…

  I Kina der Corona oppstod, er det nylig gjennomført en stor forskning av ca 10millioner i Wuhan provinsen. Der finnes det ingen 2. Coronabølge.
  Den bølgen er vi vist så (u)heldige å ha i bare Vest Europa, og selvfølgelig også i USA.

  Og hvor i all verden ble det av de massive dødstallene i Afrika som vi ble massivt bombardert med i vår ville komme. Siden Afrika ikke hadde de ressurser å sette inn mot Corona som Europa hadde.
  Nei, nå er det visst bare pga upålitelig Corona rapportering ifra afrikanske land.
  Mens det aldri før har vært noe som helst problem å informere oss i Europa om epidemier av forskjellige slag som har rammet afrikanske land/regioner med dertil store lidelser og dødstall.

  Noe er høyst trolig riv ruskende galt med hele Corona pandemien.

 2. Avatar for terryjack terryjack says:

  Det har skjedd flere ganger før. Propagandaen vanligvis solgte oss kriger med fiendebilder av Jugoslavia, Irak, Afghanistan, Libya og Syria bare for å nevne noen få. De selger også frykt for viruser Ola Nordmann vet svært lite om som f.eks svineinfluensaen for litt over ti år siden som skremte mange til å ta vaksinen og deretter forårsaket nerveskader til nesten alle som tok den. Hundrevis av barn fikk narkolepsi :cry: . I mens innhøstet legemiddelindustrien samtidig som våpenindustrien uendelige mengder av spenn. Media har gjennom tidene gått fra å være den fjerde statsmakt til den 5. kolonne. De tjener kun de nevnte industriers interesser

  Pandemien er planlagt av en liten gruppe av verdens rikeste i WEF som vil ha komplett eierskap over hele verden. Ingenting skal til det vanlige folket og for å sikre det må de under kontroll. Det er det “the great reset” handler om med sine perverse planer om å redusere befolkningen og chippe folk med tvangsvaksinering, “smittesporing”, “helsepass” etc. Det neste steget er å automatisere og digitalisere absolutt alt, bygge “Smart cities”, hvor utdanningsystemet der barn blir påbudt om å være pålogget på dataen, smart-teknologi hele tiden. 5G-utrulling er også en del av planen

 3. Avatar for Slangen Slangen says:

  Marius Reikerås, du sit på ei verdensnyheit.

  Oversett ditt velskrivne innlegg til engelsk og distribuer det internasjonalt.
  Historia di er så utruleg at du bør legge til rette for ulike måtar å få den verifisert av norske og utanlandske medier. Gjerne skriftlege vedlegg.
  Send den til NRKs Fredrik Solvang. Du og han skal på TV, finn fram finkleda.
  PS: Når han får tilbod om å få jobben tilbake, skal han forlange full lønnskompensasjon, pluss eit monaleg pengebeløp for tort og svie.

 4. Avatar for terryjack terryjack says:

  Du mener at kvasi-vitenskapen eugenics ikke er perverst og ondskapsfult? For det er det de faktisk prakiserer.

  Ingen av de nevte land var Sovjet-satelitter og de som får hjelp av Kina er heller ikke underlagt deres makt.

  Å ha en fredelig diplomatisk forbindelse er ikke det samme som å være enig med motpartens politikk ei heller å være en vasallstat slik som NATO-Norge er. Afghanistan var riktignok et progressiv sosialistisk land på 70-tallet, hvor kvinner hadde rettigheter inntil de ble kuppet av islamistene. USAs daværende statsekretær Zbigniew Brezinski innrømte sjøl at CIA finaniserte jihadistene et halvt år før Sovjet rykket inn. Resonnementet var: " USA hadde sin vietnam-krig, nå er det russernes tur". En av de mange faktorene til at sovjet ble oppløst

  Libya til tross for sin autokrati var kontinentes mest velfungerende velferdstat. Gaddafi var en god venn av Nelson Mandela og andre frigjøringshelter grunnet sin militære støtte. I Syria er Assad bejublet av folket nettopp fordi han forsvarer fedrelandet sitt.

  Å si at krig og flyktningekrise er helt greit bare fordi du ikke liker deres lands ledere stusser jeg også veldig på for å si det mildt. Jeg trodde suverenitet var sunn fornuft?

 5. Avatar for terryjack terryjack says:

  Veldig saklig

  Men seriøst: En meme er ikke et argument, heller ikke en dokumentasjon.

 6. Avatar for Rapper Rapper says:

  .Steigan og andre: Videoen som viste demonstrasjonen i Bergen – Youtube har fjernet den!: https://steigan.no/2020/11/protest-mot-covid-19-restriksjoner-bergen-21-11-2020/

  Dette er grunnen til at folk trenger å flytte over til andre platformer slik som bitchute.com (eller i hvert fall ha back-up kanaler der, og få følgere oppmerksomme på dem før Youtube-kanalen blir slettet). Youtube er jo Google, og det er veldig lite rom for kritikk der. Korridøren blir stadig smalere.

  Vet noen om et annet sted der videoen kan finns?

 7. Avatar for terryjack terryjack says:

  Skitt! At jeg ikke lastet ned den med en gang! Dette er alvor

  Det fins flere alternativer til youtube heldigvis, odysee.com og Rokfin har noen få alternative mediekanaler jeg følger. Når de har livestream kan man også delta på chaten der

  Jeg vit ogå vite om videoen er utlagt et annet sted. Kanskje vi burde kontakte demonstrantene?

 8. Avatar for Rapper Rapper says:

  Jeg lurer på om det var selve Youtube, eller kanskje regjeringen som ba Youtube om å ta videoen ned.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

11 flere kommentarer

Deltakere