– The Coronavirus Act er et angrep på vår frihet. Parlamentet må skrote den!

20
Nettsidene til menneskerettsorganisasjonen Liberty

«Parlamentet i Storbritannia blir bedt om å godkjenne beredskapsfullmakter som allerede har forårsaket urettferdighet. Men det er ingen måte å løse en folkehelsekrise på.» Dette skriver Martha Spurrier i The Guardian. Hun er skrankeadvokat og direktør for menneskerettsorganisasjonen Liberty. Spurrier skriver videre:

«Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak,” har jeg ofte hørt de siste seks månedene. Slik tenkning er farlig. Det er som å si «alt går». Likevel blir det ofte påkalt når folk snakker om regjeringens svar på pandemien og spesielt Coronavirus Act, den største begrensningen av sivile friheter på en generasjon.

Selv om denne enormt sterke loven ble klubbet gjennom på en enkelt dag tidlig i pandemien i mars, visste parlamentsmedlemmer fra alle partier hvor farlig den var. De bemerket at dens fullmakter var ”enestående” (Ian Blackford, SNP), “alarmerende” (Edward Davey, liberaldemokrater), “ekstraordinære” (Theresa Villiers, konservative). Parlamentsmedlemmer ba om at det skulle fjerns fra lovbøkene så snart som mulig.

Muligheten til å oppheve denne loven er på onsdag, når parlamentsmedlemmene vil skal steemme over fornyelsen. Den muligheten må benyttes.

En av lovens mest opprørende fullmakter er å gi politiet retten til å arrestere dem av oss de anser som «potensielt smittsomme». Dette tiltaket, under avsnitt 51 og punkt 21 i loven, er fullstendig uberettiget, og så generelt at det innbyr til misbruk. .

Selv Crown Prosecution Service var så opptatt av misbruk av denne loveen at den i mai lanserte en månedlig gjennomgang av hver enkelt tiltale. Gjennomgangene som er publisert så langt har konkludert med at hver eneste tiltale under denne delen av loven har vært ulovlig. Den første personen som ble feilaktig dømt under punkt 21 var Marie Dinou, en svart kvinne. En felles etterforskning av Liberty og The Guardian avslørte at fargede har 54% større sannsynlighet til å bli bøtelagt enn hvite mennesker, i henhold til lockdown-regelverket – som er atskilt med Coronavirus Act.

Fra nettsidene til Liberty:

Hva har skjedd?

«Coronavirus-loven gir politiet nye fullmakter til å internere de av oss de tror kan være smittsomme.

De kan også tvinge deg til å bli testet for viruset og svare på spørsmål om reisehistorikk og hvem du har vært i kontakt med. Og du kan bli satt i karantene uten tidsbegrensning på et ukjent sted.

Alt uten godkjenning fra en dommer.

Hvis du ikke overholder eller gir falsk informasjon, kan du bli bøtelagt og få et kriminell rulleblad.

Crown Prosecution Service har kunngjort at hver eneste siktelse som er gjort i henhold til Coronavirus Act har vært feil. Det er rett og slett ingen sak å gjøre for den ekstraordinære makten til å fange potensielt smittsomme mennesker.

I tillegg til den nye loven forbød helsebeskyttelsesforskriftene offentlige samlinger og ikke-essensielle reiser, og innførte en ‘lockdown’ i hele Storbritannia. Og politiet kan gi ut bøter og bruke makt hvis du ikke adlyder.

Men regjeringen gjorde ikke nøyaktig hva disse nye fullmaktene var, noe som førte til hendelser med politiet som handlet urimelig og muligens ulovlig. Dette gjorde det umulig for folk å vite hvordan de skulle overholde de nye reglene og tåle et misbruk av disse maktene.

Å gi politiet så omfattende makt til å blande seg inn i våre liv er spesielt bekymringsfullt for visse samfunn, og spesielt folk med farger, som allerede er overbelatet av. Og Liberty Investigates fant at politiet var opptil syv ganger mer tilbøyelig til å bøtelegge svarte for brudd på loven enn hvite mennesker.

