– The Coronavirus Act er et angrep på vår frihet. Parlamentet må skrote den!

0
Nettsidene til menneskerettsorganisasjonen Liberty

«Parlamentet i Storbritannia blir bedt om å godkjenne beredskapsfullmakter som allerede har forårsaket urettferdighet. Men det er ingen måte å løse en folkehelsekrise på.» Dette skriver Martha Spurrier i The Guardian. Hun er skrankeadvokat og direktør for menneskerettsorganisasjonen Liberty. Spurrier skriver videre:

«Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak,” har jeg ofte hørt de siste seks månedene. Slik tenkning er farlig. Det er som å si «alt går». Likevel blir det ofte påkalt når folk snakker om regjeringens svar på pandemien og spesielt Coronavirus Act, den største begrensningen av sivile friheter på en generasjon.

Selv om denne enormt sterke loven ble klubbet gjennom på en enkelt dag tidlig i pandemien i mars, visste parlamentsmedlemmer fra alle partier hvor farlig den var. De bemerket at dens fullmakter var ”enestående” (Ian Blackford, SNP), “alarmerende” (Edward Davey, liberaldemokrater), “ekstraordinære” (Theresa Villiers, konservative). Parlamentsmedlemmer ba om at det skulle fjerns fra lovbøkene så snart som mulig.

Muligheten til å oppheve denne loven er på onsdag, når parlamentsmedlemmene vil skal steemme over fornyelsen. Den muligheten må benyttes.

En av lovens mest opprørende fullmakter er å gi politiet retten til å arrestere dem av oss de anser som «potensielt smittsomme». Dette tiltaket, under avsnitt 51 og punkt 21 i loven, er fullstendig uberettiget, og så generelt at det innbyr til misbruk. .

Selv Crown Prosecution Service var så opptatt av misbruk av denne loveen at den i mai lanserte en månedlig gjennomgang av hver enkelt tiltale. Gjennomgangene som er publisert så langt har konkludert med at hver eneste tiltale under denne delen av loven har vært ulovlig. Den første personen som ble feilaktig dømt under punkt 21 var Marie Dinou, en svart kvinne. En felles etterforskning av Liberty og The Guardian avslørte at fargede har 54% større sannsynlighet til å bli bøtelagt enn hvite mennesker, i henhold til lockdown-regelverket – som er atskilt med Coronavirus Act.

Fra nettsidene til Liberty:

Hva har skjedd?

«Coronavirus-loven gir politiet nye fullmakter til å internere de av oss de tror kan være smittsomme.

De kan også tvinge deg til å bli testet for viruset og svare på spørsmål om reisehistorikk og hvem du har vært i kontakt med. Og du kan bli satt i karantene uten tidsbegrensning på et ukjent sted.

Alt uten godkjenning fra en dommer.

Hvis du ikke overholder eller gir falsk informasjon, kan du bli bøtelagt og få et kriminell rulleblad.

Crown Prosecution Service har kunngjort at hver eneste siktelse som er gjort i henhold til Coronavirus Act har vært feil. Det er rett og slett ingen sak å gjøre for den ekstraordinære makten til å fange potensielt smittsomme mennesker.

I tillegg til den nye loven forbød helsebeskyttelsesforskriftene offentlige samlinger og ikke-essensielle reiser, og innførte en ‘lockdown’ i hele Storbritannia. Og politiet kan gi ut bøter og bruke makt hvis du ikke adlyder.

Men regjeringen gjorde ikke nøyaktig hva disse nye fullmaktene var, noe som førte til hendelser med politiet som handlet urimelig og muligens ulovlig. Dette gjorde det umulig for folk å vite hvordan de skulle overholde de nye reglene og tåle et misbruk av disse maktene.

Å gi politiet så omfattende makt til å blande seg inn i våre liv er spesielt bekymringsfullt for visse samfunn, og spesielt folk med farger, som allerede er overbelatet av. Og Liberty Investigates fant at politiet var opptil syv ganger mer tilbøyelig til å bøtelegge svarte for brudd på loven enn hvite mennesker.

Det vi krever

Coronavirus-loven har ingen sluttdato, noe som betyr at fullmakter som at politiet kan arrestere potensielt smittsomme mennesker kan utløses igjen i framtida.

Coronavirus-loven må skrotes.

Regjeringen må også kreve at lokale myndigheter lar alle få anke bøter de mener er utstedt på feil grunnlag.
«

Kommentar:

På svært sviktende grunnlag har myndighetene i svært mange land satt menneskerettighetene og grunnlovsfestede friheter og rettigheter til side med koronaviruset som påskudd. Men tusenvis av leger bestrider det medisinske og vitenskapelige grunnlaget for tiltakene, og nå kommer også menneskerttsadvokatene.

Når får vi oppleve noe liknende i Norge. Tiltakene til Solberg-regjeringa og Raymond Johansen og byrådets tiltak i Oslo er høyst sannsynlig i strid med norsk lov. Når kommr reaksjonene på disse overgrepene?

Les: Både Bent Høie og Raymond Johansen er på ville veier


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkel– Thorbjørn Jagland tok imot Jeffrey Epstein og Bill Gates i sin Strasbourg-residens
Neste artikkelUenighet om Langskip-tiltakene