Det vi krever

Coronavirus-loven har ingen sluttdato, noe som betyr at fullmakter som at politiet kan arrestere potensielt smittsomme mennesker kan utløses igjen i framtida.

Coronavirus-loven må skrotes.

Regjeringen må også kreve at lokale myndigheter lar alle få anke bøter de mener er utstedt på feil grunnlag.
«

Kommentar:

På svært sviktende grunnlag har myndighetene i svært mange land satt menneskerettighetene og grunnlovsfestede friheter og rettigheter til side med koronaviruset som påskudd. Men tusenvis av leger bestrider det medisinske og vitenskapelige grunnlaget for tiltakene, og nå kommer også menneskerttsadvokatene.

Når får vi oppleve noe liknende i Norge. Tiltakene til Solberg-regjeringa og Raymond Johansen og byrådets tiltak i Oslo er høyst sannsynlig i strid med norsk lov. Når kommr reaksjonene på disse overgrepene?

Les: Både Bent Høie og Raymond Johansen er på ville veier


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Enebak Enebak says:

  Her er link til regjeringens siste pressetreff med vaksinepropaganda. Det som understrekes om og om igjen av alle på podiet er at ingen i dag vet OM det i det hele tatt kommer en vaksine. Alle regjeringens menn gjentar gang på gang at det er så mye som må klaffe for å få det til, at det er usikkert om vaksinen i det hele tatt kommer.

  Likevel går diskusjonen utelukkende rundt hva som skal skje NÅR vaksinen kommer. Jeg har til dags dato ikke hørt en eneste enfoldige sjel spørre om det finnes noen planer for hva vi skal gjøre hvis vaksinen IKKE kommer.

  Hva er planen hvis vaksinen ikke kommer i 2021?

  Faktum er vel at det ikke finnes noen planer for en framtid uten vaksine. Hvorfor gjør det ikke det?

 2. Når vaksinen kommer, er det risikogruppene som skal ha den og personalet som pleier dem, for det er stort sett pleiepasienter som utgjør risikogruppen. De 99,5% andre som viruset ikke er farlig for, skal ikke ha den, for kroppens naturlige immunsystem tar seg av det.

  En må bare håpe at befolkningene kommer ut av panikktilstanden de er hensatt i av MSM og reserverer seg mot vaksinen, som gjør legemiddelgigantene og de ultrarike eierne som har investert stort i dem enda rikere av vaksinen som landene må kjøpe uten forhandlinger om pris.

  Storkapitalens politikere, også her i Norge, har vedtatt lover som gjør at den farmasøytiske industrien ikke kan saksøkes for bivirkninger av vaksiner og medikamenter. Gir vaksinen som 99,5% ikke trenger bivirkninger for eksempel for 10%, må de kjøpe medisiner for dette for resten av livet av de samme legemiddelgigantene som fremstiller vaksinene.

  Når ultrarike propagandister for tvungen masse-vaksinering som har investert stort i selskapene som fremstiller vaksiner, får ubegrenset presseoppslag og kritiske pandemi-eksperter og leger ikke, burde en forvente masseprotester. Men befolkninger ennå i alarmberedskap og som stoler på MSMs fremstilling og har storkapitalens MSM som eneste kilde til informasjon, imøteser heller ukritisk en vaksine.

  Vedtar storkapitalens politikere tvungen masse-vaksinering for milliarder, kan de eventuelle bivirkningene svekke befolkningene ytterligere som for manges del fra før av har fått økonomien ødelagt av nedstengninger. Det kan gjøre det enda vanskeligere for arbeider- og lavere middelklasse verden over å få gjenopprettet sin økonomi slik den var før nedstengninger og tiltak.

 3. Avatar for Enebak Enebak says:

  Norsk lov ga allerede før Sars-cov-2 norske myndigheter hjemmel for å tvangsinternere smitta, tvangsvaksinere befolkningen og nekte ikkevaksinerte å delta i samfunnet. Denne hjemmelen ble, etter det jeg forstår, lagt inn i smittevernloven i juni 2019. Det er bare å lese smittevernloven.
  Smittevernloven pålegger også media å publisere informasjon myndighetene ønsker publisert, selvsagt mot vederlag.

  Helseberedskapsloven er også en pre korona-lov som gir myndighetene hjemmel til en del spektakulære inngrep overfor befolkningen.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Hva er egentlig så forferdelig ille om dages elite diskrediterer seg? Dødeligheten for korona er på vei ned, og om det ikke blir mange langtidssyke, så er det vel ikke så ille om vestlige politikere, journalister og eksperter overreagerer og ender opp med manglende tillit, da det kan brukes for å få de byttet ut?

 5. Avatar for Enebak Enebak says:

  Litt engelsk virkelighet fra i går, 3. Oktober:

  UK har totalt 164.000 sykehussenger.

  • 2.428 senger er covid-opptatt.
  • 368 covidpasienter ventileres
  • 49 som ble registrert smittet i løpet av de siste 28 dager døde.
  • 265.000 testes daglig.
  • 12.800 avgir positiv test daglig.
  • 324 covid pasienter blir innlagt daglig.

  Altså: Det testes som aldri før, og det påvises smitte som aldri før. Likevel er nesten ingen syke og svært få som har hatt covid-19 siste 28 døgn dør.

  Her er fasiten:
  https://coronavirus.data.gov.uk/

  Jeg kan skjønne det hvis britene begynner å bli pissed.

  Edit:
  VG kjører på med skrekk og gru:

  TV2 melder seg også på:

 6. Pressens smittetallfokus viser hvorfor corona ser ut som en kampanje. Å benytte smittetall ved massiv testing i høst og summere disse med tallene ved svært begrenset testing fra i vår gir liten mening. Selv helsemyndighetenes smittetall som er grunnlag for reiseråd opererer tross alt med en nevner(pr. 100 000). Trafikklysfargen derimot blir fort en indikator på hvor mye testing som utføres, ikke hvilken reell smittefare det måtte være. Indikator for sykdom er det i alle fall ikke ved massiv smittetesting
  Dette misbruket av tall er kanskje ikke så rart når man så skremselspropagandaen myndighetene benyttet i vår ved nedstengningen. Helsevesenet skulle falle sammen av trykket fra alle med corona.
  Hyttekommuner ville bli oversvømt av syke.

  Ønskes en opplyst framtid må folk flest faktisk lære seg enkel brøkregning, avhoppere fra “coronasekten” spesielt selv om det kanskje gir et tillitstap til myndighetene.
  Mulig uenighet om munnbind, vaksiner, kontantbruk, behov for sosial omgang er diskusjoner man må være villig til å ta. Gjerne på tur i høstens rike!

 7. Utfordringen med “føre var-prinsippet” er dersom frykt og følelser er grunnlaget.

  Teoretisk er det mulig at meteoritt treffer jorden… Likevel bruker vi ikke føre var prinsippet mot denne faren(ser her bort ifra MIC). Vi ser på matematikken, sjansen for at det vil inntreffe.

  I Norge dør folk i snitt tidlig i 80-årene. Derfor er det ikke alarmerende i seg selv av folk dør i 80-årene. Kropper er ofte slitne med svekket immunforsvar. At det velges et voldsomt fokus og inngripende tiltak mot en spesiell medvirkende årsak til at folk dør kan man kalle et svært selektivt føre var?.

  Ingen opplever død som noe positivt men det er en direkte følge av liv. Et føre var mot død er i såfall å ikke bli født…

  Jeg ser poenget med at politikere må forholde seg til velgere som blir oversvømt av propaganda men som du er inne på kan det hende andre motiver også spiller inn. Press har mange ansikter.

  Litt relatert til ditt siste avsnitt er mine egne uhøytidlige observasjon av hvem som er flinkest i klassen på munnbindbruk. Ser ut som de som er oppvokst med sosiale medier er lydigst.

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  For at konspirasjonsteorien skal virke troverdig må også eliten bidra.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

12 flere kommentarer

Deltakere